Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur

Tutulacak Defterler
Madde73- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur: 1-Yevmiye Defteri,
2-Defteri Kebir,
3-Envanter Defteri,

20

4-Karar Defteri,

5-Ortaklar Defteri.

Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir