5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, dernek ve vakıflara ait olup, vergi kesintisine tabi tutulan sermaye iratları, mevduat faizleri, katılım hesapları kar payları, repo gelirleri ve değer artış kazançları için “iktisadi işletme oluşmayacağı” yönünde bir hüküm bulunmuyordu.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, dernek ve vakıflara ait olup, vergi kesintisine tabi tutulan sermaye iratları, mevduat faizleri, katılım hesapları kar payları, repo gelirleri ve değer artış kazançları için “iktisadi işletme oluşmayacağı” yönünde bir hüküm bulunmuyordu.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz