Mal ve Hizmet Tedariki ile İlgili Sözleşmelerde Öngörülmeyen Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı 2016

Mal ve Hizmet Tedariki ile İlgili Sözleşmelerde Öngörülmeyen Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 31.12.2015 tarih 29579 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile; 01.01.2016 tarihinden itibaren mal ve hizmet tedarikinde alıcıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %11,50 olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir