Arsa sahibi kooperatife konut karşılığı verdiği arsa üzerine ipotek nasıl koyar ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

İpotek nedir?

Ekran Resmi 2015-12-13 09.02.00
Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

Ekran Resmi 2015-12-13 09.30.20

Halen mevcut veya ileride meydana gelecek, yahut meydana gelmesi muhtemel olan her hangi bir alacağın güvence altına alınması için bir taşınmazın teminat verilmesi işlemidir.

Tapuya ipotek koyma!

Sınırlı bir aynı haktır. İpotekli taşınmaz malın başkasına devri mümkündür. Üzerinde ipotek olan taşınmazın devri için ipotek alacaklısının iznine gerek yoktur. İpotek talep üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemdir. Satışlarda arta kalan miktar için kanuni ipotek (1. derece) önerilir.

M.K 785 maddesi: Gayrimenkul rehin edilirken hangi ipotek derecesine kaydedilirse o derecenin ifade ettiği kuvvetle teminat teşkil eder. Derecelerden birinin boşalması halinde bir alttaki derecede bulunan ipotek boşalan dereceye geçmez. Bankalarca veya kamu kurum kuruluşlarınca verilen kredilere karşılık teminat verilen taşınmazların ipotek işlemlerinde resmi senet düzenlenmez. Müşterek mülkiyete konu olan bir taşınmaz malın paydaşları kendi paylarını ipotek verebilirler.

Tapuya ipotek koyma!

İpotek işlemi için gerekli belgeler:

1- Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge,

2-Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3-Alacaklının iki, borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafı,

4-Taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilecek ise temsil belgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir