Borç ilişkisinde ibra olurken şekil şartı var mıdır ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

B. İbra

MADDE 132- Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.

Ekran Resmi 2015-11-28 15.12.06
Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz