2016 YILI DEFTER TASDİKİ YAPTIRMAMANIN CEZASI 4000,00 TL DİR-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

2016 yılı için ticari defterlerin ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceğine ilişkin düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin her yıl açılış onaylarının kullanılmaya başlanmadan önceki ayda yani Aralık ayının sonuna kadar yaptırılması zorunludur. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kapanış onayı ile ilgili de yeni düzenlemeler yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu’na göre sadece yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise, izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırabilirler. Belirtilen açılış onayına tabi defterlerin 31 Aralık 2015 tarihine kadar açılış tasdiklerinin yaptırılması, yevmiye defterinin en geç 30 Haziran 2016 ve yönetim kurulu karar defterinin ise 31 Ocak 2016 tarihine kadar kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanununun 562/1-c maddesi hükmü gereği yukarıda belirtilen gerekli onayları yaptırmayanların 4 bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacağı da unutulmamalıd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir