Kooperatiflerde taşınmaz mal temliki- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.

 

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz