Kooperatif olağan genel kurul gündemi hangi maddelerden oluşmalıdır ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Madde 31- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
1-Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
2-Bilanço, envanter ve gelir- gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi, 3-Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
4- Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6- Gerekli görülen diğer hususlar.
Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir