Kooperatif genel kurul başvurusu ne zaman nasıl nereye yapılır ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler:
Madde 30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, kooperatif

merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN info@ozmconsultancy.com

Ekran Resmi 2015-11-29 22.28.13

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz