Apartmanda hasar tespiti dava dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

……….

DELİL TESPİTİ                      :

İSTEYEN                              :

KARŞI TARAF                      :

APARTMAN YÖNETİCİSİ      :

TALEP KONUSU                  : Delil Tespiti,

AÇIKLAMALAR                  : Aleyhine tespit istenen ………….. benimle birlikte beraber ikamet eden diğer kat malikleri ile birlikte oturan apartman yöneticimizdir.

Bu apartmanda ikamete baslayalıdan beri çatıda oluşan eksiklik ve kusurlar sebebi ile mağdur durumdayım. Kusurlu ve eksik yapılan inşaat sebebi ile ve apartman sakinlerinin çatıya monte ettirmiş oldukları güneş enerjisi sistemleri,TV antenleri,buna benzer teknolojik aygıtların monte edilmeleri sırasında ve monte edildikten sonra çatıda meydana getirdikleri hasar ve bacaların kullanım sonrası dökük ve virane bir hal alması sonucu çatılar akmakta ve üst katlar oturulamaz hale gelmektedir.Hatta bu nedenle üst katta mal sahibi olan apartman sakini evini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu durumu apartman yöneticisi olarak davalıya defalarca bildirdik ve ihtar ettik. En son ….. 1.Noterliğinin ….. numaralı ve ………. tarihli ihtarnamesi ile ihtar ettim.Ancak noter kanalı ile vermiş olduğum sürenin dolmasına rağmen yönetici hiçbir faaliyette bulunmadığı gibi benimle istisarede de bulunmamıştır.Bu Sebeple Yukarıda bahsettiğim eksiklikleri ve kusurların Apartman Dairelerine verdiği zararların resen mahkemece seçilecek bilirkişi marifeti ile tespitinin yapılmasını,ileride açacağım davaya karine olması yönünden talebimin kabul olunmasını ve gereğini arz ederim.

NETİCE VE TALEP            :Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere tespitin yapılmasını,talep olunan hususlarda tespit olunacak durumları gösterir raporun tanzimini ve gereğinin arz ederim.

TESPİT İSTEYEN

3 thoughts on “Apartmanda hasar tespiti dava dilekçesi

  1. site yönetimi korkun ç şekilde siteyi zarara uğratmıştır 2 kuruşluk şeyi 10 kuruşa yaptırıp bazı tediye makbuzlarında imza sahteciliği yapmış yani anlıyacağınızı bu eski site yönetimine zarar tesbit davası açıp bunun harç tutarı ve bilirkişi ücreti ne tutar ben kat maliki olarak bu davayı açmak istiyorum yöneticiyi tehdit etmişler adam çekiniyor bana bilgi veriri seniz sevinirim

  2. 8 Katlı Apartman da Kat Maliki olarak Çatı katında oturmak da olup Çatının akması nedeniyle dairem oturulamaz hale gelmiş bunu Yönetim kuruluna Noterden ihtarname ile bildiri yaptığım halde Bina yönetimin duyarsız oluşundan sonra bekleyıp 6 ay sonra Nöbetci Sulh Hukuk Mahkesine dava açtığım halde aradan 3 ay geçmiş hala çaresiz kaldığım gibi sorunum sürmektedir.

bülent iriz için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir