APARTMAN YÖNETİCİ ATANMASI DAVASI DİLEKÇESİ

…………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVANIN DEĞERİ : ……………..-TL

KONU : Apartman Yöneticisi Atanması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-
2-
3-

YASAL NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu m.34/6, BK, HUMK ve Sair Yasal Mevzuat.

DELİLLER : Yönetim Planı, Karar Defteri ve sair delil.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin oturmakta olduğu ………… Apartmanına mahkemenizce Yönetici atanmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

DAVACILAR VEKİLİ
Avukat —————

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir