Satış vaadi tapuya şerh masrafı-Mali Müşavir Evren Özmen

Ekran Resmi 2015-11-16 21.04.28

Satış vaadi şerhinde; Lehine satış vaad edilenden binde 6,83 tapu harcı tahsil ediliyor. Satış vaadi şerhi terkini işleminde ise tapu harcı olarak; Maktu terkin harcı tahsil ediliyor.

“12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden (Binde 6,83)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir