Tapularını alan ortakların kooperatiften ayrılıp ayrılamayacağı:

11. Tapularını alan ortakların kooperatiften ayrılıp ayrılamayacağı:Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 13.maddesinde; “Her ortak, hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.” denilmektedir.

Buna göre, ortakların kooperatif ortaklığından çıkma istemlerinin yönetim kurulu üyelerince engellenmesi mümkün olmamakta ve aynı anasözleşmenin 15. maddesi hükümleri uyarınca hesaplaşmanın yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, anılan anasözleşmenin 20/2. maddesinde de; “Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.” hükmüne yer verildiğinden, ortaklıktan ayrılan kişilerin ortak oldukları döneme ilişkin borçlardan dolayı, kooperatif ortaklığından ayrıldıkları iki yıl içerisinde herhangi bir borç doğarsa, anasözleşme hükmüne göre sorumluluklarının devam edeceği için söz konusu borçların tahsil edilmesi de mümkün görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir