Kooperatife şartlı ortak olup olunamayacağı-Evren özmen

4. Kooperatife şartlı ortak olup olunamayacağı:Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 59. maddesinde; “Konutlar arsa durumuna, projeye, ortakların ihtiyaç ve tercihlerine göre değişik tip ve gruplar halinde planlanabilir. Yaptırılacak konutlar ile 61. maddede belirtilen genel hizmet tesislerinin sayı cins ve özellikleri, kooperatifin amacına ve ortakların ihtiyaçlarına uygun olarak genel kurulca belirlenir. Bu belirleme sırasında, konutların gerek tip ve gruplar, gerekse diğer özellikleri itibariyle, ortakların isteklerine göre dağıtılması esası da kararlaştırılabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yukarıda açıklanan anasözleşme hükümleri dikkate alınarak genel kurulda karar almak kaydıyla konutların değişik tip ve gruplar halinde planlanabileceği ayrıca sabit ve peşin aidat ödeme yapmak şartı ile ortak olunabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca, genel yönetim giderleri dışında kalan giderlerin, her grup için ayrı ayrı hesaplanarak, grubu oluşturan ortaklardan tahsil edilecek ödentilerden karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkabilecek karışıklıkların önlenmesi bakımından, her gruba ait ortak ödemeleri ve harcamaların ayrı ayrı izlenmesinde yarar görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir