Türk ticaret kanununa göre kooperatiflerde denetim kurulunun görevleri-Mali Müşavir Evren özmen

yükümlülükleri:a. Kuruluştaki yolsuzlukları araştırmak (TTK m.308),

b. Kooperatif kasasını teftiş etmek (TTK m.353, f.1, b.3),

c. Kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını araştırmak (TTK m.353, f.1, b.4),

d. Tasfiye işlerine nezaret etmek (TTK m.353, f.1, b.7),

e. Yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açmak (TTK m.341),

f. Kooptasyon (Denetçi tayin etmek) (TTK m.351).

Bununla birlikte, denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik hükümlerin kooperatif ana sözleşmelerine konulması gerekmektedir (KK m.4, f.1, b.7).

Bakanlıkça hazırlanan ana sözleşmelerde bu yönde maddeler yer almaktadır. Bu nedenle, denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarının nelerden oluştuğu konusunda kooperatiflerin ana sözleşmelerinin ilgili hükümlerine de bakılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir