Kooperatiflerde Nakit akım riski

tkin Bir Nakit Akımı Yönetiminin Sağlanması İçin Aşağıdakilere Dikkat Edilmelidir;
Nakit girişi gerektiren tüm gelir kalemleri ve nakit çıkışı gerektiren gider kalemleri işletmenin özellikleri dikkate alınarak ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir.
Etkin bir “Nakit Akımı Tahmin” sistemi ve süreci oluşturulmalı, söz konusu sistemin işletmenin genelinde uygun bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.
Nakit akım süreçleri ve bunların ürünleri gelişmelere uyum gösterebilecek şekilde esnek olarak yapılandırılmalıdır.
Beklenmedik ani nakit çıkışlarına karşı gerekli güvenlik marjları her zaman düşünülmeli ve dikkate alınmalıdır.
Genel ekonomik gelişmeler ve bunların mevcut nakit yönetimi politikaları üzerine olabilecek potansiyel etkileri zamanlı ve verimli bir şekilde izlenmelidir.
Parasal satın alma gücünde yaşanacak düşüşler (enflasyon) yapılacak çalışmalarda dikkate alınmalıdır.
Borç profilinin faiz ve diğer şartlar açısından iyileştirilmesi için yeniden yapılandırılmasına çalışılması
Tasarruf ve yatırımlar için potansiyel kaynakları tanımlamak
Önemli nitelikteki harcamalar için tahminde bulunmak ve bu harcamaları karşılayabilecek fon kaynaklarını belirlemek
Nakit akımı ile ilgili tüm taraflar (alacaklar, borçlar, tahsilat, pazarlama, satın alma vb.) arasında gerekli düzeyde bilgi alışverişinin sağlanarak etkinliğin arttırılması
Yönetimin zamanında, gelecekteki nakit ihtiyaçları hakkında bilgilendirilerek temel fonksiyonlara daha fazla zaman harcamalarının sağlanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir