Kooperatiflerde yönetim kurulu üyesi istifa eder ise yedek üyeyi kimin çağırması gerekmektedir-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 

Üyeliğin Boşalması :
Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.
Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy

sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.

3 thoughts on “Kooperatiflerde yönetim kurulu üyesi istifa eder ise yedek üyeyi kimin çağırması gerekmektedir-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

    1. Görev bölümü kararına baktınız mı ? Tek imza olmaz ama illa 2.başkan olacak diye zorunluluk yok-Evren özmen

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir