KOOPERATİFLERE ÖZEL İMAR ARTIŞI VAR MI ? MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Yapı düzeni üç (3) ve daha çok katlı yapı yapmaya uygun olan, toplu konut alanları ile ilk planlamasında konut inkişaf (gelişme) alanı olarak planlı imar adalarında, toplam parsel alanı en az 2.500 m2 büyüklüğünde olan, imar parselleri ile büyüklüğüne bakılmaksızın imar adasının tama- mında, konut kredisi veren kuruluşlarca veya konut yapı kooperatifleri marifetiyle, yapılacak konutlar için planda öngörülen toplam inşaat alanı % 10 artırılır. Yeni belirlenen Emsal 2‟yi geçemez. Bu uygulama öncesinde, parsel mülkiyetinin %100‟ünün, ilgili kooperatif adına tescil edilmiş olma- sı gereklidir. Toplam inşaat alanı artırılan imar parseli ve adalarında, artırı- lan % 10 oranından vazgeçilmediği takdirde bir daha ifraz yapılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir