KOOPERATİFLERE Tüzel Kişilerin Ortaklığı-KOOPERATİFLERE ŞİRKETLER ORTAK OLABİLİR Mİ ?- ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Tüzel Kişilerin Ortaklığı

Tüzel kişi; belli bir amaç için yasaların verdiği yetkiye dayanılarak bir ya da birden fazla kişinin aynı unvan altında oluşturdukları kuruluşlardır. Kooperatifler Kanunu’nun 9. Maddesinde hangi tüzel kişilerin kooperatiflere kurucu ve sonradan ortak olabileceklerini belirlemek mümkündür. Buna göre;
 Kamu tüzel kişileri (belediyeler, özel idareler, köyler gibi),
 Özel Hukuk Tüzel Kişileri (ticaret şirketleri, dernekler, vakıflar gibi) kooperatiflere

kurucu veya sonradan ortak olabilirler.

Tüzel kişilerin kooperatiflere ortak olmak istemeleri durumunda, gerçek kişilerde olduğu gibi; yazılı olarak başvurmaları, varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri yazılı olarak kabul etmeleri, taahhüt ettikleri sermayenin en az dörtte birini peşin ödemeleri ve yönetim kurulunun ortaklık talebinin kabulüne ilişkin karar alıp ilgiliye bildirmeleri gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir