Kooperatiflerde Ortaklıktan çıkarılma kararına karşı açılacak dava dilekçesi örneği- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

(TİCARET VEYA ASLİYE HUKUK) MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ANKARA

İTİRAZ EDEN:

Adres
MUHATAP : S.S ,,,,,,,,,,,,,,, Koop.

Adres
DAVANIN KONUSU: Kooperatif ortaklığından çıkarılmam yönünde alınan

10.11.2013 tarihli 18 sayılı yönetim kurulu kararı.
OLAY VE DELİLLER: Kooperatif ortaklığından çıkarıldığına ilişkin 10.11.2013 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı 3 sayılı yazı ile 12.11. 2013 günü tarafıma tebliğ edilmiştir. Anılan kararda ortaklıktan çıkarılmama gerekçe olarak Mart- Ağustos 2013 aylarına ait 2.400 (ikibindörtyüz) TL borcun ödenmediği gösterilmektedir. Oysa borcumun 1.400 TL’lik kısım ödenmiştir. Ödemeye ilişkin makbuzlar ekte sunulmuştur.
HUKUKİ DAYANAK: Kooperatifler Kanunu’nun 16. Maddesi ile kooperatif anasözleşmesinin 11. maddesi.

SONUÇ VE İSTEK: Ortaklıktan çıkarılma kararına karşı bu itirazımın görüşülmesi ve ortaklıktan çıkarılmam yönünde yönetim kurulunca alınan 10.11.2013 günlü 18 sayılı kararın iptal edilmesini arz ederim. 15/01/2015
İmza

EKLER:

1- İptal karan
2- Ödeme Makbuzları

Şekil 2.10: Ortaklıktan çıkarılma kararına karşı açılacak dava dilekçesi örneği

Ortaklıktan çıkarılması kesinleşmeyen ortağın yerine yeni ortak alınamaz. Başka bir ifade ile davası veya itirazı sonuçlanmayan ortakların yerine yeni ortak alınması yasaklanmıştır.

Kooperatif ortaklarının kendi isteği ile ortaklıktan çıkması, ortaklıktan çıkarılması gibi nedenlerin dışında ortaklığı sona erdiren diğer bir durum ise ortaklığın kendisinden düşmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir