Kooperatiflerde Ortağın Ölümü durumunda yapılacak işlemler ve örnek dilekçe-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Ortağın Ölümü

Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ölen ortağın mirasçılarının ortaklığa devam edebilmelerinin söz konusu olabilmesi için bu hususta ana sözleşmede bir hüküm bulunması ayrıca mirasçıların ana sözleşmede yer alan ortak olabilme şartlarını taşımaları gerekir. Örneğin; bir motorlu taşıyıcılar kooperatifi ortağının ölümü halinde, ortaklığının mirasçılara geçebilmesi için, mirasçıların da taşıyıcılığı bilfiil meslek edinmiş esnaf olmaları, taşıma komisyonculuğu yapmamaları gibi, ana sözleşmede yazılı ortaklık şartlarını taşımaları gerekir.

……………………………….. KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ANKARA

Kooperatifinizin 6 numaralı ortağı İpek BULUT 30/09/2013 günü vefat etmiştir. Veraset ilamı ilişikte sunulmuş olup varislerden Nurettin BULUT’u temsilci olarak tayin ettik.

Kooperatifler Kanunu’nun 14. maddesinin ikinci fıkrası ile kooperatif anasözleşmesinin.maddesi hükmü uyarınca, ortaklığın varislere intikalini arz ederiz.

Temsilcinin Adresi :
EK: Bir adet veraset ilamı.

Şekil 2.5: Ölen ortağın mirasçılarının kooperatife ortak olabilmesi için dilekçe örneği

Ana sözleşmede ölen ortağın mirasçılarının kooperatif ortaklığına devam edebilecekleri hususunda bir hüküm yoksa, mirasçıların ortak olarak alınmaları mümkün değildir.

Ölen ortağın hak ve yükümlülüklerinin mirasçılarına geçebilmesi için mirasçılarının veraset ilamı getirmeleri ve ayrıca içlerinden birini temsilci tayin etmeleri gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir