Kooperatiflerde Gündeme Madde Eklenmesini İsteme Hakkı- ÖZMEN DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Gündeme Madde Eklenmesini İsteme Hakkı

Kooperatifler Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre, kooperatif ortakları iki şekilde genel kurul gündemine madde eklenmesini isteyebilir:

Genel kurul toplantısından en az 20 gün önce gündeme madde eklenmesini isteme hakkı:

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az l/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların genel kurul gündemine konulması zorunludur (Şekil 3.8). Örneğin 63 ortağı olan bir kooperatifin en az 7; 110 ortağı bulunan bir kooperatifin en az 11; 22 ortağı bulunan bir kooperatifin ise en az dört ortağı istekte bulunmalıdır. Unutulmaması gereken diğer iki husus ise; bu tür başvuruların genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce ve istekte bulunan ortakların imzasını taşıyan bir dilekçe ile yapılmalıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan örnek ana sözleşmelerin “Gündem” başlıklı maddesine göre yapılacak başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekmektedir.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce gündeme madde eklenmesini isteme hakkı:

Kooperatife kayıtlı ortak sayısının en az 1/10’unun gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde aşağıda sıralayacağımız hususların gündeme eklenmesi istenilebilir  Bu hususlar şunlardır:

  •   Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi
  •   Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması
  •   Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması
  •   Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması
  •   Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri

    sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali

  •   Yönetim kurulu ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi

    Yukarıda saydığımız altı husustan genel kurul gündemine eklenilmesini istenenler genel kurulda ayrı ayrı oylanır. Genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabul oyunu alan madde genel kurul gündemine eklenir. Genel kurul oylamasında yeterli oyu alamayan maddeler gündeme alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir