KOOPERATİF ORTAKLIK TALEP DİLEKÇESİ-KOOPERATİFE ORTAK OLMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 

KooperatifmuhasebesiKooperatif yönetim kurulu rehberiRapor Kooperatif

Yazılı Olarak Kooperatif Yönetim Kuruluna Başvurmak

Kooperatife ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar (Şekil 2.1).

Uygulamada genelde, sadece ortak olmak istediğini belirten fakat anasözleşme hükümlerinin bütün hak ve yükümlülüklerinin kabulünü içermeyen dilekçelerle ortaklık başvurusu yapıldığı; anasözleşme hiç okunmadığı halde okunmuş gibi başvuru dilekçesine, anasözleşmenin okunduğunun, bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul edildiğinin yazıldığı görülmektedir.

Her ne şekilde olursa olsun, yani başvuru dilekçesine “anasözleşme hükümlerinin bütün hak ve ödevleriyle kabul edildiği” yönünde bir ifadeye yer verilmese dahi, ortaklık için başvuran şahsın anasözleşme hükümlerini ve taahhüt ettiği bu hükümleri bilmediğini ileri süremeyeceği kabul edilir. Bu nedenle kooperatife ortak olmak isteyen bir kişinin kooperatif anasözleşmesini baştan aşağı okuyup, daha sonra karar vermesi daha doğru bir adım olacaktır.

………………………. KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Kooperatifinizin anasözleşmesi hükümlerini tamamen okudum. Hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle aynen kabul ediyorum ve kooperatifinize ortak olmak istiyorum.

Anasözleşmeden doğan ve doğacak olan şahsi sorumluluk ve ek ödeme yükümlülüklerini de aynen ve ayrıca kabul ediyorum.

İstenilen belgeler ekte sunulmuş olup, ortaklığa kabulümü arz ederim. İmza

AÇIK ADRES:

EKLER:
1-Nüfus cüzdanı örneği
2-İkametgâh belgesi
3-Fotoğraf
4-Anasözleşme ile istenen diğer belgeler

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir