Kooperatif ortaklarının Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı

Kooperatifler Kanunu’nun 44’ncü maddesi uyarınca; dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin talebi üzerine genel kurul toplantıya çağrılabilir. Örneğin 195 üyesi olan bir kooperatifte 20 ortak, 73 üyesi olan bir kooperatifte 8, 120 üyesi olan bir kooperatifte 12, 25 ortağı olan bir kooperatifte 4 otağın talebi üzerine genel kurul toplantıya çağrılabilir.

Genel kurulu toplantıya çağırmak isteyen ortakların, toplantı gündemini oluşturmaları ve bu isteklerini de yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmeleri gerekir (Şekil 3.5). Yönetim kurulu bu genel kurul toplanmasına ilişkin talebe on gün içinde cevap vermek zorundadır. Bu on günün başlangıcını belirlemek için bu yazının yönetim kuruluna imza karşılığı verilmesinde fayda vardır. Yönetim kuruluna tebligat taahhütlü mektupla olabileceği gibi noter kanalıyla da yapılabilir.

İHBARNAME

T.C
9. Noterliği ANKARA

İHBAR EDENLER :

MUHATAP :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
S.S. …………. Kooperatifi Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir