KONUT YAPI KOOPERATİFLERİN KONUT TESLİMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU-EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK

Geçici 28. maddenin yayımlandığı 03/07/2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olmaları halinde bu ruhsatlara dayanılarak inşa edilecek konutların üyelere tesliminde (vergiye tabi başka işlemleri bulunmamak kaydıyla) 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği gereğince, mükellefiyet tesis ettirmelerine ve beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Bu kooperatiflerin 03/07/2009 tarihi itibariyle inşaat ruhsatı alınmamış başka arsalarının bulunması halinde, bu arsalarda inşa edilecek konutlar için inşaat ruhsatı alınıncaya kadar mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

03/07/2009 tarihi itibariyle arsası olup bina inşaat ruhsatı almamış kooperatifler ile bu tarih itibariyle hiç arsası bulunmayan veya bu tarihten sonra kurulacak kooperatiflerin, bina inşaat ruhsatı almadıkları müddetçe mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir