genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında ödemelerde bulunduklarının bu şekilde kooperatifi zarara soktuklarının

üphelilerin yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında ödemelerde bulunduklarının bu şekilde kooperatifi zarara soktuklarının, kooperatif ana sözleşmesine aykırı olarak şerefiye bedellerini belirlediklerinin, genel kurul toplantısına tüm üyeleri çağırmadıklarının, genel kurul toplantı tutanaklarını toplantıdan sonra imzaya sunduklarının, kooperatif malı olan binaları karşılıksız olarak kullandırdıklarının, kooperatif bahçe duvarının yıkılan kısmının maliyetini belirlemediklerinin, aidatlarını düzenli olarak ödemeyen ortaklarla ilgili olarak gerekli yasal işlemleri yapmadıklarının sabit olduğu, şüpheliler hakkında inceleme raporunda belirtilen delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu gibi bu delillerin mahkemesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü ile kamu davasının açılmasına karar verilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir