kooperatiflerde kar dağıtımı

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun “Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesine” ilişkin konuları düzenleyen 38. madde hükmü aşağıya alınmıştır.

Madde 38 – Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan muamelelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir.

 

Gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların muameleleri oranında yapılır.

            

Gelir-gider farkının en az % 50’si ortaklara dağıtıldıktan sonra, ortakların sermaye paylarına genel kurul kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebileceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir.

 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasılanın ortaklara sermaye payları oranında

Dağıtılabileceği anasözleşmede hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır.                               

            

Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların kafi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylariyle karşılanır.

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz.”

One thought on “kooperatiflerde kar dağıtımı

  1. Eskişehir ili mot. taş. kooperatifi olarak geçmiş yıl karlarımızı dağıtma imkanımız olmadığından 975 üyenin sermayelerine genel kurulda karar alıp ve sermaye artırımı yapıp üyeden hiçbir tahsilat yapmadan yapabilirmiyiz.Her ortağa payı oranında mı yoksa yaptığı ciro oranında mı dağıtılacaktır. yardımlarınızı bekler teşekkür ederim.

    Şuan koop.de 30 pay 1 pay 100.- TL. yardımlarınızı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir