Yönetim kurulu kooperatif ortaklıktan ihraç kararına karşı dava nasıl açılır ? EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 16/3. maddesi ve anasözleşmenin 14/2. maddesi hükümlerine göre, yönetim kurulunun ihraç kararına karşı genel kurula itiraz edilmiş ise, artık yönetim kurulunun ihraç kararına karşı iptal davası açılamaz. Dava, genel kurul kararına karşı ve tebliğden itibaren üç ay içinde açılmalıdır. Zira, aynı hükümde, itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkının saklı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir