kooperatif genel kurul hükümet komiseri kooperatif genel kurul evrakları kooperatif genel kurul toplantı tutanağı kooperatif genel kurul kararına itiraz kooperatif genel kurul kararının iptali kooperatif genel kurul kararının iptali dava dilekçesi kooperatif genel kurul evrakları 2014 kooperatif genel kurul toplantı yeter sayısı-Kooperatiflerde Eski yönetim kurulunun devir ve teslim işlemleri konusunda bilgi verir misiniz?-KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

Soru: Eski yönetim kurulunun devir ve teslim işlemleri konusunda bilgi verir misiniz?
Cevap: Konut Yapı Kooperatifi Ana sözleşmesinin 73. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları görev devir ve teslimleri sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdür. Eski yönetim kurulunca bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, yeni yönetim kurulunun yargı organlarına başvurarak devir ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışması mümkün bulunmaktadır.

Konut yapı kooperatifleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir