KOOPERATİF GENEL KURUL DİLEKÇESİ–KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

 

Sayı     :                                                                                                                       …/…/…

Konu   : Temsilci İsteği

ANKARA VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

Kooperatifimizin genel kurul toplantısı; ……/….…/……….…. günü, saat ……..…’de …………………………………………………………………………. adresinde yapılacaktır.

Toplantının yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılmaması durumunda, Bakanlığınızdan yeniden temsilci isteminde bulunulacaktır.

Bilgi edinilmesini, genel kurul toplantısında Bakanlığınız Temsilcisinin hazır bulundurulmasını arz ederim.

Çağrıya Yetkili Kişilerin

İsim ve İmzaları

(En Az 2 Kişi)

 

 

 

KOOPERATİFİN      :

 

UNVANI                                :

BAKANLIK DOSYA NO     :

TİCARET SİCİL NO             :

ORTAK SAYISI                    :

TOPLANTI YILI                   :

TOPLANTI TÜRÜ               :

TELEFON                              :

YAZIŞMA ADRESİ             :

EKLERİ                                  :

1-Çağrı için alınan kararın örneği, (aslının aynı, yetkili iki kişinin ıslak imzası ile),

2-Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belgenin aslı, (Tic.Sic.Müd.den, yeni tarihli)

3-Toplantı gündemi, (yetkili iki kişinin ıslak imzası ile)

4-Vezne alındısı makbuz aslı, (Ankara Defterdarlığına yatırılıcaktır.)

Uyarı: Toplantı tarihinden 15 gün önce ve mesai saatleri içinde başvurulmalıdır. Bilgilerin tamamı eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir