kooperatiflerde olağanüstü genel kurul nasıl yapılır

Kooperatiflerde bütün ortakları temsil eden en yetkili organ genel kuruldur. Kooperatiflerin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan kararlar bu kurulda alınmakta, yönetim ve denetim kurulları Kanun ve ana sözleşmenin kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde genel kurul kararları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.
Genel kurulların usulüne uygun bir şekilde toplanması, alınan kararların Kanun ve anasözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, toplantılara çok sayıda ortağın katılarak alınan kararlara katkı sağlamaları, kooperatif faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.
Kooperatiflerin genel kurul toplantılarında, toplantıya çağrıdan başlamak üzere temsil, oy kullanma, seçme seçilme, gündeme madde ilavesi gibi genel kurula ilişkin bir çok konuda ortakların, kimi zaman da kooperatif yöneticilerinin bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmakta bu sorunlar çoğu zaman dava ve şikayete konu edilerek kooperatifin zarar görmesine neden olunmaktadır.
Kooperatifler Kanunu’nun 42 ile 54 üncü maddelerinde genel kurul ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 42 ile 54 üncü maddeler içerisinde genel kurula ait olup bahsedilmeyen konular KK. 98 ile Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ait olan 360-398 inci maddeleri içerisinde ele alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir