Kooperatiflere montaj inşaat taahhüt işi yapan mükelleflere KDV uygulanmayacaktır.

Başlık Kooperatiflere montaj inşaat taahhüt işi yapan mükelleflere KDV uygulanmayacaktır.
Tarih 24/11/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.54/5479-(38)141/50415
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 24.11.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5479-(38)141/50415
KONU : Kooperatiflere montaj inşaat taahhüt işi yapan mükelleflere 
uygulanacak KDV oranı hk. 

KAYSERİ VALİLİĞİ
(DEF: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 31.10.1997 tarih ve DEF.0.38.10/20-3751/7864/11257 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleriyle, ……………………………….. tarafından düzenlenen ……….. tarih ve………………. sayılı Rapor incelenmiş olup, iliniz Erciyes Vergi Dairesi mükelleflerinden ………………………………….. satılan 4 + 4 mm muhtelif ebatlı 528,06 m2 ısıcam nedeniyle düzenlenen 929.385.600 TL. tutarındaki ……………. tarih ve ………….. sıra nolu faturanın ısıcam satışı + yerine montaj edilmesi işlemini içerdiği ve 929.385.600 TL. bedelin 882.916.320 TL. sinin ısıcam satış bedelini geri kalan 46.469.280 TLs sinin ise yerine montaj edilmesi bedelini içerdiği anlaşılmıştır.

……………………………….. A.Ş.’nin ………………………………………. yaptığı ısıcamın yerine montajı işi olduğundan, söz konusu montaj inşaat taahhüt işi kapsamında katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Faturalarda yer alan montajlı bedelin cam teslimi ve montaj dahil bedel olduğunun kabul edilerek, toplam taahhüt bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Ancak, bu işle ilgili olarak ………………………………………………..A.Ş.’nin yüklendiği katma değer vergisi, Kanunun 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılmayacak, bu vergiler gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesi ve durumun dilekçeye cevaben adı geçen kooperatife de duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir