Motosiklet alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

Motosiklet alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

Araç yerine motosiklet almak katma değer vergisi yönünden daha mı avantajlı ?

Mali Müşavir Evren ÖZMEN -info@ozmconsultancy.com

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, pazarlama faaliyetinde kullanmak üzere satın alacağınız motosikletin alımı sırasında ödeyeceğiniz KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Ekran Resmi 2016-06-17 08.36.10info@ozmconsultancy.com

KDV Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

pexels-photo-165938.jpeg

Aynı Kanunun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

pexels-photo-157230.jpeg

Bir aracın binek otomobili olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 numaralı istatistik pozisyonunda yer alıp almadığına bakılarak belirlenmektedir. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların belirlenmesine ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) açıklamalar yapılmıştır.

pexels-photo-733694.jpeg

Öte yandan; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunun motorlu araca otomobil, iki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araca motosiklet, bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denileceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; kanunda motosiklet ve otomobilin ayrı ayrı tanımı yapılmış olup, pazarlama faaliyetinde kullanacağınız motosiklet yukarıda belirtilen tarife-sınıflandırma kararları uyarınca 87.03 tarife pozisyonu kapsamında yer almadığından otomobil olarak değerlendirilmemektedir.

Bu çerçevede, pazarlama faaliyetinde kullanacağınız motosikletin alımı sırasında yüklendiğiniz KDV nin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

 

Error: Contact form not found.

3 thoughts on “Motosiklet alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

  1. Kitaplarınızın tamamına sahibim, konusunda uzman az kişliler arasındasınız. Katkılarınız için kendi adıma teşekkür ederim çalışmalarınız ve verdiğiniz bilgiler için.

  2. merhabalar,
    kendi şirketim adına al-sat yapmak amacıyla şahıstan alınan motorsikletin muhasebe kaydı için destek olur musunuz,
    fatura girişi olmadan nasıl işleme alabilirim,
    ve bunu çıkış gösterirken nasıl bir yol izlemem gerekir,
    desteğinizi rica ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir