Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan site yönetimi tarafından verilmesi gereken muhtasar beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için site yönetimi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün müdür? –KEMAL ÖZMEN

Soru 16) Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan site yönetimi
tarafından verilmesi gereken muhtasar beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi
için site yönetimi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün müdür?
Cevap 16)Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan site yönetimi
tarafından verilmesi gereken muhtasar beyannamenin elektronik ortamda gönderilme
zorunluluğu bulunmamaktadır.
Site yönetimi tarafından söz konusu beyannamenin ihtiyari olarak elektronik ortamda
gönderilmek istenilmesi halinde ise site yönetimi adına kullanıcı kodu, parola ve  şifre
verilmesi mümkün olmamakla birlikte, 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde
yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık
yetkisi almış meslek mensupları ile “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”
düzenlenmesi ve söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda sözleşme düzenlenen meslek
mensupları vasıtasıyla gönderilmesi mümkündür.  (15/03/2012 tarihli 1003 örnek sayılı
özelge)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir