Henüz teslim edilmeyen konutlardan aidat istenip, istenemeyeceği hakkında

 

Konu:

 

Henüz teslim edilmeyen konutlardan aidat istenip, istenemeyeceği hakkında

Bilindiği üzere Kat Mülkiyeti Kanununun 17. maddesinin 3.fıkrasına göre, kat irtifakı

kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin 2/3’ü

fiilen kullanılmaya başlanılmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana

gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümlerinin uygulanması gerekir.

Yasanın bu hükmü çerçevesinde yapının genelde tamamlandığının ve 2/3’ünün fiilen

kullanıldığının saptanması, binadaki tüm bağımsız bölüm maliklerinin ortak gider ve

avans borcundan sorumlu tutulmaları için yeterlid

ir.

Bu durumdaki ana

yapının bağımsız bölümlerinin bazısında eksikliklerin bulunması ve

bu yerlerin kullanılmamakta olması halinde dahi malikler, Kat Mülkiyeti Kanunu ve

yönetim planı çerçevesinde ve kat malikleri kurulu kararları uyarınca kendisine düşen

borç ve yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınamaz.

Ana yapının ortak yerlerinde

ve bağımsız bölümlerindeki bazı eksiklikler nedeniyle oturma izin belgesinin

bulunmaması da bu sorumluluğu bertaraf etmez. ( Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

2001/2012)

İskan belgesinin yokluğu bu taşınmazda kat mülkiyetine geçişe engel ise de,

yukarıdaki fiili durumun mevcudiyeti Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre

yönetime mani değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir