camilere yapılan bağışlar 2012 kurumlar beyannamesi

KVK madde 10’da belirtilen indirimlerden sadece ve sadece AR-GE indirimi(KVK md/10-a) zarar dahi olsa indirilir, b,c,ç,d ve e bentleri uyarınca yapılan bağışlar ise sadece mali kar olduğu durumda beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilir, zarar olduğu hallerde takip eden yıllara geçmiş yıl zararına ilave bir unsur olarak aktarılamaz.

 

Bağış ve yardımlar beyanname üzerinde ‘Kanunen kabul edilmeyen
gider’ olarak gösterilir ve beyanname üzerinde yer alan ‘kazancın bulunması
halinde indirilecek istisna ve indirimler’ içinde gösterilerek indirim konusu
yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir