kooperatif kuruluşu için gerekli evraklar, kooperatif nasıl kurulur?—-Kemal özmen

kooperatif kuruluşu için gerekli evraklar kooperatif nasıl kurulur
Kooperatif Kuruluş İzin İşlemleri

NEDEN KOOPERATİF KURARKEN UZMAN OLMAYAN KİŞİLERDEN MALİ MÜŞAVİRLİK VEYA AVUKATLIK HİZMETİ ALMAMALISINIZ ?

1-Usülsüz işlemlerden dolayı Kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleri kamu personeli gibi yargılanırlar.( Örnek genel kurul zamanında yapılmaması, resmi defterlerin süresi içinde tasdik edilmemesi, muhasebe organizasyonunun doğru kurulamaması nedeni ile ödeme ve tahsilatların resmi belgelere dayandırılamaması gibi )

2-Kooperatiflerin vergi mükellefiyetleri anonim ve limited şirketlerden farklıdır. Cezalı duruma düşmemek için hatalı vergi mükellefiyeti açılmaması gereklidir.

3-Kanunda kooperatifler için belirtilen istisna ve muafiyetlerden faydalanılması ortakların menfaatine olup, maliyetleri önemli ölçüde düşürür.( Katma değer vergisi, tapu harçları v.b.)

4-Ödemelerini  zamanında yapmayan ortaklar ile ilgili eksik işlem yapıldığı takdirde ortaklıktan ihracı mümkün değildir.

5-Kooperatifler şirketlerden farklı olarak sadece iş ve işlemlerinde maliye bakanlığına değil, türüne göre değişmek ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Gümrük ve Ticaret bakanlığına da bağlıdır. Bu nedenle yapılacak işlemler bakanlık tarafından da denetlenmektedir

ekran-resmi-2016-09-16-20-17-49

Error: Contact form not found.

Kooperatif Kuruluş İzin Başvurusu

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DH3nW_FNgVQ&w=560&h=315]

-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 3. Madde 10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı R.G.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=N41JXDh7lNU&w=560&h=315]

Kooperatif Ana Sözleşmesi

Noter tasdikli kooperatif anasözleşmesi

-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 2. Madde 10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı R.G.

Esnaf Sicil Tasdiknamesi

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Kuruluşunda ilave olarak İstenen belge

-Bakanlığımız 07/07/2010 tarih, 5510 sayılı yazısı( Genelge No:2010/2) -Esnaf ve sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi Madde 10

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Kuruluşunda İlave Olarak İstenen belge

-Bakanlığımız 07/07/2010 tarih, 5510 sayılı yazısı( Genelge No:2010/2)

Vergi Mükellefiyet Belgesi

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Kuruluşunda İlave Olarak İstenen belge

-Bakanlığımız 07/07/2010 tarih, 5510 sayılı yazısı( Genelge No:2010/2) -Anasözleşme ortaklık şartları başlıklı 10’ncu maddesi,

Adli Sicil Belgesi

İlk yönetim ve denetim kurulu üyeleri için adli sicil belgesi(Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Kuruluşunda İlave Olarak İstenen belge)

-Bakanlığımız 07/07/2010 tarih, 5510 sayılı yazısı( Genelge No:2010/2) -Anasözleşme ortaklık şartları başlıklı 10’ncu maddesi,

 

Tapu Tescil Belgesi

Site İşletme Kooperatifi Kuruluşunda ilave Olarak İstenen Belge

-Bakanlığımız 07/07/2010 tarih, 5510 sayılı yazısı( Genelge No:2010/2) -Site İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi ortaklık şartları başlıklı 10’ncu maddesi,

Üretici Belgesi

Tarım Satış kooperatifinin Kuruluşunda Kurucu Ortakların Söz konusu kooperatifin anasözleşmesinin çalışma konusu ürünün üreticisi olduğuna ilişkin ziraat odası veya Tarım İlçe Müdürlüklerinden alıması gerekli belge

-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hk.Kanun -08.02.2001 tarih ve 2001/34 sayılı Makam Onayı

Vergi Kaydı Olmadığına Dair Belge

Tarım Satış Kooperatifi kuruluşunda kurucu ortakların kooperatifin çalışacağı ürünler üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmadıklarına ilişkin vergi dairesinden alınacak belge

-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hk.Kanun -08.02.2001 tarih ve 2001/34 sayılı Makam Onayı

Genel Kurul Kararı

Kooperatifler Birliği Kuruluşunda Kurucu Kooperatiflerin Bir Üst Birliğe Katılımına İlişkin Genel Kurul Kararı

-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 70. Madde (10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı R.G) -Kooperatif anasözleşmesi 23’ncü maddesi uyarınca)

Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Onaylı)

Kooperatifler Birliği Kuruluşunda Kurucu kooperatiflerin kuruluş tescil gazetesinin örneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir