Kdv iadesi hakkında

Bilindiği üzere, 60 Seri Numaralı KDV Sirkülerine göre 2010/01 döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerine ilişkin listeler elektronik ortamda alınmaya başlanmış olup, KDV mükellefleri tarafından söz konusu iade taleplerinde indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesi ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesi internet vergi dairesi üzerinden gönderilmektedir.

Bu çerçevede;

– KDV Kanununun 13/g maddesinde düzenlenen ve uygulama usul ve esasları 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (A/2) bölümünde belirlenen istisna uygulaması kapsamındaki Başbakanlık Merkez Teşkilatına yapılan araç teslimlerden,

– KDV Kanununun Geçici 29. maddesinde düzenlenen ve uygulama usul ve esasları 118 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (A) bölümünde belirlenen 3996 sayılı Kanuna göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna göre kiralama karşılığı yaptırılan projeler kapsamındaki teslim ve hizmetlerden,

– 6111 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinde düzenlenen ve uygulama usul ve esasları 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (2) numaralı bölümünde belirlenen İSMEP kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetlerden,

kaynaklanan iade taleplerine ilişkin olarak; işlemin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi ile istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerle ilgili yüklenilen KDV listesi elektronik ortamda alınacaktır. KDV Beyannamesi üzerinde yapılan değişiklikler sonucu; bu iade taleplerinin beyannamede gösterilmesi amacıyla aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

Kod
Madde
Açıklama
318
Geçici 29
3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUNA GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELER KAPSAMINDA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER
319
13/g
BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILAN ARAÇ TESLİMLERİ
320
Geçici 16 (6111 Sayılı Kanun)
İSMEP KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER

Ayrıca 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenleme gereği 01.05.2012 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan iade taleplerine ilişkin olmak üzere ibrazı gerekli belgeler arasından “Yüklenilen KDV Listesi” çıkarılmıştır. Dolayısıyla söz konusu tarihten sonraki iade taleplerinde yüklenilen KDV listesi elektronik ortamda alınmayacaktır. Ancak; bu tarihten önce gerçekleşen işlemlere ilişkin verilen 1 No.lu KDV beyannamelerinde iadesi gereken KDV olarak bir tutarın bulunması durumunda “yüklenilen KDV Listesi” eklenmesi gerekmektedir (63 Seri No.lu KDV Sirküleri).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir