Vergi şeması

Tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellefin, 15 günden az olmamak üzere dava açma süresinin sonuna kadar, teklifi kabul etmesi mümkündür
Bozma
*Süre hesabında haftasonları, resmi tatiller de hesaba katılır. Ancak, sürenin son günü resmi tatile ya da haftasonuna denk gelirse, süre, tatili takip eden ilk işgününün mesai saati bitiminde sona erer.
Uyma kararı
Israr Kararı
Dosya ilk VM’ye döner
*1 – VUK 376 kapsamında ödeme yapılacaksa yazılı başvuru ihb.nin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Ödeme vadesinde yapılır (ihb.nin tebliğinden itibaren 30 gün sonra vergi tahakkuk eder). Tahakkuktan itibaren 1 ay için de de ödeme yapılmalı. Ya da teminat gösterilerek 3 ay içinde ödeme yapılabilir. *2 – Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanamazsa, doğrudan dava açılamaz. V/C ihbarnameleri tebliğ olunduktan sonra dava açılabilir. Ayrıca, tarhiyat sonrası uzlaşmaya da başvurulamaz.
3- Kısaltmalar:
T.Ö.- Tarhiyat öncesi
T.S.- Tarhiyat sonrası
VM – Vergi Mahkemesi
DVDDGK – Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu BİM – Bölge İdare Mahkemesi
YD – Yürütmenin durdurulması
4- Kaçakçılık cezası gerektiren fiiller ile usulsüzlük cezaları için uzlaşma talebinde bulunulamaz.
5- Uzlaşılan cezalarda VUK 376 uygulanmaz. Ancak, mükellefler uzlaşma tutanağı imzalanıncaya kadar uzlaşmadan vazgeçerse VUK 376’dan yararlanabilirler (VUK Ek 9. madde)
DVDDGK’ya Temyize gidilir (30 gün içinde) – KESİN KARAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir