kooperatif yönetim kurulu üyelerinin seçimi, kooperatif yönetim kurulu ,kooperatif yönetim kurulu üyeliğinden istifa,kooperatif yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesi örneği,kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu,kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sigortalılığı,kooperatif yönetim kurulu üyelerinin mal beyan,,kooperatif yönetim kurulu üyelerinin mal bildirim formuıı, kooperatif yönetim kurulu ne kadar sürede bir toplanmalı, kooperatif yönetim kurulu görev süresi, kooperatif yönetim kurulu kaç kişiden oluşur ?-KEMAL ÖZMEN

.Yönetim kurulu üyeleri en az kaç kişiden oluşur ve görev süreleri ne kadardır?

Yönetim kurulu ortaklar arasından genel kurulca seçilen en az üç üyeden kurulur.Genel kurulca, asil üye kadar yedek üye seçimi yapılır, yedek üyelerin de kooperatif ortağı olmaları şarttır(KK Md.55).

Yönetim kurulu üyeleri en çok 4 yıl için seçilebilirler.Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde tekrar seçilmeleri mümkündür(KK Md.57).

detaylı bilgi için info@ozmconsultancy.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir