Bireysel Emeklilikte vergi oranları tekrar belirlendi-06.09.2012 Resmi gazete

 

13/8/2012 TARİHLİ VE 2012/3571 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt    bendi yürürlükten kaldırılmış, anılan fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“16. a) 75 inci maddenin    ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt    bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15,

b) 75 inci    maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt    bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10,

c) 75 inci    maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt    bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5.”

MADDE 2 Bu Karar 29/8/2012    tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.).”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir