KOOPERATİFLER KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ-Kemal OZMEN

KOOPERATİFLER KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2003/1)

Resmi Gazete Tarihi: 10.01.2003
Resmi Gazete Sayısı: 24989

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

KOOPERATİFLER KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2003/1)

Bilindiği üzere, 10/01/2003 tarihli 24989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24/12/2002 tarihli 2002/5089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerde bir ortaklık payının değeri 1.000.000.- liraya yükseltilmiştir.

Söz konusu Kararname ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesi karşısında;

a) Halen faaliyetlerini sürdüren kooperatifler ve üst kuruluşlarınca sermayelerinin, anasözleşme değişikliğine gerek olmaksızın her bir ortaklık payının değeri 1.000.000.-(birmilyon) TL. olacak şekilde tamamlanması,
b) Anasözleşmeye göre her ortağın alması gereken asgari ortaklık pay sayısı birden fazla olan kooperatiflerde, yeni duruma göre ortak başına isabet eden toplam sermaye tutarının fazla telakki edilmesi halinde anasözleşme değişikliğine gidilerek bir ortağın alması gereken asgari ortaklık payının azaltılması,
c)Yeni kurulacak kooperatifler ve üst kuruluşlarında bir ortaklık payının değerinin 1.000.000.-(birmilyon) TL. olarak dikkate alınması, gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

5 thoughts on “KOOPERATİFLER KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ-Kemal OZMEN

  1. merhabalar Kemal Bey. Yapı kooperatiflerinde genel kurulda ek ödeme istenildiği (inşaat maliyetinin revize edilmesi için) zaman ve üyeler tarafından kabul edilmez ise inşaat durmuş mu olur?

  2. Konut Yapı Kooperatiflerinde Yönetim Kurulu üyeleri başka bir ilde oturabilir mi? Örneğin: ( Kooperatif Konyada Yönetim kurulu üyesi ise İstanbul’da Oturuyor bu durum normal mi . değilse ne yapmak lazım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir