Ticaret sicilinde yapılacak haciz tescili işleminden harç alınıp alınmayacağı hk.

Başlık Ticaret sicilinde yapılacak haciz tescili işleminden harç alınıp alınmayacağı hk.
Tarih 23/07/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-HARÇ-63-2-11-132
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-HARÇ-63-2-11-132

23/07/2012

Konu

:

HACİZ TESCİL İŞLEMİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İcra Müdürlüklerince İcra İflas Kanununun 94 üncü maddesi gereğince “Haciz Tescili” yapılmasının istenildiği belirtilerek ticaret sicilinde yapılacak haciz tescili işlemimden harç alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 94 üncü maddesinde; “…. Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. …” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde; yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanların yargı harçlarına tabi olduğu, (1) sayılı tarifenin C/I-Kayıt ve tescil harçları bölümünde, kayıt ve tescil harçlarının;

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında,

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında, (Her kişi için)

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde,

4.Kayıt silinmesinde, (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

alınacağı açıklanmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde; “Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır.” denilmekte, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur.” hükümlerine yer almaktadır.

Bu hükümler gereğince icra takiplerinde harç mükellefiyeti borçluya ait bulunmaktadır.

Bu nedenle, icra dairelerince haczedilen şirket hisselerinin tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirilmesi halinde sicilde yapılacak işlemin, 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin C/I-3 üncü fıkrasına göre harca tabi tutulması ve harç mükellefiyetinin de borçlu tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

One thought on “Ticaret sicilinde yapılacak haciz tescili işleminden harç alınıp alınmayacağı hk.

  1. Ben bankadan kredi cekmistim bir buçuk yıl önce son iki taksidini geciktirip odeyemedim. Dosyam avukatlık oldu daha sonra tüm borcumu odedim bu dosya haczi sicilime işlendi ve artık bankalarla calisamiyorum bu haczi sicilimden sildirmek için ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir