TASFİYE SÜRECİNE GİREN KOOPERATİFİN MÜKELLEFİYET DURUMU

TASFİYE SÜRECİNE GİREN KOOPERATİFİN MÜKELLEFİYET DURUMU 1- Genel Bilgi Her tüzel kişilik gibi kooperatiflerinde faaliyetlerini sona erdirip tasfiyeye girmeleri söz konusu olabilir. Tasfiye, kurumların ve bu bağlamda kooperatiflerin sahip oldukları varlıkların elden çıkarılarak paraya çevrilmesini ifade eder. Kurumun faaliyetlerini durdurması ani olmayıp, mevcutların, alacakların paraya çevrilmesi, borçların ödenmesi ve kalanın ortaklara paylaştırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kurumların tasfiyeye  girmesi gerekir. Görüldüğü gibi tasfiye işlemi bir kararla sonuçlandırılan bir işlem olmayıp, esas itibariyle  kanunla belirtilen bir süreçtir. Şirketler hukukunda tasfiye, ilgili yasalarda öngörülen  sebeplerle, şirketlerin varlıklarını likite çevirmesi, borçlarını ödemesi ve nihayet şirketin ticaret sicilinden silinmesi sürecini tanımlamaktadır. Kooperatifler de Türk Ticaret Kanunu’na göre bir ticaret şirketidir. Kooperatiflerin yapısı bir çok yönden anonim şirket yapısına benzemektedir. Esasen Kooperatifler Kanunu’nda hüküm bulunmadığı takdirde, TTK’nın anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır. Dolayısıyla kooperatiflerde tasfiyesi sırasında Kooperatifler Kanunu yanında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri de  uygulanmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir