YENİ KURULUŞTA NOTERDEN ÇIKARTILACAK
1-Ana sözleşme altı adet
2-Nüfus cüzdanı fotokopi örneği (ortakların ve müdürün ) birer adet 3-Sicil talepnamesi ( 2 tane )
4-Vekalet
İTO İLK KURULUŞTA GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1-Dilekçe
2-Kuruluş bildirim formu 3 sayfa
3-Ana sözleşme 3 adet
4-Kurucuların ve müdürlerin nüfus cüzdanı sureti ( muhtardan 2 adet ) 5-Müdürlerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha ) 6-Sermaye piyasası katkı payı ziraat bankası 5383761-5016
7-Oda kayıt beyannamesi
8-Taahhütname
VERGİ DAİRESİ AÇILIŞ EVRAKLARI
1-Ortakların ikametgahları birer adet. Muhtardan
2-Ortakların nüfus cüzdan suretleri noterden tasdikli birer adet. 3-Kira kontratı
4-İşe başlama / bırakma bildirimi
5-İmza sirküleri (asıl)
6-Ana sözleşme
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi onaylı örneği
8-Mali müşavirlik sözleşmesi
9-Tescil evrağı
ŞAHIS İŞLETMESİ İÇİN KURULUŞ BELGELERİ
1-İşletme sahibinin 3adet ikametgahı ( muhtardan )
2-İşletme sahibinin 3adet resimli nüfus cüzdan sureti
3-Kira kontratı (İş yeri kendisinin ise işyeri tapu belgesinin fotokopisi )
4-İmza beyannamesi
5-Nüfus cüzdanı fotokopisi noter onaylı örneği yada açılışın olduğu gün nüfus cüzdanın aslını verirse noterden onaylatmaya gerek yok ( şahıs kendi gelmişse )
6-Vekaletname
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA VERİLMEK ÜZERE GEREKLİ EVRAKLAR
1-İş yeri bildirgesi
2-İmza sirküleri (asıl)
3-Vergi levhası
4-Yönetim Kurulunun ikametgahı ve nüfus cüzdan örneği ( muhtardan ) 5-Kuruluş gazetesi ( unvan değişikliği varsa ilgili gazete )
6-Son yönetim kurulunu gösteren gazete 7-Sözleşme
8-Ruhsat
9-Tapu
10-Vekaletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir