Bedelsiz Kooperatif hissesi devrinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu-KEMAL ÖZMEN

09.04.2012 Atatürk Cad. Gürsoy Apt. No:104/1-2 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 370 60 63 – 352 29 61 – 399 05 09 Faks: (0216) 371 07 46 http://www.ozmconsultancy.com e-mail : kemalozmen@ozmconsultancy.com KEMAL ÖZMEN

Konu: Bedelsiz Kooperatif hissesi devrinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu

Babanıza ait kooperatif hissesini bedel ödemeden devir almanız nedeni ile babanıza ve size hangi vergiler yönünden sorumluluk doğduğu aşağıda açıklanmıştır 193 Sayılı Gelir vergisi yönünden Devir işlemi nedeni ile herhangi bir tahsilat işlemi yapılmamış olması nedeni ile babanıza gelir vergisi yönünden bir sorumluluk oluşmamaktadır. 7338 Sayılı Veraset ve İntikal vergisi kanunu yönünden Devir işleminin bedelsiz intikal olması nedeni ile işlemin gerçekleşmesinden itibaren 1 ay içinde beyanname verilmeli ve ödeme süreleri içinde taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Mali Müşaviriniz veraset ve intikal beyannamenizi doldurmanıza yardımcı olacaktır. Ancak uygulamada bu şekilde devirlerde kanuni zorunluluk olmasına rağmen bu beyanname pek verilmemektedir. Bu hususu da Müşaviriniz ile görüşerek karar vermenizi öneririz. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi 2012 yılı Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%) İvazsız intikallerde vergi oranı (%) İlk 180.000 TL için 1 10 Sonra gelen 400.000 TL için 3 15 Sonra gelen 880.000 TL için 5 20 Sonra gelen 1.700.000 TL için 7 25 Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30 Saygılarımızla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir