Kooperatife ait işyerlerinin koperatife üye olmayan üçüncü şahıslara kiraya verilmesinde, bu kiralama işleminden kaynaklanan kira gelirlerin KDV’ye tabi olup olmayacağı, kurumlar vergisi mükellefi olunup olunmayacağı, fatura ve belge düzeninin ne şekilde olacağı, ortaklardan alınan aidatların gelir olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği, Ba-Bs bildirim formlarının verilip verilmeyeceği ve yapılan masrafların gider olarak gösterilip gösterilemeyeceği hk.

   KANUNLAR      GEREKÇELER      B.K.K.      YÖNETMELİKLER      TEBLİĞLER      İÇ GENELGELER      GENEL YAZILAR      ÖZELGELER      SİRKÜLER  
 

Kanun –Lütfen Kanun Seçiniz–193   – GELİR VERGİSİ KANUNU5422 – KURUMLAR VERGİSİ KANUNU5520 – KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)3065 – KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU213   – VERGİ USUL KANUNU6183 – AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN4760 – ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU488   – DAMGA VERGİSİ KANUNU492   – HARÇLAR KANUNU197   – MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU3100 – KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN3568 – SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU7338 – VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU2464 – BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU6802 – GİDER VERGİLERİ KANUNU1319 – EMLAK VERGİSİ KANUNU3074 – AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU210   – DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU2978 – VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN2982 – KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN3218 – SERBEST BÖLGELER KANUNU3316 – 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4306 – İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN4684 – BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4691 – TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU4705 – YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4837 – EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN5084 – YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5615 – GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5746 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN5811 – BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Son güncelleme:27/04/2012
Madde:

–Lütfen Madde Seçiniz–Madde-1Madde-2Madde-3Madde-4Madde-5Madde-6Madde-7Madde-8Madde-9Madde-10Madde-11Madde-12Madde-13Madde-14Madde-15Madde-16Madde-17Madde-18Madde-19Madde-20Madde-21Madde-22Madde-23Madde-24Madde-25Madde-26Madde-27Madde-28Madde-29Madde-30Mukerrer Madde-30Madde-31Madde-32Madde-33Madde-34Madde-35Madde-36Madde-37Madde-38Madde-39Madde-40Madde-41Madde-42Madde-43Madde-44Madde-45Madde-46Madde-47Madde-48Madde-49Mukerrer Madde-49Madde-50-51Madde-52Madde-53-55Madde-56-62Madde-63Madde-64Madde-65Madde-66Madde-67Madde-68Madde-69Madde-70Madde-71Madde-72Madde-73Madde-74Madde-75Madde-76Madde-77-78Madde-79Madde-80Madde-81Madde-82Madde-83Madde-84Madde-85Madde-86Mukerrer Madde-86Madde-87Madde-88Madde-89Madde-90Madde-91Madde-92Madde-93Madde-94Madde-95Madde-96Madde-97Madde-98Madde-99Madde-100Madde-101Madde-102Madde-103Madde-104Madde-105Madde-106Madde-107Madde-108Madde-109Madde-110Madde-111Madde-112Madde-113Madde-114Madde-115Mukerrer Madde-115Madde-116Madde-117Madde-118Madde-119Madde-120Madde-121Madde-122Madde-123Madde-124Madde-125Madde-126Madde-127Madde-128Madde-129Madde-130Madde-131Madde-132Madde-133Madde-134Madde-135Madde-136Madde-137Madde-138Madde-139Madde-140Madde-141Ek Madde-.Madde-142Madde-143Madde-144Madde-145Madde-146Madde-147Madde-148Madde-149Madde-150Madde-151Madde-152Madde-153Madde-154Madde-155Madde-156Madde-157Madde-158Madde-159Madde-160Madde-161Madde-162Madde-163Madde-164Madde-165Madde-166Madde-167Madde-168Madde-169Madde-170Madde-171Madde-172Madde-173Madde-174Madde-175Madde-176Madde-177Madde-178Madde-179Madde-180Madde-181Madde-182Madde-183Madde-184Madde-185Mukerrer Madde-185Madde-186Madde-187Madde-188Madde-189Madde-190Madde-191Madde-192Madde-193Madde-194Mukerrer Madde-194Madde-195Madde-196Mukerrer Madde-196Madde-197Madde-198Madde-199Madde-200Madde-201Madde-202Madde-203Madde-204Madde-205Madde-206Madde-207Madde-208Madde-209Madde-210Madde-211Madde-212Madde-213Madde-214Madde-215Madde-216Madde-217Madde-218Madde-219Madde-220Madde-221Madde-222Madde-223Madde-224Madde-225Madde-226Madde-227Mukerrer Madde-227Madde-228Madde-229Madde-230Madde-231Madde-232Madde-233Madde-234Madde-235Madde-236Madde-237Madde-238Madde-239Madde-240Madde-241Mukerrer Madde-241Madde-242Mukerrer Madde-242Madde-243Madde-244Madde-245Madde-246Madde-247Madde-248Madde-249Madde-250Madde-251Madde-252Madde-253Madde-254Madde-255Madde-256Madde-257Mukerrer Madde-257Madde-258Madde-259Madde-260Madde-261Madde-262Madde-263Madde-264Madde-265Madde-266Mukerrer Madde-266Madde-267Madde-268Madde-269Madde-270Madde-271Madde-272Madde-273Madde-274Madde-275Madde-276Madde-277Madde-278Madde-279Madde-280Madde-281Madde-282Madde-283Madde-284Madde-285Madde-286Madde-287Madde-288Madde-289Madde-290Mukerrer Madde-290Madde-291Madde-292Madde-293Madde-294Madde-295Madde-296Madde-297Madde-298Mukerrer Madde-298Madde-299Madde-300Madde-301Madde-302Madde-303Madde-304Madde-305Madde-306Madde-307Madde-308Madde-309Madde-310Madde-311Madde-312Madde-313Madde-314Madde-315Mukerrer Madde-315Madde-316Madde-317Madde-318Madde-319Madde-320Mukerrer Madde-320Madde-321Madde-322Madde-323Madde-324Madde-325Madde-326Madde-327Madde-328Madde-329Madde-330Madde-331Madde-332Madde-333Madde-334Madde-335Madde-336Madde-337Madde-338Madde-339Madde-340Madde-341Madde-342Madde-343Madde-344Madde-345Madde-346Madde-347Mukerrer Madde-347Madde-348Madde-349Mukerrer Madde-349Madde-350Madde-351Madde-352Madde-353Madde-354Mukerrer Madde-354Madde-355Mukerrer Madde-355Madde-356Madde-357Madde-358Madde-359Madde-360Madde-361Madde-362Madde-363Madde-364Madde-365Madde-366Madde-367Madde-368Madde-369Madde-370Madde-371Madde-372Madde-373Madde-374Madde-375Madde-376Ek Madde-1Ek Madde-2Ek Madde-3Ek Madde-4Ek Madde-5Ek Madde-6Ek Madde-7Ek Madde-8Ek Madde-9Ek Madde-10Ek Madde-11Ek Madde-12Ek Madde-13Madde-377Madde-378Mukerrer Madde-378Madde-379-412Madde-413Madde-414Mukerrer Madde-414Madde-415Mukerrer Madde-415Gecici Madde-1Gecici Madde-2Gecici Madde-3Gecici Madde-4Gecici Madde-5Gecici Madde-6Gecici Madde-7Gecici Madde-8Gecici Madde-9Gecici Madde-10Gecici Madde-11Gecici Madde-12Gecici Madde-13Gecici Madde-14Gecici Madde-15Gecici Madde-16Gecici Madde-17Gecici Madde-18Gecici Madde-19Gecici Madde-20Gecici Madde-21Gecici Madde-22Gecici Madde-23Gecici Madde-24Gecici Madde-25Gecici Madde-26Gecici Madde-27Gecici Madde-1Gecici Madde-2Gecici Madde-3Gecici Madde-4Gecici Madde-5Gecici Madde-6Gecici Madde-7Gecici Madde-8Gecici Madde-9Gecici Madde-10Gecici Madde-11Gecici Madde-12Gecici Madde-13Madde-416Madde-417Mukerrer Madde-28Madde-107/AGecici Madde-28

Başlangıç: -gün-12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / -ay-123456789101112 / -yıl-19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012 Bitiş: -gün-12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / -ay-123456789101112 / -yıl-19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
 
  
 
     

 
  Tarih Sayı Başlık
1 30/03/2012 B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-17/-16 Unvan ve adres değişikliği ile hisse devrinde önceden basılmış sevk irsaliyesi ve faturaların kullanılıp kullanılmayacağı hk.
2 30/03/2012 B.07.1.GİB.4.27.15.02-10-1225-VUK-03-17 D2 yetki belgesine sahip mükelleflerde belge düzeni hk.
3 29/03/2012 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-377 TURSAB seyahat acentesi belgesine sahip turizm şirketinin düzenlemiş olduğu turlarla ilgili müze ve örenyeri girişleri için TURSAB tarafından şirkete toplu olarak indirimli bilet temin edildiği durumlarda, bedelin TURSAB banka hesabına havale edilmesi ancak, TURSAB’ın meslek odaları kapsamında olması nedeniyle şirkete fatura düzenlemediğinden bahisle TURSAB tarafından düzenlenen müze bilet alımlarının toplam adet ve miktarı gösteren dökümün yer aldığı antetli kağıdın belge niteliği taşıyıp taşımadığı ile kayıtlara KDV dahil alınıp alınamayacağı hk.
4 28/03/2012 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-366 Karşılıksız çıkan çekin karşılıksız çıktığına ilişkin kaydın yapıldığı dönem itibariyle dava veya icra takibine başlanılması gerektiği,bu dönemde karşılık ayrılmayan alacaklar için müteakip yıllarda karşılık ayrılmasının mümkün bulunmadığı hk.
5 26/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7952-424 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında yurtdışındaki şirket merkezinden gelen mali kaynağın değerleme hükümlerine tabi olup olmadığı hk.
6 24/03/2012 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.313-47 Duvar kağıdının amortismana tabi olup olmadığı hk.
7 23/03/2012 B.07.1.GİB.0.06.29-019.01.13-1129 Gerçek kişi ile tüzel kişiliğin birlikte kuracağı adi hk.
8 23/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1135 Fazla ve yersiz tahsil edilen komisyon primlerinin iadesinde belge düzeni ve gider kaydı hk.
9 23/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1136 Komisyoncunun satıcı adına müşteriden kendi POS cihazıyla yapacağı tahsilatta düzenlenecek belge ve tevkifat yapılıp yapılamayacağı ile kendisine ait aracın satışında uygulanacak KDV oranı hk.
10 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1116 Kullanılan muhasebe programında fatura düzenlenmesi sırasında programın fatura üzerine sıra takipli referans numarası verilmesi ve fatura numarası ile farklı olan referans numarasını kayıtlar sırasında açıklama olarak muhasebe fişine işlenmesi durumunda, referans numarasının yevmiye maddesinde matbu fatura numarası olmadan bulunmasının uygun olup olamayacağı hk.
11 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1118 Psikolojik danışmanlık hizmeti veren gerçek kişinin yurt dışından aldığı hizmet bedelleri için yaptığı ödemelerin KDV ve Gelir Vergisi karşısındaki durumu ve kayıt düzeni hk.
12 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[265-2012/VUK-1- . . .]-1119 Bankalardan alınan altın kredisinin dönem sonu veya geri ödeme tarihinde baz alınacak değerleme ölçüsü hk.
13 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[229-2012/VUK-1- . . .]–1120 Kat karşılığı inşaat işi yapan firmanın arsa sahibi adına yaptığı giderlerin vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni hk.
14 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1121 Kooperatife ait işyerlerinin koperatife üye olmayan üçüncü şahıslara kiraya verilmesinde, bu kiralama işleminden kaynaklanan kira gelirlerin KDV’ye tabi olup olmayacağı, kurumlar vergisi mükellefi olunup olunmayacağı, fatura ve belge düzeninin ne şekilde olacağı, ortaklardan alınan aidatların gelir olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği, Ba-Bs bildirim formlarının verilip verilmeyeceği ve yapılan masrafların gider olarak gösterilip gösterilemeyeceği hk.
15 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[229-2012/VUK-1- . . .]–1122 Hafriyat sonucu çıkan toprağın taşınması esnasında taşıma irsaliyesi bulundurulması ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.
16 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1124 İnşaat yapmak amacıyla belediyeden satın alınan arsa için belediyeye ödenen katma değer vergisi ile söz konusu arsa üzerinde belediyeden satın alma önceliği (zilyetlik hakkı) olan şahsın bu hakkını bedelini ödeyerek satın alması durumda arsanın maliyet bedelinin hesaplanması hk.
17 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1126 Elektronik ticaret kapsamında satış yapan firmaya ait faturaların başka bir firma tarafından düzenlenemeyeceği hk.
18 22/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1128 Kart Puan Sistemi kapsamında toplanan puanların müşterilere kullandırılması karşılığında bayilere yansıtılan bayi gider payının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile belge düzeni hk.
19 21/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1080 İnternet üzerinden satış yapan firmanın ürünlerinin üyeleri tarafından satılması durumunda, üyelere ödenecek bedeller üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı ve belge düzeni hk.
20 21/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[236-2012/VUK-1- . . .]–1081 Seramik çalışmalarından elde edilecek gelirin vergilendirilmesi hk.
21 21/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1- . . .]–1083 Kurum merkezi dışında gezici olarak kurulan oyun parkında belge düzeni hk.
22 21/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1085 İnşaat devam ederken kat irtifakı kurulmak suretiyle yapılan teslimin kaydı, bedelin tahsil edildiği dönemin kurum kazancına dahil edilip edilmeyeceği ve tahsilatın tevsiki hk.
23 21/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1087 Kurum aktifinde bulunan veya satın alınan bina ve arazilerin ilçe belediyesine veya kamu kurumlarına satışında gerçek satış değeri ile vergi değeri arasında fark olması halinde fatura bedeli hk.
24 21/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[227-2012/VUK-1- . . .]–1089 Noter satış sözleşmesi ile alınan araç bedeli üzerinden ödenen KDV\’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile belge düzeni hk.
25 20/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229- -8828]-410 Cep telefonunun parçalara ayrılması sonucunda teknik malzemelerinin ve aksesuarlarının ayrı ayrı satılması durumunda belge düzeni hk.
26 16/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[233- 8870]-391 Basit usul mükellefinin işyerinde kullanacağı pos cihazı ile tahsil edeceği tutarın perakende satış fişi ile tevsik edebileceği hk.
27 16/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8056-392 Bir kamu kurumunun reklamının yapılması karşılığında iktisadi işletmesi oluşmayan ve KDV mükellefiyeti bulunmayan özerk federasyonlara ödenen reklam bedeli için düzenlenecek belge hk.
28 16/03/2012 B.07.1.GİB.4.59.15.02-VUK-10-19 İnternet üzerinden tebrik kartı gönderme hizmeti faaliyetinde fatura düzenleme hk.
29 16/03/2012 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-177 Kıymetli maden alım satımını yapan mükelleflerin envanterinde mevcut bulunan mallarının değerlemesini hangi değerleme ölçülerine göre yapacakları hk.
30 16/03/2012 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-178 Seyahat acentalarınca otel işletmelerinin yurtdışında reklamlarının yaptırılması durumunda belge düzeni hk.
31 14/03/2012 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/1-218 Güvence bedellerinin iadesinde düzenlenecek belge hk.
32 14/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8434-368 Şirkete ait inşaatın şahıs işletmesine devrinde şirket adına düzenlenen faturaların devralan tarafından tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı hk.
33 14/03/2012 B.07.1.GİB.4.27.15.02-11-1225-12-13 Hazır yemek satışlarında faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.
34 14/03/2012 B.07.1.GİB.4.45.15.02-27-18-19 Basın-yayın-tanıtım-organizasyon faaliyetinin yanında yerel gazete basımı durumunda VUK 177 nci maddenin hangi bendine göre defter tutacağı hk.
35 13/03/2012 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-135-124 Yolcu taşımacılığı faaliyeti bulunan mükellefin bu faaliyetinin yanı sıra besi hayvanı alım- satım faaliyetine de başlaması halinde vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
36 13/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-80 Akaryakıt istasyonlarında yer alan iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin belirlenmesi hk.
37 13/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-81 Bir iktisadi kıymet için ödenen, şerefiye (peştemallık) olarak aktifleştirilen bedelin, söz konusu iktisadi kıymetin elden çıkarılması durumunda peştemallık yoluyla amortisman tabi tutulan bedel için amortisman yoluyla itfasına devam edilip edilmeyeceği hk.
38 13/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-82 Yurt dışı firmadan alınan yazılım hizmetlerinin uyarlanması amacıyla yapılan harcamalar ile yazılım için ödenen kullanım bedellerinin giderleştirilmesi hk.
39 12/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-267-79 Açılan ihale sonucunda edinilen ticari ve iktisadi bütünlüğün değer tespiti hk.
40 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-900 Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlerinin KDV karşısındaki durumu ve Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.
41 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-902 Kendi yetiştirdiği hayvanların canlı et borsasına tescilinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile müstahsil makbuzu düzenlenmesinin gerekip gerekmediği hk.
42 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-903 Halı ve kilim üzerinde grafik tasarımı yapılması ve halı satın alınıp başka firmalara satılması halinde belge düzeni hk.
43 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-904 Yabancı turistlere yapılan satışlarda pasaport numarasının fatura üzerine yazılamadığı durumda belge düzeni hk.
44 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-905 İmalatta kullanılan kalıp bedellerinin müşteriye yansıtılması halinde amortisman ayrılmasının mümkün olup olmadığı hk.
45 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-906 Belirli süre ile sınırlı olarak deneme amaçlı teslim edilen ürünler için faturanın düzenlenme süresi ve belge düzeni hk.
46 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-907 Stoktaki emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının gider yazılması veya maliyete eklenmesi ile stoklar döviz cinsinden olsa dahi değerlemeye tabi olup olmadığı hk.
47 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-908 Malın çalınması veya kaybolması halinde ödenen tazminatın gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.
48 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-909 Nev\’i değiştiren şirketin nev\’i değişikliği olduğu döneme ait muhtasar, katma değer vergisi beyannamelerini ve Ba-Bs formlarını hangi şirketin vereceği, anonim şirket olarak vergi levhası tasdik ettirilip ettirilmeyeceği hk.
49 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-911 Veraset yoluyla kalan taşıt ve demirbaşların satışının vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni hk.
50 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-912 Kitap çeviri ve danışmanlık faaliyeti yapan kişinin, çeviri işlerini üniversite hocaları ve mükellef olmayan kişilere yaptırması durumunda bu kişilere yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hk.
51 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-914 Kargo hizmeti karşılığı PTT tarafından düzenlenen İnteraktif Posta Çeki İşlem Belgesinin kayıtlarda gider olarak gösterilip gösterilemeyeceği ve Tahsilat hizmet bedellerinin nasıl tevsik edileceği hk.
52 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-915 T.C. Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası bilinmeyen müşterilere yapılan ürün satışlarının tesliminde belge düzeni hk.
53 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-916 Üretilen programların değerinin mahkeme tarafından belirlenerek aktife alınması halinde vergiyi doğuran olay ve 2 No\’lu KDV beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.
54 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-918 İnternet üzerinden perakende satış yapmak amacıyla kurulan web sitesi üzerinden satışını yapacağınız tedarikçi firma ürünlerinin ve fiyatlarının sergilenmesi, şirketiniz bünyesine hiçbir şekilde mal alımı yapılmaması, müşterilerin istedikleri ürünleri kredi kartı ile ödeme yapmak suretiyle satın aldıkları ürünlerin belirtilen tarih aralığında kurye veya kargo aracılığıyla tedarikçi firma tarafından doğrudan müşteriye teslim edildiği durumlarda belge düzeni hk.
55 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-917 Sigorta şirketinin acentesi konumundaki Bankanın şube personeline ödüllü satış kampanyası çerçevesinde verilen teşvik ve ciro primin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.
56 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-919 İştirak hissesi satışının yenileme fonu müessesesi karşısındaki durumu hk.
57 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-920 Türkiye\’de mukim olmayan yabancılara yapılan satışlara ilişkin tahsilatların tevsik zorunluluğu hk.
58 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-921 Satılan ürünlerin nihai tüketiciler tarafından iade edilmesi durumunda belge düzeni hk.
59 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-924 Gelir Vergisi mükellefinin kiraladığı otelde bulunan dükkanları üçüncü kişiye kiralaması halinde belge düzeninin ne şekilde olacağı hk.
60 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-925 Enflasyon düzeltmesi sonucu iştirakler hesabında oluşan olumlu farkların birleşme durumunda ortaya çıkan değer azalışlarına mahsup edilip edilmeyeceği hk.
61 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-926 Faydalı ömrü bir yıldan kısa olan süzgeç kevgir v.b. mutfak malzemelerinin doğrudan gider olarak yazılıp yazılamayacağı hk.
62 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-932 Taşımacılık faaliyetinde kullanılan aracın motorunun yenilenmesi durumunda motor bedelinin yanısıra motorun montajı için yapılan giderler motor için yapılan müteferri giderlerden olduğu için, toplam değer üzerinden (işçilik + motor bedeli üzerinden) amortisman ayrılması hk.
63 08/03/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-933 Müteselsil sorumlu olarak yapılan ödemeler için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olup olmadığı hk.
64 07/03/2012 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-287 Hal komisyonculuğunda belge düzeni-Çiftçilerce üretilen taze sebze ve meyvelerin satışının yapılmak üzere toptancı hallerindeki komisyonculara gönderilerek komisyoncular vasıtasıyla satışının yapılması durumunda belge düzeni hk.
65 07/03/2012 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-288 Okul Aile Birliğine bağlı olmadan ve daimi işçi çalıştırmadan ihtiyaç duyuldukça Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kullanılmakta olan kurs yerlerinin, sergi ve sosyal etkinlik düzenlenen bina ve alanlarının, bakım ve temizlik giderleri için gider pusulası ile yapIan ödemelerin gelir vergisine tabi olup olmadığı hk.
66 06/03/2012 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/10-194 Sınıf değiştirme-II. sınıfa tabi olarak giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın, mal alımı yaptığı firmaları seçmesi için yüklü miktarda faturalı ürün gönderilmesi ve bu ürünleri seçtikten sonra kalan ürünlere iade amaçlı fatura düzenleyerek geri göndermesi halinde yıl sonunda I. sınıf deftere geçiş hadlerinin iade sonrası kalan alım tutarına göre mi yoksa tüm alım toplamına göre mi belirleneceği hk.
67 06/03/2012 B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-230-195 Belediyelere verilecek kısmi zamanlı avukatlık hizmeti sözleşmelerinde serbest meslek makbuzunun avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden mi yoksa Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince Belediye Başkanlığınca yapılacak ödeme üzerinden mi düzenleneceği hk.
68 06/03/2012 B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK/2012-1-61 Yolcu taşımacılığı faaliyetinde basit usulden gerçek usule geçiş hk.
69 06/03/2012 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-144-107 Şehir içi yolcu taşımacılığı yapmak üzere satın alınan nakil vasıtalarının her birinin ayrı bir işyeri olarak vergi dairesine bildirim zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.
70 06/03/2012 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-119-108 Birlik tarafından verilen hayvanlara kulak küpesi takma hizmetinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu hk.
71 05/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK Geçici 25-69 Amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında bir değerle satılması halinde zararın kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi hk.
72 05/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-270-72 Yıkılan fabrika binasının yerine yenisinin yapılması halinde henüz itfa edilmemiş maliyet bedelinin gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınmayacağı, KDV\’nin düzeltilip düzeltilmeyeceği hk.
73 01/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-267-67 İmalat fireleri ve değeri düşen malların değerlemesi hk.
74 01/03/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-323-68 Tasfiyeye giren factoring şirketinin \”Aciz Vesikası\” ve \”Semeresizlik Belgesi\” ne bağlanan alacaklarının değersiz alacak addedilip edilemeyeceği ile şüpheli halde olan alacakların ortaklara temliki hk.
75 01/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105 [8776]-316 İhracata aracılık eden Almanya mukimi gerçek kişiye ödenen komisyon üzerinden yapılacak vergi tevkifatı ve belge düzeni hk.
76 01/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[229- 8834]-317 Yurt dışında taşeron olarak üstlenilen inşaat işine ilişkin faturaların bir kısmının işveren firmanın yurt dışındaki şubesi adına değil de Türkiye\’deki ana merkezi adına düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
77 01/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32215/8046-318 Yurt dışından satın alınan hizmetin kurumlar vergisi, kdv ve belge düzeni açısından değerlendirilmesi hk.
78 01/03/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32233-7845-319 EGO bayilerinin bilet ve manyetik kart alım ve satımlarında KDV uygulaması ve belge düzeni hk.
79 29/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-6747-315 Maliyet dönemi içerisinde üretimle ilgili giderlerden oluşmak şartıyla çalışmayan kısım ve dönemlere ait giderlerin “680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları” hesabı borçlandırılarak muhasebeleştirilmesi hk.
80 29/02/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-66 Kurumsal müşterilerin çalışanlarının kurumsal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak hazırlanan elektronik kartların amortisman yoluyla giderleştirilmesinin mümkün olup olmadığı hk.
81 27/02/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-MÜK.257-63 Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıtları ile hava taşıtlarına akaryakıt ihracat ve ithalat işlemlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.
82 23/02/2012 B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2011-28-12 Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan ihracat kapama işlemlerinde irsaliye tarihinin fatura tarihi yerine dikkate alınıp alınmayacağı hk.
83 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.16.01-YAZ-659 Ticari zararın sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilip edilemeyeceği hk.
84 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-661 Binanın inşaatı süresince ortaya çıkan ve genel yönetim gideri olarak yapılan harcamaların doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı hk.
85 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-664 1996 yılından beri mülkiyette bulunan ve maliyet bedeli belli olmayan arsanın işletmeye dahil edildiği tarih itibarıyla vergi değeri ile vergi değerinin bilinememesi halinde emsal bedeli ile değerlenerek kayıtlara alınması hk.
86 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-665 Üst hakkı tesis edilen arsa ve üzerine yapılan bina için ayrılacak amortisman hk.
87 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32164-8374-266 Ölüm halinde faaliyete devam eden mirasçıların vergisel yükümlülükleri hk.
88 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32227-8512-267 GMSİ mükelleflerinin vergi matrahının tespitinde kullandığı eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin belgeleri muhafaza etme mecburiyetlerinin olup olmadığı hk.
89 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32171-8466-271 Yabancı bir firmanın Türkiye Şubesi tarafından verilecek sondajlama hizmetinde mükellefiyet türü ve defter tutma hk.
90 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7622-272 Yapı denetim hizmet bedelinin belediyeden tahsil edilmesi sırasında iş bedeli üzerinden yapılan iskonto tutarı için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
91 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük298-6683-273 Vakfın aktifinde kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün satışı işleminin enflasyon düzeltmesi, kurumlar vergisi ve KDV uygulaması hk.
92 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32 Mük.257/8502-274 \”Ortak olarak sigortacılık hizmeti yapılmış olunan firmaya ana sigorta şirketi tarafından sigorta komisyon gider belgesi düzenlenmek suretiyle elde edilen aracılık hizmet bedelinden, diğer ortağın payına isabet eden kısmın ortağa intikali karşılığında ortak iş yapılan firma adına fatura düzenlenmesi hk.
93 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7913-275 AR-GE harcamalarında istisna uygulaması ve söz konusu harcamaların muhasebeleştirilmesi hk.
94 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8192-276 İnternet sitesi aracılığıyla yurtdışında yapılan mal alım-satımı işleminde vergileme ve belge düzeni hk.
95 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32323-7986-282 KİT lerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.
96 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-322267-8157-284 Bedelsiz teslimin KDV Kanunu karşısındaki durumu ile emsal bedel hk.
97 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-677 İflas müdürlüğünde alacağın kısmi kabul ile sıra cetveline kaydı, kalan kısmın yargılamayı gerektirdiğine karar verilerek reddi halinde, kabul edilmeyen kısım için dava açılması halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması hk.
98 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-678 Kültür Bakanlığı tarafından doğrudan destek hakkı kazanmış sinema filmi için alınacak bağış,hibe ve harcamaların kurumlar vergisi,katma değer vergisi,Vergi Usul Kanunu açısından durumu ve belge düzeni hk.
99 21/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8111-285 Yapı kooperatifine ait arsanın satışında kurumlar vergisi ile KDV mükellefiyeti ve belge düzeni hk.
100 20/02/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-50 Bankasürans sözleşmesi kapsamında ödenecek münhasırlık bedelinin mükellefe sağlanan bir tür imtiyaz olduğundan gayrimaddi hak olarak aktifleştirilerek 55. Gayrimaddi İktisadi Kıymetler sınıflandırması uyarınca 15 yılda ve % 6,66 oranı ile itfa edilmesi hk.
101 20/02/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-51 Yurtdışına tamir vb. amaçlarla geri gelmek üzere gönderilen mallarda belge düzeni hk.
102 20/02/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-229-55 Banka kredi kartları harcamaları sonucu kazanılan puan bedellerinin anlaşmalı şirketçe gram altın olarak verilmesinde belge düzeni hk.
103 17/02/2012 B.07.1.GİB.4.10.15.02-2011.VUK-127-914-22 36 yıl süre ile işletme hakkının devrine ilişkin imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde, mükellef tarafından gayrimenkulleri genişletmek veya fonksiyon veya yarar artırıcı nitelikte olanlar ve faaliyetin icrası için vücuda getirilen tesisata ait giderlerden, sabit kıymet niteliği taşıyan yatırımların özel maliyet bedeli ile değerlendirilmek suretiyle kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerektiği hk.
104 16/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-592 Şirketin kurulması veya yeni bir şubenin açılması veyahut da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan giderler kapsamında olmayan tanıtım ve reklam harcamalarının ilk tesis ve taazzuv giderleri adı altında aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilmesinin mümkün olmadığı hk.
105 15/02/2012 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-172 Ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesi devir tarihinden tescil tarihine kadar olan süredeki faaliyetlerle ilgili yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorunda olunup olunmadığı hk.
106 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-431 Satmak amacıyla inşa edilen gayrimenkullerin satılmasından vazgeçilerek kendi adına fatura edilerek işletmeden çekilerek mükellefiyetin sonlandırılması durumunda mükellefiyetin sona erdirilmesinin vergisel boyutu hk.
107 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-178-22 Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilen hizmet bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eksik ödenen kısmının değersiz alacak olarak değerlendirilmesi ile bu kısma isabet eden katma değer vergisinin gider yazılıp yazılmayacağı hk.
108 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-437 İnternet sitesi üzerinden lokanta, bar, market, spor salonları, güzellik merkezleri v.b. işletmelerin satış hacimlerini artırmak amacıyla bu işletmelere ait indirimli çeklerin nihai tüketiciye pazarlanması faaliyetinde belge düzeni hk.
109 02/02/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32279-8491-152 İştirak hisseleri alımı dolayısıyla döviz cinsinden borçlanılması veya kredi alınması nedeniyle katlanılan kur farkı, faiz, komisyon ve benzeri masrafların, söz konusu iştirak hisselerinin elde edilme maliyetine eklenmeden dönem giderlerine intikal ettirilmesi hk.
110 01/02/2012 B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-17 Elektrik yansıtma faturalarının sınıf değişikliğinde gayrisafi iş hasılatı toplamına dahil edilip edilmeyeceği hk.
111 01/02/2012 B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-1266-9 İthal Edilen Hammaddenin Taşınması Sırasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
112 31/01/2012 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-114 Mal iadesinde Belge Düzeni ve KDV uygulaması hk.
113 12/01/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-134 Adi ortaklığın, hisselerin bir ortağa devredilmesi dolayısıyla son bulması halinde, mevcut emtia ile taşıtlar ve demirbaşların devrinin nasıl faturalandırılacağı ile bastırılmış belgelerden terk tarihi itibariyle kullanılmamış olanların devralan ortak tarafından kullanılıp kullanılamayacağı hk.
114 12/01/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-135 Yıl içerisinde irsaliyeli fatura kullanılmaya başlanılmasının mümkün olup olmadığı hk.
115 12/01/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-139 İhale usulü ortak girişimle alınan proje iş ortaklığında her bir sermaye şirketi ortağın ayrı beyan verip veremeyeceği, iş ortaklığı mükellefliğini talep etmeyen sermaye şirketlerinin ortak fatura bastırmak zorunda olup olmadığı, iş ortaklığının pilot ortağının, işin tamamı için tek başına fatura kesip kesemeyeceği hk.
116 12/01/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-140 Muhtelif müşterilere tanıtımı, pazarlaması yapılan ve araca yüklenen malların tamamının satılmaması durumunda araçta kalan mallar için her gün itibarıyla sevk irsaliyesi düzenlenmesinin gerekip gerekmediği hk.
117 12/01/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-142 Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu hk.
118 05/01/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8075-25 Merkez adına bastırılan belgelerin şirketin şubesinde kullanılıp kullanılmayacağı hk.
119 04/01/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32008-8456-22 Dernek şubelerine ayrı vergi kimlik numarası verilip verilmeyeceği hk.
120 04/01/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7595-20 Yurt Dışında Yapılan İnşaat Onarım Montaj Teknik Hizmet İşlerinin Vergi Kanunları İle Ba ve Bs Bildirim Formları Karşısındaki Durumu hk.
121 04/01/2012 B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-3-2 Alış ve satış faturalarında gösterilen iskontoların muhasebe kaydı sırasında dikkate alınıp alınmayacağı hk.
122 04/01/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8668-18 Stopajları işverence üstlenilen yıllara sari inşaat işinde KDV ve fatura düzeni hk.
123 03/01/2012 B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010-VUK-127-890-1 İrsaliyeli fatura düzenlenen işlemlerde ayrıca sevk irsaliyesi ve fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
124 03/01/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32328-8407-14 Serbest meslek kazanç defterine kayıtlı aracın satılması durumunda yenileme fonu ayrılıp ayrılmayacağı hk.
125 03/01/2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229-8689]-15 Mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen temerrüt faizine KDV hesaplanması ve belge düzenlenmesi hk.
126 02/01/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-280-6 Döviz cinsinden mal alım işlemlerinde kullanılacak kur hk.
127 02/01/2012 B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK/2010-4-1 Sigorta aracılık işlemlerinde ödenen komisyon karşılığında sigorta komisyon gider belgesi düzenlenmesi hk.
128 02/01/2012 B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK-2011/5-2 Gider Pusulası Düzenlemede Üst Sınırın Olmadığı hk.
129 31/12/2011 B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-143-547 İnşaat müteahhitliği faaliyetinin yanısıra proje hizmetleri de veren şirketin, kendi müteahhitliğini yapmış olduğu inşaatlara çizilen projeler için fatura düzenlenmesine gerek olmadığı hk.
130 30/12/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK/2010-6-222 Belediye tarafından verilen bazı hizmetler karşılığında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
131 29/12/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2010/15-491 Dergilerin pazarlamasında çalışan personele ödenen tutarın gider pusulası ile belgelendirip belgelendirilmeyeceği hk.
132 29/12/2011 B.07.4.DEF.0.72.10.00-213 Sayılı Vergi Usul Kanun-41 Maden ocağından yol şantiyesine malzeme nakli yapılması sırasında her kamyon için sevk fişi kesilmesi yerine kantar fişleri dikkate alınarak yirmi dört saatte bir adet sevk fişi kesilip kesilmeyeceği hk.
133 28/12/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2375 Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi hk.
134 28/12/2011 B.07.1.GİB.4.21.15.01-GVK-2010/64-36 Doğalgaz Taahhüt işlerinde S.Meslek Kazanç Defteri kullanılması gerekip gerekmediği ile ÖKC alınıp alınmayacağı hk.
135 28/12/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-30-489 SMMM\’in işte kullandığı binek otonun giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
136 28/12/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-205-301 Ar-ge çalışmaları için yapılan harcamaların dağıtım anahtarları kullanılarak Ar-ge ve Genel Yönetim Giderleri arasında paylaştırılıp paylaştırılamayacağı hk.
137 27/12/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2367 Serbest bölgede faaliyet gösteren ve defterlerini \\
138 27/12/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2371 Aracı kurumların diğer belgelere dayalı olarak mal ve hizmet satım işlemleri yapmadığı dönemlerde Bs formu verme zorunluluğu hk.
139 27/12/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2373 Portföy yönetim şirketlerinin Bs formu düzenleme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı hk.
140 23/12/2011 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-748 Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar ve zararların tasfiye aşamasında mahsup imkanının olup olmadığı hk.
141 20/12/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-21-101 İnşaat malzemesi teslimlerine ait bedelin daire ve işyeri olarak ödenmesi durumunda nakit hareketinden söz edilemeyeceğinden tevsik zorunluluğu kapsamında olmadığı hk.
142 17/12/2011 B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-54-72 Adi ortaklıkta hisse devri sonucu ortaklığın eski vergi kimlik numarasıyla devam edip etmeyeceği, eski belgelerin kullanılıp kullanılmayacağı hk.
143 07/12/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2011/720-4-97 Mükellefiyeti olmayan şahıslardan alınan veya bu kişilere satılan arsa, taşıt vb varlıkların alım satımlarının Ba ve Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
144 05/12/2011 B.07.1.GİB.4.46.15.01-VUK-3-23 Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-Satımların Ba-Bs Formunda Bildirimi hk.
145 18/11/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[8560]-1018 Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi için Derneklere şifre verilip verilemeyeceği hk.
146 27/10/2011 B.07.4.DEF.0.40.10.00-008-19 Finansal kiralama işleminden sonra oluşan ana para kur farkları ile faizlerin ilk yıl iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi, sonraki yıllar ise gider veya maliyet olarak dikkate alınması hk.
147 24/10/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7651-909 Şirket ortaklarının ayni sermaye artırımını ne şekilde yapabileceği hk.
148 21/10/2011 B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49 Faturalarda Islak İmza Yerine İmza Kaşesi Ya da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı hk.
149 09/09/2011 B.07.1.GİB.4.10.15.02-2011.VUK.127-907-92 Seyyar pazarcılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.
150 07/09/2011 B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK-11-88 Şahıs İşletmesinin Sermaye Şirketine dönüşmesinde vergilendirme hk.
151 06/09/2011 B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-71 Hurda metal talaşlarının imalatçı firmalardan satın alıp konteynırlara tartılmadan doldurulması ve bu konteynırların satın alan şirkete ait araçlarla taşınması halinde sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, firma bilgileri bölümüne satıcı firmanın bilgilerinin yazılıp yazılmayacağı ve hurda metal talaşların ağırlığı belli olmadığı için ölçü olarak \\
152 06/09/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 3-265 Traktörle nakliye faaliyetinde bulunan mükellefin aracında vergi levhası bulundurma zorunluluğu olup olmadığı hk.
153 05/09/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1459 Ticari emtia olarak alım satımında bulunulan motorlu taşıtların vergi dairesine bildirim zorunluluğu olup olmadığı hk.
154 05/09/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1456 Mahkemece alacaklıya faiziyle beraber ödenmesine hükmolunan hizmet bedeli ile vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
155 26/08/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102 Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı hk.
156 25/08/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8493-670 Gümrük idarelerince düzenlenip verilen resmi belgelerin sevk irsaliyesi yerine kullanılıp kullanılmayacağı hk.
157 24/08/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-110 Bilgisayarda düzenlenen sevk irsaliyesinin üzerine ürünlerin sevk edildiği tarihin fiili sevk tarihi olarak elle yazılması hk.
158 24/08/2011 B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-1-48-7 Orman köylülerine süt sığırcılığı kapsamında verilen nakdi kredilerden köylülerin vergiye tabi olmayan çiftçilerden harcama pusulası düzenleyerek hayvan satın almaları halinde gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
159 23/08/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-96-184 Kooperatif üyeleri tarafından yapılan nakliye işi için kooperatif tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekip gerekmediği hk.
160 23/08/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7819-665 Yurtdışındaki firmaya yapılan işe ilişkin hak ediş ödemelerinin farklı yıllarda yapılması durumunda faturanın ne zaman düzenleneceği ile buna ilişkin kazancın hangi yıl gelirlerine dahil edileceği hk.
161 23/08/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-25-183 Otel işletmesinden yaz sezonunda alınacak hizmet karşılığı hizmet alımı gerçekleşmeden verilen ve tahsil edilemeyen avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.
162 20/08/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1366 Şube iş yerinden merkeze para transferinde tevsik zorunluluğu hk.
163 20/08/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1365 8.000 TL üzerindeki ödemelerin müşteri tarafından satıcıya elden verilmesi halinde gün sonunda firmanın müşteri adına kendi banka hesabına para yatırmasının mümkün olup olmadığı hk.
164 19/08/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1362 Yemek kartı ve yemek çeklerinin belgelendirilmesi hk.
165 19/08/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1361 Nakit, kıymetli evrak, kıymetli maden v.b. nakillerde sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
166 19/08/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1358 İşletme aktifine kayıtlı binaların değerlemesi, Yeniden Değerleme ve Değer Artış Fonu hk.
167 18/08/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-94 Yazılım projesi kapsamında yapılan ödemelerin faydalı ömrü ve amortismanı hk.
168 17/08/2011 B.07.4.DEF.0.19.10.00-VUK-2010-230-14 Başka bir şirkete ait tarlada maden aramak üzere maden arama ruhsatı alan şirketin, faaliyete geçtikten sonra tarladan çıkan toprağı tarla sahibi şirketin fabrikasına nakletmesi halinde, taşınan toprak için fatura kesme zorunluluğu hk.
169 03/08/2011 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-241 Sayısal loto makinesi ile oynatılan şans oyunları gelirinin tamamının mı yoksa elde edilen komisyon gelirinin mi Bs bildirim formu ile bildirileceği hk.
170 02/08/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32175-6456-591 Mevcut iktisadi işletmenin yanında otel işletmeciliği dolayısıyla yeni bir iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ve vergisel yükümlülüğü hk.
171 02/08/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8159-592 Yıllara sari inşaat işinde işin bitim tarihinin tespiti ile belge düzeni hk.
172 02/08/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32172-8386-588 Mevcut iktisadi işletmenin yanında otel işletmeciliği dolayısıyla yeni bir iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ve vergisel yükümlülüğü hk.
173 02/08/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8004-589 Serbest meslek erbabının kiraladığı işyeri karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyeceği hk.
174 02/08/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-94 İki İşin Birarada Yapılması Halinde Ayrı Defter Tutulup Tutulmayacağı hk.
175 02/08/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32005-5792-590 Araç kiralama faaliyetinde bulunan mükellefin kiraladığı araçlarda vergi levhası bulundurma zorunluluğu olup olmadığı hk.
176 29/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1138 Merkez için alınan vergi levhasının şubelerde kullanılıp kullanılmayacağı hk.
177 27/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1113 Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi uyarınca istisna olan serbest meslek faaliyeti yapan mükellefin vergi levhası alıp almayacağı hk.
178 22/07/2011 B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-56 Şüpheli ticari alacaklar hesabında izlenenen protesto senetlerden icra takibi aşamasına geçilen senetlerin tahsil edilemeyip değersiz alacak şekline dönüşmesi hali hk.
179 22/07/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-8165-581 Personele nakden ödenen yemek bedelin,yurt içi seyahatlerde dışarıdan sağlanan yemek harcamalarının ve işyeri kira bedelinin VUK ve Gelir Vergisi açısından değerlendirilmesi hk.
180 22/07/2011 B.07.1.GİB.4.01.16.01-2009-2810-GV-55 Ortaklaşa Alınan Kamyonet İçin Yapılan Giderlerin, Safi Kazancın Tespitinde İndirimi ve Alış Belgesindeki Bedelinin Form (Ba)ya Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.
181 20/07/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-mük.290-75 Yenileme Fonundaki tutarların finansal kiralama kapsamında iktisap edilen aynı niteliklere sahip yeni bir iktisadi kıymetin amortismanından mahsup edilip edilemeyeceği hk.
182 20/07/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-mük.290-76 Finansal Kiralama yoluyla 01.07.2003 tarihinden önce ve sonra iktisap edilen iktisadi kıymetlere ilişkin sigorta firmalarından tahsil edilen tazminatların yenileme fonuna kaydedilip kaydedilmeyeceği hk.
183 20/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1031 Yurtdışındaki firmaya Türkiye\’den ithal edeceği mallara yönelik verilen hizmetlerde KDV uygulaması ve belge düzeni hk.
184 20/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1032 İnternet veya gazete yoluyla bulunan denetimcilere yapılan ödemelerin vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni hk.
185 19/07/2011 B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-875-73 Köylerden topladığınız sütler için merkezinize getirilirken sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlenmeyeceği hk.
186 19/07/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-117-141 Yolcu taşıma biletlerinin iptal edilmesi halinde tahsil edilecek tazminat bedeli için düzenlenecek belge hk.
187 18/07/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-58-140 Mükellefin aracının yarı hissesini sattığı kişiyle adi ortaklık kurması durumunda faturalandırmanın nasıl olacağı hk.
188 18/07/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8397-547 Perte ayrılan araca ait belge düzeni hk.
189 18/07/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 230-69 Bedelsiz olarak teslim edilen kan şekeri ölçüm cihazlarının satış mümessilleri tarafından taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
190 18/07/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 230-73 ÖTV tutarının fatura üzerindeki gösteriminin nasıl olacağı hk.
191 18/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1003 Derneğin iktisadi işletme olarak limited şirket kurup kuramayacağı hk.
192 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-14-31 İthalat işlemlerine ilişkin Form Ba bildiriminde gümrük beyannamesi giriş tarihinin belirlenmesi ile gümrük vergisinin Form Ba\\\\\\\’ya dahil edilip edilmeyeceği hk.
193 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-29-21 Özel sürücü kursu faaliyetinde, Kasım 2010 ayında başlayan kurs hizmetinin Ocak 2011 ayında direksiyon sınavıyla tamamlanması halinde faturanın ne zaman düzenlenmesi gerektiği ve vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiği hk.
194 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-983 Aktife kayıtlı gayrimenkulün kat karşılığı müteahhide verilmesi sonucu elde edilen dairenin satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi hk.
195 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-985 Noterlerde yapılan işlemlere konu tahsilatların tevsik zorunluluğu hk.
196 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-986 8.000 TL ve üzerindeki ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğuna uyulmaması halinde yapılmış olan ödemenin geçerli olup olmayacağı hk.
197 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-987 Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler hk.
198 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-994 Ruhsatnamesine sahip olunan ilacın başka bir firma tarafından ürettirilmesi halinde faturanın kimin adına düzenleneceği hk.
199 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-995 Kooperatifin ortak giderlerini karşılamak üzere işyeri sahipleri ve kiracılardan tahsil edilen aidatlar hk.
200 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-997 İnternet üzerinden yapılan satışlarda katma değer vergisi oranı ve belge düzeni hk.
201 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1001 Yenisi alınmak suretiyle yenilenen makinenin elden çıkarılması nedeniyle oluşan karın VUK\’nun 328\’inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.
202 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2011/720-5-30 Daire satışlarında, tapu idarelerinde yapılan işlemlerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.
203 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-989 Özel eğitim kurumu işletmeciliğinden dolayı istisnadan yararlanamayan mükellefin ayrıca anaokulu işletmesi halinde istisna uygulaması ile peşin ödemelerde belge düzeni hk.
204 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-996 Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının elde ettiği gelirin ne şekilde vergilendirileceği ve Pos cihazı kullanıp kullanmayacağı hk.
205 15/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-993 Komisyon faturalarının Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.
206 14/07/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA/18-200 Muhtasar beyanname yönünden mükellefiyeti olup, bunun dışında gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan bir mükellefin vergi levhası alıp almayacağı hk.
207 14/07/2011 B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2/2631-54 Şirketin ve ürünlerin tanıtımı amacıyla yaptırılan web sitesi için ödenen bedelin, doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile amortismana tabi olması halinde amortisman oranı hk.
208 13/07/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-190-198 Hizmetin ifasından 10-12 ay sonra tahsilat yapılması halinde faturanın düzenleneceği tarih hk.
209 12/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-944 Zayi olan defterdeki kayıtlara ilişkin hk.
210 08/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-888 Merkez işyeri için alınan vergi levhasının depo işyerinde kullanıp kullanılmayacağı hk.
211 08/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-896 Çalınan araca ilişkin fatura düzeni hk.
212 08/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-897 Boşalan palet ve konteynırların varış yerinden geri getirilmesi esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
213 08/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-899 Serbest Meslek Faaliyetinde bulunan hekimler tarafından kullanılan POS cihazı hk.
214 06/07/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32215-7981-492 Yurtdışından ithal edilen döviz cinsinden hizmet bedelinin kaydı ve vergilendirilmesi hk.
215 05/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-883 Defterlerin kapanış tasdiki ve uzlaşma komisyonuna vekaletnamenin aslı veya suretinin ibrazı hk.
216 04/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-870 İhracatçı firma aracılığı ile dahilde işleme rejimine tabi üretim yapan şirketin ihracatta ödenen vergileri ödemesi ve belge düzeni hk.
217 04/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-871 Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan demirbaşların satılması sonucunda satış bedeli ile düzeltilmiş değerleri arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkacak zararın kabul edilip edilemeyeceği hk.
218 04/07/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-872 “Market” işletmeciliği faaliyetinden dolayı birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutulması halinde, defter hadlerinin hesaplanmasında tekel (sigara) maddelerinin satışından elde edilen komisyon geliri olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.
219 27/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-842 Kooperatife ait arsanın satılması durumunda vergilendirmenin nasıl yapılacağı ve belge düzeni hk.
220 23/06/2011 B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-15-285 Personele öğle yemeği (tabldot) verilmesine yönelik muhtelif gıda alımlarındaki KDV tevkifatı hk.
221 22/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32323-8114-449 Tasfiye halindeki şirketin alacağının ve devreden KDV\’sinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı ile şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.
222 21/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-782 BSMV ve KDV mükellefiyeti bulunmayan faktoring şirketinin Ba-Bs formu verme zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.
223 21/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-783 Uluslararası taşımacılıkta tevsik zorunluluğu hk.
224 21/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-784 Fatura ödeme merkezlerinde belge düzeni hk.
225 21/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-798 Devir faturasının gerçek bir mal alım satım işlemi için değil gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için düzenlenmesi durumunda Ba- Bs formunda gösterilme zorunluluğu hk.
226 20/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32227-8006-445 Faturalandırılmamış hakedişlerin avans hesabından maliyet hesabına aktarılamayacağı hk.
227 17/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-764 Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerine ekli mali tablolarında hangi günün kurunun esas alınacağı hk.
228 17/06/2011 B.07.4.DEF.0.17.10.00-VUK-2010-4 İşyerinin kapatılması halinde sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabında yer alan tutarın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.
229 14/06/2011 B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-18-15 Tatil günlerinde tevsik zorunluluğu uygulaması hk.
230 13/06/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-19-24 A tipi acentelerin boş da olsa Form Bs verip vermeyeceği ile araç satışının 5.000 TL\\\’yi aşması halinde Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
231 13/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7682-404 Konut yapı kooperatifinin kurumlar vergisi, kurum geçici vergi ve katma değer vergisi mükellefiyeti ile Ba-Bs bildirim formu düzenleme zorunluluğu hk.
232 13/06/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-20-22 Gerçek usulde vergiye tabi şehir içi minibüs işletmecisinin elde ettiği hasılatı için gün sonunda tek bir fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.
233 13/06/2011 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-240 Bedeli Yemek kartı veya yemek fişi kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni hk.
234 13/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-8062-403 Ücret ödemelerinin Ba-Bs formlarına eklenmesi hk.
235 10/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-700 Fatura ve yolcu biletlerinde ticaret unvanının yanı sıra kısaltılmış unvanın kullanılıp kullanılmayacağı hk.
236 10/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-703 Nihai tüketicilere ve perakendecilere satılan malın alıcılar tarafından taşınması halinde satıcı firma tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesinin zorunlu olup olmadığı hk.
237 09/06/2011 B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-7 Şehirler Arası Otobüs İşletmelerinde Belge Düzeni ve BA BS Formu hk.
238 09/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229/7799-395 Konsinye olarak gönderilen malların konsinyi tarafından satılması durumunda fatura ve sevk irsaliyesinin kim tarafından düzenleneceği hk.
239 09/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-686 Aciz belgesine bağlanan alacağın şüpheli alacak karşılığı olarak gider hesaplarına intikal ettirilip ettirilemeyeceği hk.
240 09/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-687 Gümrük antreposunda bulunan henüz millileşmemiş malların sel baskını sonucu zayi olması halinde yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
241 09/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-688 Kooperatife ait işyerlerinin kiraya verilmesinde KDV uygulaması hk.
242 09/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-689 Yurtdışındaki müşterilerin konaklamak üzere rezervasyon yaptırarak hizmetin ifasından önce kredi kartı ile avans ödemesi yapması halinde fatura düzenleme tarihi ve KDV uygulaması hk.
243 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-669 Hallerdeki Sebze ve Meyve Komisyoncularından alınan, fatura bedeline ilaveten Yükleme, Navlun vb. bedellerin alındığı, ilave alınan bu bedellerin Ba bildirim formunda ne şekilde bildirileceği hk.
244 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-658 Faturalarda iade bölümünün olmaması halinde iade kısmının el ile ilave edilip edilemeyeceği hk.
245 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8143-367 Kredi kartı ile yapılan satışlarda belge düzeni hk.
246 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-662 Reklamı yapılan mükelleflerin talimatıyla sevk edilen mallara ilişkin belge düzeni hk.
247 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32179-8376-368 Tüccarlarda sınıf değiştirme hk.
248 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-664 Faydalı ömrü bir yıldan kısa olan ve her yıl yapılan tadilat harcamalarının doğrudan gider olarak yazılıp yazılamayacağı hk.
249 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-666 Kredi kartı ile yapılan satışlarda faturanın kim adına düzenlendiği hk.
250 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-667 Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanım hakkının amortisman yoluyla itfa edilmesi hk.
251 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-668 Tercüme faaliyetinde belge düzeni hk.
252 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-670 Bölge müdürlüklerine ve acentelere gönderilen kırtasiye malzemeleri, matbu evraklar, temizlik malzemeleri, şirket aktifine kayıtlı demirbaşlar vb. için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
253 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-671 Müşterilerilerle yapılan sözleşme doğrultusunda müşterilerin istediği zaman hizmetten yararlanması durumunda müşterilerin sözleşmede belirtilen hizmetlerin sadece bir kısmından faydalanması halinde, faydalanılmayan kısım için ifa edilen hizmet için faturanın ne zaman düzenleneceği hk.
254 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-672 Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası\’nın bulunup bulunmayacağı hk.
255 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-673 Merkez iş yerinden şubeye üretimde kullanılmak üzere gönderilen hammadde için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
256 08/06/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-665 Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
257 07/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-7648-358 Konut yapı kooperatifinin Ba-Bs bildirim formu düzenleme zorunluluğu hk.
258 07/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7707-360 Yurtdışında yemek hizmeti verilmesinin Gelir ve Katma Değer Vergileri ile Form Ba ve Form Bs karşısındaki durumu hk.
259 07/06/2011 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-217 İktisadi işletmesi bulunan derneğin kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi mükellefiyeti ile Ba-Bs bildirim formu düzenlemesi hk.
260 07/06/2011 B.07.4.DEF.0.15.10.00-001-7 Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu hk.
261 06/06/2011 B.07.4.DEF.0.14.10.00-VUK-490-27 Tarım Kredi Kooperatifi olarak kurumlar vergisinden muaf bir şekilde faaliyetini devam Ba-Bs bildirim formlarının verilip verilmeyeceği hk.
262 06/06/2011 B.07.1.GİB.0.05.34-708.02 [Pos]-7 Ek pos cihazı kullanılması hk.
263 03/06/2011 B.07.4.DEF.0.19.10.00-VUK-2011-233-9 Otobüs perondan ayrılmak üzere iken yazıhaneye gelen yolcuya yazıhaneden kesilen yolcu biletinin yolcu listesine ne şekilde işleneceği hk.
264 03/06/2011 B.07.4.DEF.0.03.10.00-V.U.K.MUK.367-13 İşyerinde kullanmak üzere satın alınacak bilgisayarın işletme hesabı defterinde nasıl gösterileceği hk.
265 02/06/2011 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-16-17 Sebze ve Meyve Komisyoncularının Ba-Bs bildirim formunu ne şekilde düzenlemesi gerektiği hk.
266 02/06/2011 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-34 Yiyecek ve içecek hizmetleri karşılığında sözleşmeli olarak çalışılan firmalara her bir hizmet karşılığında ayrı ayrı adisyon düzenerek ve biriktirilerek 7 gün içerisinde fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk.
267 02/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-8070-342 Vergi mükellefi bulunmayan kişiye satılan malın iade edilmesi halinde iade karşılığında gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
268 01/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32005-8011-334 Araç kiralama faaliyetinde bulunan mükelleflerin araçlarında vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.
269 01/06/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-2-83 Kafe işletmeciliğinin sınıf değişikliği açısından 213 sayılı VUK\’nun177/3\’e göre değerlendirileceği hk.
270 01/06/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-40-84 Taşıma irsaliyesine taşıma ücretinin yazılıp yazılmayacağı hk.
271 01/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32219-7661-331 Faturaların yevmiye defterine gün sonunda her bir fatura bilgisine ayrı ayrı yer verilmeksizin tek bir kalemde faturaların toplam tutarı üzerinden topluca kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.
272 01/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32225-8373-338 Serbest meslek kazanç defterinin A4 kağıdına müteharrik yapraklı olarak tasdik ettirilebileceği ve bilgisayar ortamında tutulabileceği hk.
273 01/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8007-328 Topluca yatırılan vekalet ücretleri için tek bir serbest meslek makbuzumu yoksa her bir borçlu adına ayrı ayrı serbest meslek makbuzumu düzenleneceği hk.
274 01/06/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7975-327 Tatil günlerinde tahsil edilen 8.000.-TL ve üst tutarların aracı kurumlar vasıtasıyla tahsiledilmesi hk.
275 31/05/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-196-45 Bina ve Yumurta Tasnif ve Paketleme Makinası için Amortisman Oranı hk.
276 30/05/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/2-114 Serbest meslek erbabının POS kullanımı hk.
277 30/05/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2010/16-115 Bir alıcıdan alınan malların farklı alıcılara tesliminde tek taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.
278 30/05/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 230-34 Servis bakım araçlarında yer alan yedek parçalar için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
279 30/05/2011 B.07.1.GİB.4.21.15.01-VUK-2011/43-9 Yeniden İşe Başlanması Halinde Hangi Usule Göre Defter Tutulacağı hk.
280 30/05/2011 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-133 Defter tutma hadleri hk.
281 30/05/2011 B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-33-245 Serbest meslek faaliyeti ile ticari faaliyetin birlikte yapılması halinde sınıf değiştirme hk.
282 29/05/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2010/14-110 İrsaliyeli fatura kullanımında mal sevkiyatının kısım kısım yapılması hk.
283 27/05/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-184-42 Enflasyon düzeltmesi sonucu bulunan olumsuz farkın cari dönem karından mahsup edilip edilemeyeceği hk.
284 27/05/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-187-43 Muhtelif müşterilere düzenlenen sevk irsaliyeleri hk.
285 26/05/2011 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-123 Bayan kuaförlüğü faaliyetinin yanı sıra lokanta işletmesi bulunan mükellefin V.U.K. nun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğu hk.
286 25/05/2011 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-179 Tahsil edilemeyen alacaklara ilişkin olarak icra takibine başlandığı tarih itibariyle mi yoksa mahkemeden söz konusu alacağın tahsil edilemeyeceğine ilişkin karar alınmasını takiben mi şüpheli alacak karşılığı ayrılacağı hk.
287 24/05/2011 B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-5 Ba ve Bs bildirim formlarının süresinde verilmemesi halinde her bir form için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hk.
288 24/05/2011 B.07.4.DEF.0.37.10.00-153.Madde-11 İşe başlamayı ve bırakmayı bildirme hk.
289 23/05/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-52 Adi ortaklıkta bilanço usulünde defter tutarken ortaklıktan ayrılarak aynı faaliyeti şahıs olarak yapması halinde defter tasdiki hk.
290 20/05/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-30 Mükellefin diğer ülkelerde kullanmış olduğu internet sitesinin Türkiye\’ye uyarlanması dolayısıyla oluşturulan internet sitesinin tabi olacağı faydalı ömür ve amortisman oranı hk.
291 17/05/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-28-67 Faturaların mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak bastırılamayacağı hk.
292 17/05/2011 B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK9-43 İki ayrı pansiyon işletilmesi ve her iki pansiyonun müşteri giriş ve çıkış işlemlerinin yeni açılacak pansiyonda yapılması halinde ortak müşteri listesi ve fatura kullanılıp kullanılamayacağı hk.
293 17/05/2011 B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK8-44 Şehirlerarası Taşımacılıkta Kentkart Uygulaması Hk.
294 17/05/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-124-66 Şirketin yabancı ortaklarının sermaye taahhütlerini yerine getirmelerinde tevsik zorunluluğu olup olmadığı hk.
295 17/05/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-34-68 Satışı yapılan külçe altın ürünlerinin iadesinde belge düzeni hk.
296 16/05/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-853-36 Üretim analizi ve randıman hesabı yapılırken dikkate alınacak fire nispetleri hk.
297 13/05/2011 B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-05-07-29 Zirai faaliyet sonucunda elde edilen mahsulün fatura tutarının dalda götürü olarak düzenlenebileceği hk.
298 13/05/2011 B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-23 Sigara vb. tekel ürünü satışlarda belge düzeni hk.
299 13/05/2011 B.07.1.GİB.4.21.15.01-vuk-2010/37-8 Şirkte ait araçla yapılan satışlarda faturanın düzenlenme süresi hk.
300 13/05/2011 B.07.4.DEF.0.39.10.00-VUK-3 TMSF\\\’nin borçlu taraf olduğu alacakların değersiz alacak sayılabilmesinin usulü hk.
301 13/05/2011 B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-884-47 36 yıllık işletme hakkı bedeline uygulanacak itfa süresi hk.
302 11/05/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-489 Tahsil edilemeyen KDV\\\’nin vergi borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği ile tahsiline imkan bulunmayan alacağa karşılık ayrılmasının mümkün olup olmadığı hk.
303 04/05/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-427 İnternet üzerinden alışverişlerde internet sitesi üzerinden satıcıya verilen aracılık hizmetinin vergilendirilmesinde belge düzeni hk.
304 03/05/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-419 İflas erteleme durumunda şüpheli alacak uygulaması hk.
305 03/05/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-420 İşletmeden çekilen sermaye düzeltmesi olumlu farklarının vergiye tabi tutulacağı hk.
306 03/05/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-422 Ticari mal niteliğinde olmayan promosyon malzemelerinin ve numune malların taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.
307 02/05/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-414 Serbest meslek mükellefinin Ba-Bs Formu bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.
308 02/05/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-94-49 5811 sayılı Kanuna göre bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmelerinin sermaye artırımlarının şekil ve usul esasları hk.
309 02/05/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-415 Ücret karşılığında taşıma yapan çekici firmaların taşıma irsaliyesi düzenlemesi ve araçta bulundurması zorunlu olup, ancak hasarlı araçlar için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.
310 28/04/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-32-46 Serbest bölgede şubesi bulunan mükellefin kesin mizan bildiriminin merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verileceği hk.
311 25/04/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-7932-248 Yurtdışından getirilecek olan ihracat ödemelerinin banka kanalı ile yapılması zorunluluğu bulunmadığı hk.
312 19/04/2011 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.240-19 Tamir etmek amacıyla iş yerine taşınan araçlar için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı, ücret karşılığı taşıma yapanların taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerektiği hk.
313 13/04/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8120-226 Serbest meslek faaliyetinin ticari kazançla birlikte yapılması halinde tutulacak defter hk.
314 13/04/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8272-227 Bireysel ve sosyal gruplara yönelik kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabının defter ve belge düzenlemesi hk.
315 13/04/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7875–228 Devam eden inşaatta tapu senedi ile yapılan arsa paylı daire satışlarında faturanın düzenleneceği süre hk.
316 05/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-235 Ba formu hazırlanırken fatura bedelinin mi yoksa fatura bedeline ilave edilen çeşitli vergilerin toplamı olan KDV matrahının mı yazılacağı hk.
317 05/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-236 Tasfiye halindeki firmanın aylık beyanname ve bildirim formları ile kurumlar vergisi beyannamelerinin kağıt ortamında verilip verilemeyeceği hk.
318 05/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-237 Mahkemenin ihtiyadi tedbir kararı ile teminat mektuplarının tahsilinin durdurulması üzerine mükellefin şüpheli ticari alacak karşılığı ayıramayacağı hk.
319 05/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-238 İnternet üzerinden kredi kartı ile tahsil edilen, kayıt ücretinin içinde bulunan program kitapçığı, konferans çantası, kırtasiye malzemesi ve öğle yemeği gibi hizmetler için katılımcılar tarafından internetten yapılan kredi kartı ödemelerine ilişkin faturanın düzenlenmesi gereken süre hk.
320 05/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-239 Finansal kiralamalarda kiracı ile satıcı firma arasındaki mahsuplaşmanın finansal hareket taşımaması halinde tevsik zorunluluğu kapsamında olmadığı hk.
321 04/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-226 Factoring şirketlerinin Bs formu düzenleme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı hk.
322 04/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-230 İhracattan doğan alacakların tahsil edilememesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılma usulü hk.
323 04/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-231 Kabule bağlı satışlarda fatura düzenleme usulü hk.
324 04/04/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-224 Tali acentelere ödenen komisyon bedellerinin KDV\\\\\\\’ye tabi olup olmadığı ve belge düzeni hk.
325 01/04/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-78-27 Grup şirketinin bankaya olan borcunun kefalet nedeniyle ödenmesi durumunda, söz konusu kefaletin tiacri nitelik taşımamasından dolayı şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağı hk.
326 01/04/2011 B.07.1.GİB.4.45.15.02-27-9-33 \\
327 01/04/2011 B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK.315-34 Prefabrik binalarda amortisman oranı hk.
328 29/03/2011 B.07.4.DEF.0.15.10.00-001-4 Vergi mükellefi olmayan kişilerden, satmak üzere satın alınan gayrimenkuller için gider pusulası düzenlemesi ve Ba Bs formu düzenlenmesi hk.
329 28/03/2011 B.07.1.GİB.4.27.15.02-10-1225-VUK-17/-8 Yurt dışından ithal edilen malların Antrepoda devir edilmesi halinde Ba-Bs bildirim formlarında gösterilip gösterilmeyeceği hk.
330 28/03/2011 B.07.4.DEF.0.49.10.00-VUK-1-1 Faturaların Ba-Bs formunda bildirilirken esas alınacak tarih hk.
331 25/03/2011 B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-9-28 Özel matrah şeklinde ve kdv dahil sigara satışlarının sona ermesi nedeniyle elde kalan faturalar üzerlerindeki “T.C.Maliye Bakanlığı’nın 18.07.1994 gün ve B.07.0.GEL.0.79/60-39/48327 sayılı müktezası gereğince özel matrah şekline tabidir” ve “KDV dahil” ibarelerini çizerek diğer satışlarda kullanılamayacağı hk.
332 25/03/2011 B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-GV-65-VUK-230-9 Diş Hekimlerince diş protezi yapmak amacıyla çıkarılan ve kargo ile başka illere gönderilen ağız ve diş kalıpları için diş hekimlerince sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek olmadığı, ancak diş laboratuvarlarına protez yapımı için gönderilen alçıdan çıkarılan ağız ve diş kalıpları vs. için “diş protezi yapılmak üzere gönderildi” şerhini ihtiva eden bedelsiz bir serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği hk.
333 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32227-7818/-157 Müşteri adına Trafik Şube Müdürlüğüne ödenen araç ruhsat bedelinin gider kaydedilemeyeceği hk.
334 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-8013-158 Emlak ve araç alım satımlarında düzenlenecek belgeler hk.
335 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8043-159 Serbest meslek faaliyetinin ticari kazançla birlikte yapılması halinde tutulması gereken defter hk.
336 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-8024-160 Yurt içi ve yurt dışı yazarlara ödenen telif haklarında düzenlenecek belge ve telif hakları gelirlerinin vergilendirilmesi hk.
337 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32233-8092-161 Şirket faaliyeti kapsamında şirket elemanlarının şehir içi ve dışı seyahat harcamalarının gider olarak kabul edilmesi hk.
338 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7968-163 Altın alım satımı 8.000 TL\\\’yi geçmesi halinde tevsik zorunluluğu kapsamında olduğundan ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumu ve posta idareleri aracılığıyla yapılması gerektiği hk.
339 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7866-164 Müşteri adına ödenen masrafların faturaya dahil edilmeyeceği ve gider olarak kayıtlara intikal ettirilmeyeceği hk.
340 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32262-7862-165 İlaç firmaları tarafından düzenlenen iskonto iptali ve evrak gecikmesi faturasının, malın bedelinde yapılan iskontonun iptal edildiğini tevsik etmesi ve malın maliyetinin bu ödemeler sebebiyle artması dolayısıyla, söz konusu fatura bedelinin malın maliyetine eklenmesi gerektiği hk.
341 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32233-7985-170 Şehiriçi dolmuş işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükelleflerin düzenlemesi gereken belgeler hk.
342 22/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7827-169 Kurumlar vergisinden muaf olup olmadığınız ile Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağınız hk.
343 21/03/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-64-22 İşletme hesabı esasına göre defter tasdik ettiren, ticaret ve sanayi odasına kayıt yaptırabilmek için sınıf değiştirerek birinci sınıfa geçip aynı yıl içinde bilanço esasına göre defter tutmanın mümkün olmadığı hk.
344 19/03/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-191/-16 49 yıllığına alınan İşletme Hakkı Lisanslarının İtfası usulü hk.
345 19/03/2011 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-180-17 Şube İşyeri için tescil aranmayacağı hk.
346 18/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-3210-7920-146 Avukatların vekaletname ile iş takibinin hangi şartlarda kabul edilebileceği hk.
347 18/03/2011 B.07.4.DEF.0.19.10.00-vuk-2010-1-6 Ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme limitinin üzerindeki satışlarda mutlaka fatura düzenleneceği, faturada ad soyad, adres bulunacağı ancak T.C. kimlik numarasının bulunmasının zorunlu olmadığı , gider pusulasının yılın belli dönemlerinde toplu olarak düzenlenmesinin mümkün olmadığı hk.
348 17/03/2011 B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK4-11 Herşey Dahil Otel Sisteminde Adisyon Kullanımı Usulü hk.
349 17/03/2011 B.07.1.GİB.0.03.29-010-1 Lastik kiralama faaliyetinde belge düzeni hk.
350 17/03/2011 B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK6-12 Üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti verilen apartmanda müşterilerin günlük ve değişken olmaması, konaklama ücretlerinin eğitim-öğretim yılı için aylık veya dönemsel olarak belirlenmesi ve tüm müşterilerin kira sözleşmesi karşılığı konaklamaları nedeniyle Günlük Müşteri Listesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.
351 17/03/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-230-19 Nakliyeci firmaya mal taşıttıran lojistik firmasının ayrıca taşıma irsaliyesi düzenlemesine gerek olmadığı hk.
352 17/03/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-55-30 Bir mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerinin başka bir kişi tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği hk.
353 17/03/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 10-31 Seracılık faaliyeti ile iştigal eden ve mükellef olmayan üreticiden sebze meyve alım-satım işi yapmak isteyen mükellefin müstahsil makbuzu düzenlemesi gerektiği hk.
354 16/03/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-17 Şirketlerin nevi değişikliğinde eski belgelerin kullanılma usulü hk.
355 16/03/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-22 Vadeli Çeklerin Değerlemeye Tabi Tutulması hk.
356 15/03/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32240-7809-130 Kiralanan araçlarla nakliyecilik faaliyetinde bulunulması halinde kiracı tarafından taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun bulunması hk.
357 10/03/2011 B.07.1.GİB.4.63.15.01-213-4 Eczanelerin kendi meslektaşlarına yaptıkları dahil tüm satışları için fatura düzenleneceği hk.
358 10/03/2011 B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-01-08-8 Geç gelen faturanın Ba-Bs formunda bildirilmesinde esas alınacak tarih hk.
359 04/03/2011 B.07.4.DEF.0.64.10.00-213/03-2 Esas faaliyet konusu altın, gümüş alım-satımı ve imali olmasının yanı sıra saat satış faaliyeti bulunması halinde enflasyon düzeltmesi yapılacağı hk.
360 04/03/2011 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-9 Avans ödemesinin tahsilat makbuzu karşılığında yapılabileceği hk.
361 04/03/2011 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.257-10 İşyeri olarak kiralanan fakat hiç kullanılmayan muayenehanede serbest meslek faaliyetinde bulunulmaması şartıyla bu işyerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunun bulunmadığı hk.
362 04/03/2011 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.172-11 Aile Sağlığı Merkezinin gelir, kurumlar ya da katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmadığından Vergi Usul Kanunu esaslarına göre defter tutma mecburiyeti bulunmadığı hk.
363 04/03/2011 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.298-12 Kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerin bulunması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı hk.
364 01/03/2011 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-22 Ba Bs bildirim formlarında KDV dahil tutarın mı yoksa hariç tutarın mı bildirileceği hk.
365 01/03/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149 Altın işçiliğine ait KDV\\\’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
366 24/02/2011 B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-18 Yabancı para cinsinden sipariş avanslarının dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlara göre değerlenmek suretiyle ortaya çıkan kur farklarının dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi uygulaması hk.
367 23/02/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-MÜK.257-13 Özel matrah şekline tabi olan ve olmayan işlemlerin birarada gerçekleşmesi durumunda ilgili işlemlere ait katma değer vergisi bedelinin Ba ve Bs formlarında ne şekilde gösterileceği hk.
368 21/02/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-122 Ticari mal satışlarından doğan ve temlik yoluyla tahsil edilen alacakların, mahkeme kararına istinaden temlik yapan tarafa iadesi nedeniyle alacak vasfı devam eden söz konusu tutarın tahsili için dava veya icra yoluna gidilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği ve gider olarak indirim konusu yapılabileceği hk.
369 21/02/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-124 Kurumlar vergisinden muaf olan Federasyonların Ba Bs formlarını vermelerine gerek olmadağı hk.
370 18/02/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-116 Masaj koltuğu işletmeciliği yapan işletmelerin, masaj koltuğunu bıraktığı mekan sahipleriyle yapacağı anlaşmalar sonucu masaj koltukları nedeniyle tahsil ettiği bedellere ilişkin belge düzeni ve vergilendirme hk.
371 18/02/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-117 İşletmenin aktifine kayıtlı olan montaj malzemeleri ile montaj yapılacak ürünlerin taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmeyeceği hk.
372 18/02/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-119 Ortak mülkiyet olarak sahip olunan arsa üzerine mükellefin kendisinin kullanmak üzere inşa ettiği özel işyerlerinin satışında düzenlenecek faturada yer alacak bedelin belirlenmesi hk.
373 18/02/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-118 Özel matrah şekline tabi işlemlerin katma değer vergisi dahil tutarlarıyla Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesi gerektiği.
374 17/02/2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-25-14 Birden çok müşteriye teslimi bir günü geçen sevkiyatlarda her bir müşteriye ayrı ayrı irsaliyeli fatura düzenlenmesi hk.
375 17/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7942-81 Mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde faturanın ödemeyle ilişkilendirilmeksizin yedi günlük süre içinde düzenlenmesi gerektiği hk.
376 16/02/2011 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA-16 Kapanış tasdiki yapılan defterlerin boş sayfaları dahil yasal süresi içinde saklanması gerektiği hk.
377 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7861-75 Kredi kartı ile ürün bedelinin tahsil edilmesinden sonra mal tesliminde belge düzeni hk.
378 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32MÜK257-7967-80 Kuyumculuk faaliyeti dolayısıyla yapılan altın alım ve satımlarının 8.000,00.-TL’yi aşması halinde ödeme ve tahsilatın bankalar, özel finans kurumları veya posta idaresi aracı kılınarak yapılması hk.
379 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-9-14 Satın alınan madde ve malzemeleri imalat ile mamul hâline getirerek satılması durumunda, yapılan bu işin mal alım-satım ve imalat işi olarak mı yoksa hizmet işletmesi olarak mı değerlendirilmesi gerektiği ve bilanço usulüne göre mi yoksa işletme hesabı esasına göre mi defter tutulacağı hk.
380 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7995-76 Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazının kullanılıp kullanılmayacağı hk.
381 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7763–77 Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile alınan araçlara fatura düzenleneceği hk.
382 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32323-7834-78 Tahsil edilemeyen ancak temlik edilen alacağa şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılamayacağı hk.
383 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7962-79 Kiralanan araçlarla taşımacılık faaliyeti yapılmasının vergi mevzuatı karşısında durumu hk.
384 15/02/2011 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7629-74 Yurtdışında eğitim firmalarına verilen aracılık ve danışmanlık hizmetlerinde belge düzeni
385 14/02/2011 B.07.1.GİB.04.99.16.-10 Turizm tesislerinde düzenlenen adisyonlara ilişkin faturanın, hizmetin sunulması sırasında düzenlenmek yerine,müşterinin oda hesabına eklenerek otelden ayrılışı sırasında düzenlenebileceği hk.
386 14/02/2011 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-267-11 Kağıt karton ilaç ambalaj maddelerinin Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında lisansı bulunan işletmelere geri dönüşüm amacıyla verilmesinde Takdir Komisyon Kararına göre işlem yapılacağı hk.
387 14/02/2011 B.07.1.GİB.04.99.16.-12 Spor kulüplerince uygulanan Taraftar Kart sisteminde kullanılan kartlarla stadlarda yapılan alışverişlerde belge düzeni hk.
388 10/02/2011 B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/VUK-3 Defter tutmak zorunda olmayan çifçilerden alınan 8.000 TL üzerindeki zirai mahsullerin ve hayvansal ürünlerin ödeme ve tahsilatının tevsik edici belgelerle yapılması hk.
389 09/02/2011 B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KVK/70/-3 Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi mükellefiyeti olup olmadığı ile Ba Bs Bildirimlerini verme zorunluluğu bulunmadığı hk.
390 31/01/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-72 İhraç kayıtlı malların ihraç edilemeden selde zarar görmesi durumunda alınacak tazminata ilişkin belge düzeni hk.
391 03/01/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-3 Kiralanan işyerlerinde yapılan değer artırıcı giderlerin özel maliyet olarak değerlendirilerek itfa edilmesi hk.
392 03/01/2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-4 Türkiye\\\’de satış mağazaları bulunan dar mükellefin elektronik fatura kullanıp kullanamayacağı hk.
393 31/12/2010 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.230-59 TCDD ye ait malın taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenmeyeceği hk.
394 23/12/2010 B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-51-2010-49 Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenen gider pusulasında yer alacak bedel için herhangi bir üst sınırın olmadığı hk.
395 18/12/2010 B.07.1.GİB.4.48.15.02-15.02/VUK-2-40 Derneğin gayrimenkul kira gelirinin nasıl vergilendirileceği hk.
396 16/12/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32-270-7693-763 Serbest meslek erbabı tarafından bu faaliyetinde kullanılmak üzere alınan aracın alımı sırasında ödenen özel tüketim vergisi ile katma değer vergisinin doğrudan gider mi yazılacağı yoksa aracın maliyetine eklenerek amortismana mı tabi tutulacağı hk.
397 07/12/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-553 Gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi olmayanların KDV beyannamelerinin elektronik ortamda vermesinin zorunlu olmadığı hk.
398 04/12/2010 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-125 Muaf olan Kooperatiflerin hesap döneminden itibaren Ba ve Bs bildirim formu verme zorunluluğunun bulunmadığı hk.
399 30/11/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-8166-723 Havayolu taşımacılığında düzenlenen elektronik biletlerin satışına aracılık eden acentaların Bs formuna hangi bedeli dahil edeceği hk.
400 23/11/2010 B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK.176-24 Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunan mükellefin Ba-Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.
401 11/11/2010 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK.-48 Yurtdışında mukim tüzel kişiler adına açılacak hesaplarda vergi kimlik numarasının aranılacağı hk.
402 11/11/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712 İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hk.
403 11/11/2010 B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK.2010/1-64 Ba formunda mal alımında bulunulan firmaların bilgilerinin ne şekilde girileceği hk.
404 11/11/2010 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinde belirlenen haddin aşılması halinde Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunduğu hk.
405 10/11/2010 B.07.1.GİB.4.99.55.01.0-VUK-MÜK.257-44 Katma Değer Vergisinden istisna has altın bedellerinin Ba, Bs formlarında KDV dahil tutarlarıyla gösterileceği hk.
406 04/11/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32-7941-689 Sigortalı olarak çalıştırılan eş ve çocuk için yapılan ödemelerin ve perakende satış fişi ile belgelendirilen kırtasiye ve yemek giderlerinin indirim konusu yapılabileceği hk.
407 01/11/2010 B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-859-23 Mükelleflerin stoklarında bulunan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanlığınca ilaç fiyatlarında yapılan indirimler nedeniyle stoklarda meydana gelen değer düşüklüğünün tespiti hk.
408 01/11/2010 B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-858-24 Sağlık Bakanlığınca ilaç fiyatlarında yapılan indirimlerin defterlere kaydedilme usulü hk.
409 27/10/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-7898-675 Poşet katlama faaliyetinde bulunan mükellefin bu faaliyet kapsamında hizmet aldığı ev hanımlarına ödeyeceği bedel için düzenleyeceği belge hk.
410 22/09/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-364 Fiili ihracatın bir sonraki aya sarkması halinde ihracat bedellerinin hangi dönem kazancına dahil edileceği hk.
411 15/09/2010 B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-44-79 Sermayeye ilave edilen enflasyon düzeltme farklarının ve geçmiş yıl karlarının öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulup, sonrasında dağıtılan kazancın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacağı hk.
412 26/08/2010 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-70-51 Tasfiye dönemi beyannamelerinin internet ortamında verilemeyeceği hk.
413 20/08/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-307 Finansal kiralama şirketince kiralanan ekipmana ilişkin sigorta poliçe bilgilerinin Form Ba ile bildirileceği hk.
414 20/08/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-308 Faktoring şirketlerine ödenen banka masrafınin Ba formunda bildirilmesi, BSMV\\\’nin Ba bildirim formuna dahil edilmeyeceğiz hk.
415 19/08/2010 B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3-44 Kiralanan dükkanın Ba formunda belirlenen hadleri aştığı takdirde dahil edileceği, gecikme zammının dahil edilmesine gerek olmadığı hk.
416 11/08/2010 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-176-29 Hammadde alımında firmanın serbest bölgede olması halinde Ba formunun nasıl düzenleneceği hk.
417 11/08/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-8110-541 Ba Bs formlarında özel iletişim vergisinin gösterilmeyeceği hk.
418 11/08/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-7983-536 Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifin Ba ve Bs bildirim formu verme yükümlülüğünün bulunmayacağı hk.
419 11/08/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7992-537 Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
420 11/08/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7991-538 Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
421 10/08/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32MÜK257-7994-534 Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formunna dahil edilip, edilmeyeceği hk.
422 10/08/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7973-535 Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edileceği hk.
423 10/08/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7988-533 Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti olmayan Kooperatifin Form Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.
424 09/08/2010 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-73 Kutu yapıştırma işlemi için müşteriye giderken, araca sabitlenmiş bulunan mobil kutu yapıştırma makineleri için sevk irsaliyesi düzenlemeyeceği hk.
425 09/08/2010 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-74 Ba-Bs bildirim formlarının üçer aylık dönemler halinde verilemeyeceği hk.
426 09/08/2010 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-72 Tasfiye sonunda Ba ve Bs bildirim formunun süresinden sonra verilmesi hk.
427 05/08/2010 B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-24 Ba-Bs Bildirim Formunun KDV Beyannamesi ile Uyumsuzluğu hk.
428 03/08/2010 B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 8-67 Akaryakıt pompalarından alınan Ö.K.C. Fişlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.
429 26/07/2010 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-27 Şirket aktifine kayıtlı olan ancak şirket ürünlerini satan bakkal ve marketler tarafından kullanılan buzdolaplarının faydalı ömrü ve amortisman oranı hk.
430 15/07/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-259 Şehir içi servis taşımacılığı işinde kullanılan minibüsün bakım ve onarım gideri için alınan ÖKC fişinin gider olarak kaydedilemeyeceği hk.
431 13/07/2010 B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-16 Uluslararası yük taşımacılığında; tır karnesi veya Gümrük Müdürlükleri tarafından giriş ve çıkışlarda düzenlenip verilen resmi belgeler hariç olmak üzere hamule senedi ile konşimentonun, taşıma ücretini ve taşıma irsaliyesinde bulunması gereken diğer bilgileri ihtiva etmesi halinde ayrıca taşıma irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadıığı hk.
432 12/07/2010 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-2010-VUK MÜK. 257-26 İMKB ve VOB\\\’a ödenen borsa payı ödemelerinin Ba formlarına dahil edilmeyeceği hk.
433 02/07/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-229 Havayolu şirketine ait biletlerin satışına aracılık eden firmanın Bs formunda alınan komisyon tutarının beyan edilmesinin gerektiği hk.
434 01/07/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-219 Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin Ba-Bs formlarına dahil edileceği hk.
435 23/06/2010 B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010-720-11-8 Eczanelerin hastalardan SGK adına tahsil ettikleri muayene katılım payı için belge düzenlenmeyeceği hk.
436 17/06/2010 B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-13 Özel Matrah Şekline Tabi Teslimlerde Ba-Bs Formlarında Beyan Edilecek Matrahın Tespiti Hk.
437 28/05/2010 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.175-14 Hibelerin ve karşılıksız yardımların muhasebeleştirilmesi hk.
438 26/05/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8038-383 Resmi Dairelerin Damga Vergisinden muaf olduğu ve Vergi Usul Kanununa göre belge düzenlemek zorunda olduğu hk.
439 25/05/2010 B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-176 Türkiye sınırları dışındaki mal hareketlerinde KDV hesaplanmasada Ba-Bs formlarında beyan edilmesi hk.
440 21/05/2010 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.272.327-11 Kiralanan arsa üzerine yapılan ve kira süresi sonunda arsa sahibine bırakılacak olan fabrika binası ile idari bina inşaatı ile ilgili yapılan harcamaların Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi, inşaatların bitmesi durumunda inşaatlara ait harcamaların hangi hesaba aktarılacağı ve uygulanacak amortisman oranları hk.
441 21/05/2010 B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.257-12 Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
442 12/05/2010 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-33-18 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
443 12/05/2010 B.07.1.GİB.4.16.17.02-16-VUK-10-17 Sigorta komisyon gider belgesinin Ba-Bs formunda bildirilmesi hk.
444 07/05/2010 B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-9-9 II. Sınıf tüccar olarak faaliyetinize devam ettiğiniz, 2009 yılı alış ve satış tutarlarınız 40.000 TL\\\’nin altında kaldığından yasal defterlerinizin tarafınızca tutulacağı ve e-beyanname ile ilgili mevzuatta belirtilen kullanıcı kodu, parola ve şifre alma şartlarını taşıdığınızı belirterek beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği hk.
445 07/05/2010 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-173-13 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.
446 07/05/2010 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-175-14 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.
447 07/05/2010 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-174-15 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.
448 07/05/2010 B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-172-16 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.
449 06/05/2010 B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-21 Açmış olduğunuz irtibat bürosunun ticaret siciline tescilinin zorunlu olup olmadığı ve irtibat bürosu açılışının vergi dairesine bildirimi esnasında vergi dairesine verilmesi gereken belgelerin neler olduğu hk.
450 06/05/2010 B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk- mukteza 6-25 Akaryakıt pompalarından alınan Ö.K.C. Fişlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.
451 06/05/2010 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 2-26 Sigorta komisyon gider belgelerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.
452 06/05/2010 B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 1-27 Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ö.K.C.Fişlerinin Ba-Bs Formlarında Bildirimesi hk.
453 06/05/2010 B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 9-28 Sigorta komisyon gider belgelerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.
454 06/05/2010 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-24 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
455 05/05/2010 B.07.1.GİB.4.59.15.02-VUK-04-2010-10 Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC fişlerinin Bs Formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
456 05/05/2010 B.07.4.DEF.0.14.10.00-VUK/490/-1 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.
457 04/05/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32278-7956-337 Stoklarda bulunan ve son kullanım tarihi dolması veya diğer nedenlerle bozulan ilaçların imha usulü hk.
458 04/05/2010 B.07.4.DEF.0.81.10.00-GVK-01-3 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.
459 03/05/2010 B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK2-5 Akaryakıt pompalarından alınan Ö.K.C. fişlerinin Ba-Bs formlarında kullanılması hk.
460 03/05/2010 B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010-VUK:3-12-2 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.
461 30/04/2010 B.07.4.DEF.0.03.10.00-VUK.MUK.358-1 Şube işyeri ve gaz dolum merkezinin ticaret siciline tescilinin ve vergi dairesine yapılacak şube işyeri açılışında tescil belgesi ve ticaret sicil gazetesinin ibrazının gerekli olup olmadığı hk.
462 30/04/2010 B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK3-4 Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ö.K.C.Fişlerinin Ba-Bs Formlarında Bildirimesi hk.
463 30/04/2010 B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-22 Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.
464 30/04/2010 B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-HARÇ-001-1 Kurumlar Vergisinden muaf olanların Ba Bs Bildirim Formu vermemesi hk.
465 29/04/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7947-320 Sigorta Komisyon Gider Belgelerinin düzenlenme tarihine göre Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği hk.
466 20/04/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7948-284 Sigorta aracılık hizmeti faaliyetinde Form Ba-Bs bildirim yükümlülüğü hk.
467 19/04/2010 B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-4 Bağlı olunan vergi dairesi müdürlüğünden başka bir vergi dairesine nakil olunması hk.
468 17/04/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7900-276 Beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza şifre verilip verilemeyeceği hk.
469 17/04/2010 B.07.1.GİB.4.06.18.02-32MÜK257-7984-275 Sigorta Komisyon Gider Belgelerinin düzenlenme tarihine göre Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.
470 16/04/2010 B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-08-22 Elektronik ortamda verilme zorunluluğu bulunan muhtasar beyannamenin eki olan ve borsa tarafından tasdik edilmiş borsa tescil beyannamesi veya buna ilişkin listenin bu aşamada elektronik ortamda alınması mümkün bulunmaması hk.
471 08/04/2010 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-8-3 Vergi kimlik numarası aranılmaksızın varis adına ödeme yapılıp yapılamayacağı hk.
472 08/02/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-555 Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde Ba-Bs Formu hk.
473 07/02/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-548 İflas aşamasındaki yurt dışında mukim bir şirketten olan alacak için karşılık ayrılmayacağı ancak o ülkede geçerli bir belgeyle ispat edilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği hk.
474 07/02/2010 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-551 Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği hk.
475 10/12/2009 B.07.1.GİB.0.01.29/2921-229-1243-116838 Kredi kartı ile yaptığınız satışlarda faturanın düzenlenme süresi ile katma değer vergisi uygulaması hakkında
476 08/12/2009 B.07.1.GİB.0.01.29/2992-3484-115857 01.04.2005 tarihinden önce anlaşmalı matbaa işletmecileri ile yapılan anlaşmalara ilişkin bilgi formların bildiriminin ne şekilde yapılacağı ile bu kapsamda cezalı tarhiyat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda
477 23/11/2009 B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965-110919 Fatura yerine perakende satış vesikası ile belgelendirilmesi hususunda
478 02/11/2009 B.07.1.GİB.0.01.29/2978-322-68-102537 Belirli miktarı aşmayan alacakların herhangi bir belge aranmaksızın değersiz alacak olarak kabul edilmesi yönünde uygulama istenişi hakkında
479 31/08/2009 B.07.1.GİB.0.01.29/2922-230-1566/82174 Sevk İrsaliyesi Hakkında
480 31/08/2009 B.07.1.GİB.0.01.29/2925-233-966/82247 Şehirler arası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin; kendi otobüsleri ile yaptıkları veya acenteler (komisyoncular) ya da bağımsız otobüs firmalarına yaptırdıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında düzenlenecek belgeler hakkında
481 16/02/2009 B.07.1.GİB..0.02.29/2978-323-243 Alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılamayacağı veya alacağın değersiz alacak olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda..
482 11/02/2009 B.07.1.GİB.0.02.29/2923-231-570 Kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan söz konusu satışlarda fatura düzenlenmesindeki yedi günlük süre kabul tarihinden itibaren başlayacağı hakkında..
483 11/02/2009 B.07.1.GİB.0.02.29/2918-219-113 İhracattan elde edilen gelirin ait olduğu dönem hususunda…
484 14/01/2009 B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236-223 Hastanede ücretli olarak çalışan doktorların mesai saatleri dışında işyeri kiralayarak bu işyerlerinde kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunmaları hakkında..
485 12/01/2009 B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236- Röntgen ve ultrason mütehassısı faaliyetinin şahsi mesaiden ziyade sermayeye dayanması ve ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılması nedeniyle serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunacağı hakkında…
486 09/01/2009 B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236-237 Düzenlenen POS fişlerinin, mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş \\
487 30/12/2008 B.07.0.GİB.0.02.29/2922-230-1532-126365 Sevk irsaliyesine yönelik idari işlem hakkında
488 29/12/2008 B.07.1.GİB.0.02.29/2945-267-160 Ürünlerin yurtdışında bir tutanakla imhasının yapılıp gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hususunda…
489 24/12/2008 B.07.1.GİB.0.02.29/2921-229- Fatura düzenleme zorunluluğu olmayan mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 3100 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödeme kaydedici cihaz kullanması mümkün bulunup bulunulmayacağı hakkında…
490 22/12/2008 B.07.1.GİB.0.02.29/2921-229 Satılan emtia veya yapılan işe ilişkin bedelin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın düzenlenmesi zorunlu olan ve bir ödeme niteliği taşımayan, tahakkuk belgesi olan faturanın aslının kaybolması halinde, fatura nüshasının ödemeye esas belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında…..
491 10/11/2008 B.07.1.GİB.0.02.29/2935-257-119-108279 Defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden almış olunan ürünler karşılığında verilen ürün bedellerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı konusunda
492 03/10/2008 B.07.1.GİB.0.29/2980-328-156-104534 Yenileme Fonu Hakkında
493 16/09/2008 B.07.1.GİB.0.02.29/2948-279-62-91991 Getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler hakkında
494 31/12/2007 B.07.1.GİB.0.02.29/2919-225- Tasdiki zorunlu defterlerin A-4 boyutunda olup olmayacağı hakkında…
495 29/09/2005 B.07.0.GEL.0.68./6802-7 Bankalar ve Finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde kaynak kullanımını destekleme …
496 16/08/2005 B.07.1.GİB.0.29/2968-298-433 Mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması.
497 09/08/2005 B.07.1.GİB.0.29/2925-233-880-29926 Konser organizasyonu faaliyetleri kapsamında tektek kişilere yapılan bilet satışlarında fatura düzenleme zorunluluğuyoktur fakat toplu satışlarda fatura düzenlemek zorunludur.
498 30/07/2005 B.07.1.GİB.0.29/2921-229-575-30421 Alınan sağlık hizmetleri karşılığında, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlediği fatura bedelleri üzerinden yapılan ödemelerin zaman zaman bu bedelden daha düşük olamsı durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarının, sağlık kurum ve kuruluşalrına ödemenin yapıldığına dair verdiği yazıların VUK kapsamında geçerli olduğu hk.
499 10/07/2005 B.07.1.GİB.0.29/2968-298-439 Özel hesap dönemine geçen ve daha önceki bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi olan mükellefler, iki dönem arasında kalan kıst hesap dönemi için enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadır.
500 20/06/2005 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-406/17627 Birikmiş amortsimanların ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltmesi sonrası meydana gelen artış oranı dikkate alınarak düzeltilmesi hk.
501 11/06/2005 B.07.0.GEL.0.29/2947-272- İthal edilen gayrimenkullerin, ithal edilip aktifleştirildiği tarihle, gayrimenkullerin bedellerinin ödendiği tarih arasındaki kur farklarının, gayrimenkulün kur bedeline eklenmesinin zorunludur.
502 29/05/2005 B.07.0.GEL.0.29/2968-298- Kurumların bazı kazançları kurumlar vergisinden muaf olsa dahi, kurumlar vergisi mükellefi olması ve bilanço hesabı esasında defter tutmaları durumunda enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.
503 13/05/2005 B.07.0.GEL.0.30/3025-353-261/19855 Yeminli mali müşavir tasdik raporu vergi dairesi kayıtlarına girene kadar, mükellef pişmanlık talebiyle yada düzeltme beyannamesi vermek suretiyle eksik beyanını tamamlayabilecektir. Mükellef yerine yeminli mali müşavirin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlandırılması ve bu yöndeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.
504 10/05/2005 B.07.1.GİB.0.29/2930-240-232-26649 Bedelsiz olarak yapılan nakliye işinde mal akışı gerçekleşiyorsa sevk irsaliyesinin düzenlenmelidir.
505 09/05/2005 B.07.0.GEL.0.29/2924-232- Kredi kartları için alınan yıllık kullanım ücretlerinin fatura yerine geçen hesap bildirim cetveli ile belgelendirilmesi gerekir.
506 04/05/2005 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-405-17626 Alınan ve verilen dövizli sipariş avansları yabancı para ile borç ve alacak niteliği taşıdığından dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlara göre değerlenmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır.
507 27/04/2005 B.07.0.GEL.0.68/6802-7/18737 Dövize endeksli kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi matrahının hesaplanmasında \\
508 20/04/2005 B.07.0.GEL.0.31/3185-121/017665 Özel inşaat üretiminin muhasebeleştirilmesi
509 13/04/2005 B.07.0.GEL.0.30/3025-353-723/16397 Motorlu taşıt alım satımı işlerinde vergi kimlik numarasının bulunup bulunmadığı hususu aranmaksızın işlem tesis edilmesi ya da ibraz edilen belgelerde yer alan vergi kimlik numarasının yanlış yazılması halinde, özel usulsüzlük cezasının işlemi yapan notere kesilmesi gerekmektedir. Ancak, numaranın alıcı tarafından yanlış beyan edildiğinin tespit edilmesi durumunda ise bu cezanın alıcıya uygulanacaktır.
510 10/03/2005 B.07.0.GEL.0.29/2947-269-70-16102 Gayrimaddi bir hak olan işletme hakkının sermayenin veya özel maliyet bedelleirnin itfası hükümlerine göre amortismana tabi olması ve kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilebilmesi hk.
511 08/03/2005 B.07.0.GEL.0.30/3044-371-749/11230 Pişmanlık zammı, yalnızca oran olarak gecikme zammına bağlanmış olup, her ay ve kesiri için hesaplanmaktadır.
512 07/03/2005 B.07.0.GEL.0.29/2935-257-46-5940 Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilat yapabilecek kurum ve kuruluşlar.
513 07/03/2005 B.07.0.GEL.0.29/2945-267-126-6586 Emsal bedeli tayini ilgililerin müracatı üzerine Takdir komisyonunca yapılır.
514 03/03/2005 B.07.0.GEL.0.30/3014-344-728/10207 Geçici vergi için vergi ziyaı cezasının bu verginin ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden, takdir komisyonu kararı, inceleme raporu veya kendiliğinden verilen beyannamenin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar hesaplanması gerekmektedir.Tarhiyat öncesi uzlaşmalarda ise vergi ziyaı cezası, tarhiyatın ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplanacaktır.
515 03/03/2005 B.07.0.GEL.0.30/3042-369-105/10218 Vergi dairesinin işlemlerinden kaynaklanan hatalarda mükellef adına ceza kesilmemesi, kesilen cezaların ise tahsil edilmiş olması halinde red ve iadesi, tahsil edilmemiş ise terkini gerekmektedir.
516 29/02/2005 B.07.0.GEL.0.68/6808-8 Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yıllık bilançosundaki müspet gelir-gider farkından doğan %1 …
517 09/02/2005 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-364-15378 Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesi ve dönem kazancının tespitinde gider olarak kabul edilip edilemeyeği hakkında.
518 02/02/2005 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-367-15379 Kurumlar Vergisi geçici madde 28 kapsamında yapılan gayrimenkul satış işlemi sonucunda sermayeye ilave edilen satış kazancı enflasyon düzeltmesine tabidir.
519 26/01/2005 B.07.0.GEL.0.68/6802-2/003675 Serbest Bölgede faaliyet göstermek için ruhsat alan mükelleflerin bu bölgelerdeki faaliyetlerinden dolayı yaptıklarıişlemlerin 31.12.2008 tarihine kadar vergi,resim ve harçlardan istisna tutulması ve bankalarca yurtdışında yerleşik kişilere açılacak kredilerden fon kesintisi yapılamıyacağı hakkında.
520 26/01/2005 B.07.0.GEL.0.68/6808-8/003674 Çiftçi ve Kooperatifçilik Tanıtma Eğitim ve Ödüllendirme Fonu kesintilerinin takip ve tahsili işlemleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.
521 23/01/2005 B.07.0.GEL.0.29/2921-229-433-26114 Bir vergilendirme döneminden fazla devam eden eğitim-öğretim gibi hizmetlerde bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifasından önce tahsil edilebilmesi, bu hizmetlerde fatura düzenlenmemiş olası koşuluyla hizmet ifasından önce tahsil edilen bedel üzerinden KDV doğmayacağı hk.
522 04/01/2005 B.07.0.GEL.0.31/3185-107/000194 Kanun gereği olarak yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulan binalar için amortisman ayrılmayan dönemlerdeki amortisman tutarlarını, enflasyon düzeltmesi sırasında fiilen ayrılmış kabul ederek Geçmiş Yıllar Kar / Zararı hesabında gösterilip gösterilemeyeceği hakkında.
523 03/01/2005 B.07.0.GEL.0.68./6802-2 Türkiyede yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz …
524 02/01/2005 B.07.0.GEL.0.29/2973-315-236-60213 Mükelleflerin uygun amortisman ayrılmasının tespitinde 333 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğini esas almaları gerektiği hk.
525 20/12/2004 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-296-60869 Enflasyon Düzeltmesi sırasında enflasyon düzeltme hesabının geçmiş yıl kar-zarar hesabına aktarılarak kapatılması gerekir.
526 13/12/2004 B.07.0.GEL.0.29/2928-236-127-58159 Ayakta hasta muayene ve tedavi etmeye yönelik polikliniklerin bu faaliyetleri serbest meslek kapsamındadır.
527 13/12/2004 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-160 Yapılmakta olan yatırımların enflasyon düzeltmesi hk.
528 10/12/2004 B.07.0.GEL.0.28/2880-5876 Tarhiyata karşı uzlaşma talebinde bulunulması halinde bu talebin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda
529 10/12/2004 B.07.0.GEL.0.28/2880-5876/58920 Cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunulmasının şartları hk.
530 08/12/2004 B.07.0.GEL.0.68./6802-2/058420 Ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri, kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisinden istisnadır fakat bu kredilere ait teminatlar kullanılmak suretiyle 1 yıldan önce kapatılması halinde istisnadan yararlanılamaz.
531 02/12/2004 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-283-58828 Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönmelerinin herhangi birinde enflasyon düzeltmesi yapılamsı durumunda takip eden geçici vergi dönemleri içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da enflasyon düzeltmesinin yapılacağı, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapıp yapmayacaklarına özel hesap dönemine ait geçici veri dönemleri sonundaki fiyat endeksleri baz alınarak karar verileciği hk.
532 02/12/2004 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-283 Özel hesap döneminde enflasyon düzeltmesi için süre uzatımı talebi
533 30/11/2004 B.07.0.GEL.0.28/2875-148-114/ 56609 Off-shore hesaplarından menkul sermaye iradı elde eden mükellefler ile ilgili bilgi vermekten imtina eden mükellef adına kesilen özel usulsüzlük cezaları hk.
534 10/11/2004 B.07.0.GEL.0.31/3185-105/053184 Kesilen para cezasının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hakkında.
535 09/11/2004 B.07.0.GEL.0.28/2880-5855/52886 Kısmı vergi hatası taşıyan tarhiyatların düzeltilmesi mümkün değilidir.
536 05/11/2004 B.07.GEL.0.30 / 3025-353-705-52533 Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri vergi muameleleri ile ilgili bilgileri vermeye mecburdurlar.Bu kapsama girmeyen durumlarda, bilgi verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilemez.
537 22/10/2004 B.07.0.GEL.0.68/6802-2/049792 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli krediler KKDF kesintisinden muaftır.
538 30/09/2004 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-208-37555 Özel hesap dönemleri tayin edilen mükelleflerin ticari ve zirai kazançları hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır ve enflasyon düzeltmesi uygulamasında ise bu hesap döneminin sona erdiği tarih esas alınır.
539 30/09/2004 B.07.0.GEL.0.30/3025-353-698 Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambara girişi yapılmadan taşınması halinde sözkonusu firmanın kargo ile taşıttırdığı mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi kargo şirketinin de taşıma irsaliyesi düzenlemesi ve taşıma sırasında her iki belgenin de taşıtta bulundurulması gerekmektedir. Sevk irsaliyesinin düzenlenip kargo şirketine verilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde sevk irsaliyesini araçta bulundurma sorumluluğu kargo şirketine ait olduğundan kargo şirketi adına özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Ancak, mükellef tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmemiş olduğunun tespiti halinde ise bu ceza mükellef adına kesilecektir.
540 19/09/2004 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-201-37542 Enflasyon düzeltmesinde birikmiş amortismanların hesaplanması
541 14/09/2004 B.07.0.GEL.0.28/2855-112-926/42967 Kanuni süresinde beyanname verilmesinden sonra, gerek ek olarak gerekse pişmanlıkla verilen beyannamelere usulsüzlük cezası kesilmez.
542 07/09/2004 B.07.0.GEL.0.28/2849-104- Belediye sınırları içinde yayın yapan gazete bulunmadığı belirtilerek ……. Malmüdürlüğü…
543 28/08/2004 B.07.0.GEL.0.28/2803-5-33 213 sayilı Vergi Usul Kanunu\\\’nun 5. maddesiyle hukme baglanan vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler 3.şahıslara açıklanamaz.
544 12/08/2004 B.07.0.GEL.0.30/3011-344-725/37350 Vergi beyannamelerinin kanuni süreleri geçtikten sonra ödeme süreleri içerisinde verilmesi halinde bu beyanname ile beyan edilen vergi için yüzde elli oranında vergi ziyaı cezası kesilecek, bu durum VUK 352-I/1 inci maddesi uyarınca birinci derece iki kat usulsüzlük cezası uygulanmasını da gerektirdiği için her iki ceza mukayese edilecek ve miktar itibariyle ağır olanın aranılacaktır.
545 03/08/2004 B.07.0.GEL.0.28/2810-13-2 Mücbir sebebin varlığını ispat icin ibraz edilen raporların mutlaka kamuya ait belirtilen kuruluşlardan alinmiş olmasi ve vergi ödevini yerine getirmeye engel olacak şekilde olması şartı aranacagından, özel doktorlardan alinan raporlar dikkate alınmayacaktir.
546 29/07/2004 B.07.0.GEL.0.68./6802-7/035945 Türk lirası kredilerde fon kesintisi faiz tahakkukunda doğduğundan, bu kredilerle ilgili olarak 29/07/2004 tarihinden sonra tahakkuk edilecek faizler için fon kesintisi oranının %0 olarak uygulanması gerekmektedir.
547 22/07/2004 B.07.0.GEL.0.28/2849-104-40/34887 İlanen tebliğ yapılmasının şartları hk.
548 12/07/2004 B.07.0.GEL.0.28/2803-5/933/32709 Vergi mahremiyeti gereği mükellefle ilgili bilgiler sadece mükellefe verilmelidir.
549 08/07/2004 B.07.0.GEL.0.28/2864-124-3155 Mükellef adına düzenlenen vergi inceleme raporlarında tarh edilmesi gereken vergilerle kesilmesi gereken cezalar için tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılması sonucunda tahakkuk eden vergi ve kesilen cezalar için dava açılması veya düzeltme talebinde bulunulmasının mümkün olmadığı hakkında…
550 08/07/2004 B.07.0.GEL.0.28/2864-124-3155/32114 Tarhiyat öncesi uzlaşma sonucunda tahakkuk eden vergi ve kesilen cezalar için dava açılması veya düzeltme talebinde bulunulması mümkün değildir.
551 07/07/2004 B.07.0.GEL.0.28/2840-94-31948 Hatalı tebligatın tespiti halinde zamanaşımı süresi dikkate alınarak tebliğn Vergi Usul Kanunu tebliğ hükümlerine göre tekrar düzeltilmesi gerekir.
552 07/07/2004 B.07.0.GEL.0.31/3185-98/032030 Banka faiz geliri üzerinden yapılan tevkifat için hesaplanan fon payının muhasebeleştirilmesi hakkında.
553 05/07/2004 B.07.0.GEL.0.30/3032-359-102/31601 Sahte hurda araç ruhsatı düzenleyen ve kullanan mükellef adına kaçakçılık raporu düzenlenmesine ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına imkan bulunmamaktadır. Ancak, sahte hurda araç ruhsatı kullanmak suretiyle haksız yere özel tüketim vergisi indiriminden yararlanılması karşısında ziyaa uğratılan bu vergi için vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir.
554 05/07/2004 B.07.0.GEL.0.31/3185-96/031643 Üretim ve hizmet işletmelerinde uygulanacak olan maliyet hesapları hakkında
555 28/06/2004 B.07.0.GEL.0.28/2810-13-949/30311 Mücbir sebeplerin varlığını ibraz için alınan raporların, hangi kuruluşlardan alınması halinde geçerli olacağı hk.
556 28/06/2004 B.07.0.GEL.0.30/3032-359-96/30024 Sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini yerine getiren şahsın tüccar vasfı taşımaması halinde, bu şahıslar adına kaçakçılık suçu raporu düzenlenmesi ve ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması imkanı yoktur.
557 24/06/2004 B.07.0.GEL.0.28/2859-116-77/29449 Faaliyeti sadece sigorta acenteliği olan mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden önce de KDV mükellefiyeti tesisi ettirmelerine gerek olmaması hk.
558 23/06/2004 B.07.0.GEL.0.31/3185-95/029125 Yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında.
559 27/04/2004 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-387-16596 Enflasyon düzeltmesi yapması gereken bir kooperatifin,enflasyon düzeltmesini yaptığı yıla ilişkin düzeltme sonucu ortaya çıkan kar veya zararı o yılın kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı, ancak bir sonraki yılın kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında göz önünde bulunduralacağı hk.
560 21/04/2004 B.07.0.GEL.0.31/3185-88/017706 Üretim faaliyeti ile ilgili olarak çalışmayan dönemlere isabet eden maliyetlerin muhasebeleştirilmesi hakkında.
561 27/02/2004 B.07.0.GEL.0.68./6802- K.K.D.F
562 23/02/2004 B.07.0.GEL.0.31/3185-73/007245 Sürekli olarak işlenmiş altın alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler için vergilendirilecek ticari kazancın tespiti hakkında.
563 21/01/2004 B.07.0.GEL.0.68/6802-2 Garantör sıfatıyla sağlanan ve aracı bankalara ikraz anlaşmaları ile devredilen kredilerin, kambiyo
564 02/01/2004 B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10948/15 Vergi mahkemesi kararlarına karşı itiraz ya da temyiz yoluna başvurulsa bile bu kararların ilgili idareye tebliğinden başlayarak otuz günlük süre içerisinde bu kararlar uyarınca işlem tesis edilmesi zorunludur. Ancak, itiraz veya temyize ilişkin olarak yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davalarda otuz gün beklenilmesi, bu süre içerisinde yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak bir karar verilmemesi halinde ise otuzuncu gün vergi mahkemesi kararı uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Vergi mahkemesi kararı uyarınca işlem tesis edilmesinden sonra verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar üzerine ise yeni bir işlem tesis edilmeksizin üst yargı organınca verilecek esasa ilişkin kararın beklenilmesi ve gerekmesi halinde bu karar uyarınca ayrıca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
565 13/11/2003 B.07.0.GEL.0.31/3185-78/049033 Gayrisafi satış hasılatı içinde gösterilen belediye tüketim vergisinin faaliyet dışı gelir gider hesaplarında takip edilmesinin muhasebe standartlarına uygun olup olmayacağı hakkında.
566 09/05/2003 B.07.0.GEL.0.30/3011-341-391/19435 Adi ortaklık bünyesinde işlenen fiillere ilişkin olarak gerek stopaj gelir vergisi gerekse katma değer vergisi ile ilgili cezalardan, ölen ortağın hissesine isabet eden ceza düşecek, diğer ortaklardan sadece hisselerine isabet eden ceza aranılacaktır.
567 30/04/2003 B.07.0.GEL.0.31/3185-56/018124 İhracat teslimleri ve yurt dışında yapılan inşaat işinden sağlanan kazançların, Türkiye\’ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulması hakkında.
568 30/04/2003 B.07.0.GEL.0.31/3185-64/018114 Taşocağı sahası için amortisman uygulaması
569 25/02/2003 B.07.0.GEL.0.31/3185-59/007114 Kooperatiflerin ortaklarından aldıkları üye aidatının tek düzen muhasebe sisteminde kaydı hakkında.
570 03/02/2003 B.07.0.GEL.0.30/3014-344-704/4972 Geçici vergi için vergi ziyaı cezasının bu verginin ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden, takdir komisyonu kararı, inceleme raporu veya kendiliğinden verilen beyannamenin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar hesaplanması gerekmektedir.
571 12/04/2002 B.07.0.GEL.0.30/3025-353-639/16716 Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan ücret karşılığı taşıma işlemi yapılan aracın sahibi adına özel usulsüzlük cezası kesilir. Dur ikazına uymayan aracın özel araç olması halinde ise, bu araçla ücret karşılığı taşımacılık yapıldığına ilişkin bir tespit olması kaydıyla bu aracın sahibi adına da ceza kesilmesi mümkündür.
572 10/04/2002 B.07.0.GEL.0.30/3049-376-399/16154 Mükellefin uzlaşma talebinde bulunması ve uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde cezada indirim hükmünden faydalanması mümkün değildir. Ancak, mükellefin uzlaşma tutanağının imzalanmasına kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini bildirir bir talebi olursa, indirim müessesesinden yararlanması mümkündür.
573 26/03/2001 B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10589/16188 Yargı kararının düzeltilmesi isteminde, Bakanlığımızdan veya defterdarlıktan izin alınmasına gerek bulunup bulunmadığı hk.
574 23/03/2001 B.07.0.GEL.0.28/2814-17-4475/16149 Yangın nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükellefler için mücbir sebeb varlığı söz konusudur.
575 12/03/2001 B.07.0.GEL.0.30/3049-376-392/13393 Ceza indirimi uygulaması sonucu tahakkuku verilen vergi ve ceza miktarının ödeme tarihi paranın banka şubesine yatırldığı tarih değil, bu paranın söz konusu şube tarafından Merkez Bankasına yatırldığı tarihdir.
576 02/03/2001 B.07.0.GEL.0.30/3024-352-487/13090 Vergi beyannamelerini kanuni süresinden sonra veren mükelleflere usulsüzlük cezası kesilmesi hakkında.
577 30/01/2001 B.07.0.GEL.0.29/2977-320-159/5827 Gerek test sürüşü gerekse başka arazi araçlarını satın alarak işletme aktifine kaydetmesi durumunda, yüklenilen KDV’nin indiriminin mümkün bulunup bulunmadığı ve amortisman ayrılması hk.
578 23/01/2001 B.07.0.GEL.0.29/2918-215-55/4393 Döviz alım belgelerinde yabancı dil ile açıklamada bulunulmasının kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna aykırı olup olmadığı hakkında.
579 22/01/2001 B.07.0.GEL.0.28/2810-13-828/4124 Mükelleflerin tutuklu bulunması bir mücbir sebep halidir.
580 11/01/2001 B.07.0.GEL.0.28/2864-124-2892/1520 Uzlaşma kapsamında olmayan cezalar için uzlaşma talebinde bulunan mükelleflerin bu talebinin reddedilmesi halinde 376. maddenin (vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme ) uygulanması talebinin kabul edilip edilemeyeceği hakkında.
581 07/12/2000 B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2398/58011 Yemek hizmeti veren işyerleri ile yemek fişi satışı faaliyetinde bulunan firmaların yemek fişi almak isteyen firmalara fatura düzenleyip düzenlemeyeceği hakkında.
582 06/12/2000 B.07.0.GEL.0.29/2926-234-297/57639 Şirket tarafından yük boşaltma işini yaptırılan kimselere ödenen hammaliye ücreti için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
583 23/11/2000 B.07.0.GEL.0.29/2922-230-1062/55150 Satılan mallara ilişkin faturanın bilgisayar aracılığı ile düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.
584 20/11/2000 B.07.0.GEL.29/2924-232/2394 Müessesenin, gelirlerinin tahsilatında kullandığı alındıları, kendi mevzuatlarına göre anlaşmalı matbaalar dışında basmaları veya bastırmalarının mümkün olup olmadığı hakkında.
585 20/10/2000 B.07.0.GEL.30/3018-347-7/47949 Mükellefiyet kaydı olmayan ve tefecilik faaliyetinde bulunan kişilere yapılacak işlemler hk.
586 17/10/2000 B.07.0.GEL.28/2803-5/814/47121 Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası gibi yerlerin her katında birden fazla reyonlarda mallarını teşhir ederek, tanıtarak veya müşteriler tarafından ücret karşılığı alış veriş yapılarak faaliyette bulunulması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması şartıyla bu levhanın tasdiksiz fotokopilerinin de kullanılması mümkün olması hakkında.
587 17/10/2000 B.07.0.GEL.30/3044-371-685/47122 Kanuni süresinde verilmeyen veya eksik beyan edilen beyannamelerden dolayı mükelleflerin pişmanlık taleplerinin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.
588 17/10/2000 B.07.0.GEL.0.28/2870-135-115/47120 Tarh zamanaşımı süresi dolmamış vergilerle ilgili düzenlenecek vergi inceleme raporuna dayanılarak tarhiyat yenilemesi yoluna gidilmesi hakkında.
589 04/10/2000 B.07.0.GEL.0.29/2949-/45179 Yabancı para cinsi ile olan vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlar dönem sonunda değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Yapılacak olan reeskont ve/veya prekont işlemlerinde reeskont ve/veya prekont faiz oranı belirtilmemişse uygulanacak faiz oranı olarak değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİB0R) esas alınması gerekmektedir. Ayrıca, alacak senetleri için reeskont işlemi uygulanılması durumunda borç senetleri için de prekont işlemi uygulanılması mecburidir.
590 21/09/2000 B.07.0.GEL.0.29/2928-236-88/43385 Hastalarından aldığı kan örneklerini kargo ile gönderen mükellefin sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlemeyeceği hakkında.
591 21/09/2000 B.07.0.GEL.0.28/2832-74-40/43399 Beyannamelerin süresinde verilmemesi sebebiyle, mükelleflerin takdir komisyonuna sevk edilip edilmeyeceği hakkında.
592 14/09/2000 B.07.0.GEL.30/3025-353-597/42578 Mükellefler tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında.
593 14/09/2000 B.07.0.GEL.30/3026-354-511/42577 Mükelleflerin kendi işyerleri arasında mal sevkiyatı yaparken sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlemedikleri hakkında.
594 12/09/2000 B.07.0.GEL.30/3024-352-482/42231 Basit usulde vergilendirilen mükellefler hakkında asgari cezanın ne şekilde uygulanacağı hk.
595 08/09/2000 B.07.0.GEL.0.28/2803-5-805/41932 Vergi mahremiyetini ilgilendiren konular bilgi verilip verilemeyeceği hk.
596 06/09/2000 B.07.0.GEL.29/2924-232-2378/41352 Yeni unvan adı altında izin yazısında belirtilen miktardan daha fazla belge bastıran mükellef ve basımı yapan matbaa hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı hakkında.
597 04/08/2000 B.07.0.GEL.0.28/2803-5-803/37030 Adli ve idari sorşturmalarda bilgi istenmesi durumunda vergi mahremiyetinin ihal edilip edilmeyeceği konusunda.
598 18/07/2000 B.07.0.GEL.028/2857-115-920/33804 İşyerlerinde çıkan yangın sonucu varlıklarında meydana gelen zararlar nedeniyle, vergi borçlarını ödeyemeyen mükellefin borçlarının terkin edilip edilemeyeceği hakkında.
599 12/07/2000 B.07.0.GEL.0.29/2921-229-194 Akaryakıt satışlarında, bankalar tarafından nihai tüketiciden alınan komisyon bedeli için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında.
600 11/07/2000 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-508/33403 Kazançları basit usulde vergilendirilen mükelleflerin belge düzenine uymamaları halinde, özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hakkında.
601 03/07/2000 B.07.0.GEL.0.30/3044-371-683/25047 Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergiler için, pişmanlık zammının aranılıp aranılamayacağı hakkında.
602 28/06/2000 B.07.0.GEL.0.29/2908-183-3441/31229 Kanuni defterlerin belli bir vergilendirilme döneminde kullanılması hakkında.
603 15/06/2000 B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2363/29064 31.07.1995 tarihinden sonra arızi kazanç elde eden müteahhitin belge düzenleme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hk.
604 26/05/2000 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-107/25340 Şirketin sermaye artırımı yapması halinde, değer artışlarını sermayeye ilave edip etmeyeceği hakkında.
605 24/05/2000 B.07.0.GEL.0.29/2928-236-82/24424 Muayene ve teşhis yapmayan ve tedavi önermeyen sadece tıbbi laboratuvar işletmeciliği yapan doktorların , bu faaliyetleri şahsi mesaiden ziyade sermayeye dayanması ve ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılması nedeniyle serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi mümkün olamayıp, ticari kazanç faaliyeti olarak kabul edilmesi ve ticari kazanç mükelleflerinin düzenlemesi gereken belgelerin bu kapsama girenler tarafından kullanılması hakkında.
606 23/05/2000 B.07.0.GEL.0.30/3028-355-32/24041 İşletme hesabı defteri tutan mükelleflerin vermeleri gereken bildirimi süresi geçtikten sonra verdiği için, haklarında özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hakkında.
607 12/05/2000 B.07.0.GEL.0.30/ 3026-354-497/22660 İşyeri kapatma cezası uygulaması hakkında.
608 20/04/2000 B.07.0.GEL.0.29/2992-852/18307 Özelleştirilen kurumun A.Ş.’ye dönüştürülmesinden sonra, düzenleyeceği belgeler hakkında.
609 20/04/2000 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-501/18316 Bir dönemde belge düzenine uymadığı hususunda 3 tespit yapılan, kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde, işyeri kapatma cezasının nasıl uygulanacağı hakkında.
610 19/04/2000 B.07.0.GEL.0.30/3044-341-370/18033 Verdiği beyannamede menkul sermaye iradının yanında gayrimenkul sermaye iradı ve ticari kazancı da bulunan ancak pişmanlık dilekçesinden önce menkul sermaye iradı yönünden, V.D.’nin haberdar olması nedeniyle mükellefin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında.
611 19/04/2000 B.07.0.GEL.0.28/2822-30-145/18043 Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde verdikleri halde, ek gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini kanuni süresinde vermeyen mükellefler için ne gibi işlem yapılacağı hakkında.
612 18/04/2000 B.07.0.GEL.0.29/2902-160-l00/17618 Nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin hurdaya çıkardıkları araçlarını Vergi Dairesine bildirmemeleri durumunlarda işi bırakmanın nasıl ve ne zaman olacağı hakkında.
613 18/04/2000 B.07.0.GEL.0.30/3028-355-34/17774 Mükellefler tarafından muhtasar beyanname ve KDV yıllık bildirimlerinin süresinde verilmediğinin tespit edilmesi halinde, V.U.K.’na göre cezai işlem yapılıp yapılmayacağı hakkında.
614 18/04/2000 B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2347-17772 Mükellefiyet türünde değişiklik olması nedeniyle kollektif şirket adına basılan belgelerin limited şirket bünyesinde kullanılmasının mümkün olup olmadığı hakkında.
615 10/04/2000 B.07.0.GEL.0.29/2976-317-856/16138 Şirketlerin amortismana tabi iktisadi kıymetleri için 213 sayılı V.U.K.’na göre, fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranı uygulanıp uygulanmayacağı hakknda.
616 06/04/2000 B.07.0.GEL.0.30/3019-348-375-5/15371 İzale-i şuyu yoluyla satışı yapılan konutların KDV oranlarının tespiti hakkında.
617 23/02/2000 B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni başlayanların vergi levhalarını tasdik edebileceklerdir.
618 26/07/1999 B.07.0.GEL.0.30/3011-341-364/31935 Eğitime katkı payı, beyannamelerin verilmesi sırasında doğmaktadır ve kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere ilişkin eğitime katkı payları için bu kanunda hükme bağlanan vergi cezalarının kesilmesine ve bu meblağ için gecikme faizi uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.
619 07/07/1999 B.07.0.GEL.0.28/2857-115-986/28361 Terkini gereken vergi borcu afetin meydana geldiği tarihten sonra tahsil edilmesi durumunda 1 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünde yapılan açıklamalar dikkate alınarak terkini gereken miktarların mükellefe iade edilmesi gerekmektedir.
620 15/06/1999 B.07.0.GEL.0.87/8734/24224 Büyükelçilikler bağlı bir ofis olarak kurulan temsilcilikler için kurumlar vergisi mükellefiyeti tesisi söz konusu değildir.Ancak bu temsilcilikler Türkiye\’de ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunmaları halinde, bu faaliyetler dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır.
621 05/04/1999 B.07.0.GEL.0.44/4428-23/12786 Vergi Dairesine işini terk dilekçesini veren mükellefler kullanılmamış olarak ellerinde bulunan belgeleri teslim aldıkları odalara veya birliğe ibraz edeceklerdir ve bu belgeler oda ve birliklerce iptal edilecektir
622 05/04/1999 B.07.0.GEL.0.44/4428-22/12792 Basit usulde vergilendirilecek mükellefler 1.1.1999 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, fatura, perakende satış vesikası ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar.
623 13/01/1999 B.07.0.GEL.0.28/2857-115-1909/1296 Tabi afetlere maruz kalan mükelleflerin afetin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili vergi borçları ve vergi cezaları afetin meydana geldiği tarihe kadar geçen mükellefiyet dönemlerine taalluk etmesi ve söz konusu tarihe kadar ödenmemiş olması şartıyla terkini gerekmektedir ; aksi takdirde tabi afetler sonucu zarar gören mükelleflerin beyannamesini süresi içerisinde vermediğinden terkin edilmesi gereken vergi borçları ve cezaları tahsil edilecektir.
624 22/12/1998 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-480/49040 Belge düzenine uyulmadığına ilişkin tespitlere dayanılarak, tespitlerin yapıldığı işyerinin kapatılması yerine mükelleflerin taleplerine bağlı olarak para cezasına çevrilmek suretiyle bu cezanın uygulamasından sonra verilen yargı kararına dayanılarak ödenen para cezasının iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.
625 17/12/1998 B.07.0.GEL.0.30/3049-376-386 / 48243 Hakkındaki vergi inceleme raporuna istinaden ihtiyati haciz kararı alınan mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi gönderildiği tarihi müteakip otuz gün içinde indirim talebinde bulunabileceği;yine bu tarihi müteakip bir ay ödeme süresi olup , bu süre içerisinde teminat gösterilmesi halinde bu sürenin dolmasından sonra hesaplanacak üç ayın, mükellefin vergi aslı ve cezadan arta kalan miktarı için ödeme süresi olacaktır.
626 02/12/1998 B.07.0.GEL.0.28/2880-5314 Uzlaşma yoluyla kesinleşen ve Vergi Usul Kanununun 118/2 ve 3 maddelerinde belirtilen şekilde vergilendirme hatası yapılan tarhiyatın, Vergi Usul Kanunnuda yer alan düzeltme hükümlerine göre düzeltilmesi gerekmektedir.
627 02/12/1998 B.07.0.GEL.0.66/6650-150/044673 Asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerine karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum,teşekkül ve muhtarlıkların 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açma
628 07/10/1998 B.07.0.GEL.0.3026-354-63/ 35769 İşyeri kapatma cezasının uygulanmasında gerek belgeyi düzenlemek zorunda olan gerekse adlarına belge düzenlenen mükellefler nezdinde yapılan tespitler dikkate alınmaktadır
629 17/09/1998 B.07.0.GEL.0.30/3053-413-393/32643 Vergi daireleri başkanlıklarının yetki alanlarının neler olduğu hakkında.
630 17/04/1998 B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10270-13738 Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin (merkez, şube, v.s.) farklı işyerlerinde yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesine ve bu tespitlere dayanılarak tüm işyerleri veya işyerlerinden birisi kapatılmak suretiyle işyeri kapatma cezasının uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.
631 15/04/1998 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-459/13360 Mükellefin sevk irsaliyesi ve belge düzenine uymadığı anlaşıldığından, işyerinin kapatılıp kapatılmayacağı hakkında.
632 15/04/1998 B.07.0.GEL.0.30/3040-367-845/14398 İlgili şirket yönetici ve ortaklarının “kaçakçılık” suçunu işlediğini yaptığı inceleme sonucu ortaya çıkaran denetim elemanının doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunabileceği; ayrıca defterdarlıktan mütalaa alınmasına gerek olmadığı hakkında.
633 18/03/1998 B.07.0.GEL.0.29/2923-231-262/10369 Fatura, mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren Vergi Usul Kanununun 231. maddesinde belirtilen sürede düzenlenmesi gerekmektedir, bu sürede düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
634 09/02/1998 B.07.0.GEL.0.29/2992-538/3580 Farklı illerde bulunan mükelleflerin, perakende akaryakıt satışı yapmak üzere kurdukları adi ortaklığın mükellefiyetinin farklı ilde oluşması halinde belge basım iznini sadece bağlı bulundukları vergi dairesinin il sınırları içerisinde kalan anlaşmalı matbaalara bastırabileceklerdir.
635 25/12/1997 B.07.0.GEL.0.29/2914-203-809/61930 İmalat defteri tutma mecburiyeti hakkında.
636 05/12/1997 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-525/52948 İşyerlerinde bulunan emtiaya ait fatura almadıkları tespit edilenlere işyeri kapatma cezası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.
637 04/12/1997 B.07.0.GEL.0.30.3044-371-649/52436 Kanuni süresinden sonra pişmanlık talebiyle beyanname veren ve pişmanlık şartlarına uyan mükelleflere vergi ziyaı cezası uygulanmayıp, pişmanlık zammı hesaplanıp I. Derce I kat usulsüzlük cezası kesilmesi hakkında.
638 03/12/1997 B.07.0.GEL.0.29/2979-327-36/52322 Dolgu yoluyla meydana getirilen ve 49 yıllığına kiralanacak olan rıhtımınla ilgili giderler ile kiracının faaliyetini icra için meydana getirdiği tesisata ait giderlerin özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi gerekmektedir.
639 27/11/1997 B.07.0.GEL.0.29/2922-230-897/51123 İşletmenin aktifinde kayıtlı demirbaşların bakım ve onarımı için başka bir yere gönderilmesi halinde sevk irsaliyesi düzenlenmemesi hakkında.
640 10/10/1997 B.07.0.GEL.0.65/6527-122-43393 Müşterinin otele girişinde parasal değer yüklenmiş manyetik kart satın alması halinde bu kart karşılığında fatura veya perakende satış vesikasının düzenlenmesi gerekmektedir.
641 15/08/1997 B.07.0.GEL.0.29/2902-161-34368 Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan aracın hurdaya çıkması halinde mükellefiyetin terkini hakkında.
642 29/07/1997 B.07.0.GEL.0.42/4214-286/31711 “Özel Gider İndirimine Ait Bildirim” ekinde bilerek sahte fatura kullandığı tespit edilen kişiye ilişkin özel gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.
643 21/07/1997 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-435/30393 Satılan bir malın taşınması sırasında taşıtta sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde; gerek malı taşıtan ve sevk irsaliyesini düzenlemek zorunda olana, gerekse taşıt sahibine sevk irsaliyesini taşıtta bulundurmamamtan dolayı özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
644 16/07/1997 B.07.0.GEL.0.30/3014-344-555/29802 Serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirmesi gereken mükellefin, işletme hesabı esasına göre defter tasdik ettirmiş olmasının 344/1. madde uyarınca kaçakçılık suçu olarak mütalaa edilmesinin mümkün olmadığı hakkında.
645 03/07/1997 B.07.0.GEL.0.50/5029-98/27681 Mükelleflerce kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannamelerde pişmanlık zammının, sadece ödeme süresi geçmiş olan taksitlere uygulanması gerekmektedir.
646 01/07/1997 B.07.0.GEL.0.28/2880-5209/27248 Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonunun nasıl oluşturulacağı hakkında.
647 30/06/1997 B.07.0.GEL.0.29/2902-16/244/33755 Mükellefiyetin sona erdirilmesi, mükelleflerin kendi isteği ile işi bırakması, tasfiye, iflas ve kanunen ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyet gibi sebeplerle mümkün olmakta bunun dışında idarenin mükelleflerin mükellefiyetlerini sona erdirme yetkisi bıılunmamaktadır.
648 30/06/1997 B.07.0.GEL.0.30/3044-371-647/27154 Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerde ödenecek vergi çıkmaması nedeniyle bu talebin kabul edilmemesi halinde verilen beyannamelerin kendiliğinden verilen beyanname olarak kabul edilerek gerekli işlemlerin yapılacaktır.
649 30/06/1997 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-438/27160 Aynı işyerinde birden fazla mükellefin faaliyette bulunması halinde işyeri kapatma cezasının nasıl uygulanacağı hakkında.
650 27/06/1997 B.07.0.GEL.0.28/2880-5226/27024 Bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükelleflerle ilgili olarak tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılan incelemeler sonunda matrah farkları bulunması halinde incelenen yıla ilişkin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin incelenen vergilendirme döneminde tarha yetkili olan vergi dairesince yapılması gerektiği hakkında.
651 23/06/1997 B.07.0.GEL.0.30/3011-341-341/26361 Yapılan incelemeler sonucu bulunan matrah farkının ayrı ayrı nedenlerden kaynaklanması ve aynı yıl için hem kaçakçılık hem de ağır kusur cezası önerilmesi halinde mükellefin ağır kusur cezası için uzlaşma talep edip edemeyeceği; V.U.K.’un 344/2-3 numaralı bentlerine giren fiillerden dolayı indirim konusu yapılmayan veya mahsup edilen katma değer vergileri nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde ödeme doğmayıp müteakip vergilendirme dönemlerinde veya sonraki yıllarda ödenecek K.D.V. doğması halinde uygulanacak cezanın belgenin kullanıldığı yılla mı, yoksa K.D.V.’nin ödeneceği yılla mı ilgili olduğu hakkında.
652 18/06/1997 B.07.0.GEL.0.30/3018-347-4 -25410 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b maddesi uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatının noksan beyan edilmesi ve bu noksan beyanın muhtasar beyanname ile kurumlar vergisi beyannamesinin karşılaştırılması sonucu tespiti halinde kesilecek ceza hakkında.
653 17/06/1997 B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2101 rılmak üzere araba kiralayan şirket ile vasıta sahibi arasında kira sözleşmesi yapılması ve yapılan bu sözleşmede yapılacak servis güzergahının belirtilmesi halinde yolcu bileti düzenlenmeden yapılan taşıma ücretinin fatura ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.
654 12/06/1997 B.07.0.GEL.0.55-5511-1919/24338 Tecil-terkin işlemleri sonucunda fiilen ödenmesi gereken ve daha önce vergi dairesine ödenmiş olan K.D.V.’ni etkilememesi şartıyla, vergi aslına bağlı olarak uygulanan vergi ziyaı cezalarından birisinin kesilmemesi ve gecikme faizi aranılmaması gerektiği hakkında.
655 11/06/1997 B.07.0.GEL.0.28/2803-5-749/24212 Mükelleflerin imalathanelerinde mallarını teşhir ederek, tanıtarak veya müşteriler tarafından ücret karşılığı alış veriş yapılarak faaliyette bulunulması halinde imalathanelerde vergi levhası asılması gerekmektedir.
656 26/05/1997 B.07.0.GEL.0.29/2922-230-857/21589 Sevk irsaliyelerinin düzenlenme tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburidir.
657 26/05/1997 B.07.0.GEL.0.29/2925-233-636/21588 Okul kantinlerinde Ö.K.C. Kullanımının zorluğu nedeniyle dip koçanlı perakende satış fişi bastırılıp kullanılmasının mümkün olup olmadığı hakkında.
658 26/05/1997 B.07.0.GEL.0.30/3014-344-561/21496 Vergi Usul Kanunu 114. Maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez.
659 26/05/1997 B.07.0.GEL..29/2925-233-637/21590 Dip koçanlı yolcu taşıma biletlerinin dip koçanlarının 5 yıl süre ile saklanması ve istenildiğinde ibraz edilmesi mecburidir.
660 23/05/1997 B.07.0.GEL.0.30/3014-344-568/21324 Ek motorlu taşıtlar vergisi beyannamesini kanunda belirlenen süreden sonra veren mükellefçe verginin zamanında tahakkuk etmemesine dolayısıyla vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olacağından, mükellef adına vergilendirme durumuna uyan vergi ziyaı cezasının uygulanması gerekmektedir.
661 07/05/1997 B.07.0.GEL.0.64/6420-44/18677 Vergi Usul Kanununun 114. Maddesinde belirtilen 5 yıllık zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde düzeltme zamanaşımı süresi bir yıl uzamaktadır.
662 07/05/1997 B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2095/18643 Odaların, danışmanlık hizmetlerini gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükelleflerine yaptırması halinde, bu danışmanlık hizmeti karşılığında alınan bedelin fatura, danışmanlık hizmetinin serbest meslek erbabına yaptırılması halinde serbest meslek makbuzu, ücret karşılığında başka bir kurumda çalışanlara yaptırılması halinde ücret bordrosu veya Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde sayılanlara yaptırılması halinde ise gider pusulası ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
663 06/05/1997 B.07.0.GEL.0.30/3025-353-487/18449 Mükelleflerin muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına, mali tablolara ilişkin usul ve esaslara yada muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesi ile kullanılmasına ilişkin düzenlemelere uymadıklarının tespit edilmesi halinde, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
664 06/05/1997 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-430/18450 İşyeri kapatma cezasına dayanak teşkil eden tutunağa istinaden kesilen cezaların mahkemece kaldırılması halinde, işyeri kapatma cezasının uygulanamayacağı hakkında.
665 06/05/1997 B.07.0.GEL.0.29/2968-298-74/18588 A.Ş.nin Limited Şirkete dönüşmesinde, nevi değişikliği tarihi itibariyle sabit kıymetlerin özel hesap dönemi için kıst dönemde yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağı ve amortisman uygulamasının ne şekilde uygulanacağı hakkında.
666 29/04/1997 B.07 .0.GEL.0.28/2803-5- 746/ 16933 Vergi Denetmeni tarafından mükellef hakkında düzenlenen inceleme raporu örneğinin diğer resmi kurumlarca talep edilmesi halinde, bu kurumlarca verilip verilmeyeceği hakkında.
667 02/04/1997 B.07.0.GEL.0.28/2855-112-303/13759 Tarhiyat öncesi uzlaşma yoluyla kesinleşen ve 10.12.1988 tarihinden önceki vergilendirme dönemi ile ilgili olan vergilere gecikme faizi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında.
668 01/04/1997 B.07.0.GEL.0.28/2803-5-744/13562 Bir şirketin en son adresinin ve ortaklarının ad ve soyadlarının özel bütçeli bir kuruluşa verilmesi vergi mahremiyetine kapsamına girmektedir.
669 17/03/1997 B.07.0.GEL.0.29/2906-177-502/l0946 Şarküteri işletmeciliği ve sayısal loto aboneliği hizmeti yapan mükellefler defter tutma bakımından hangi sınıfa girdiğinin tespiti hakkında.
670 14/03/1997 B.07.0.GEL.0.40/4006-200/10730 Yasal mirasçıların henüz belli olmamması halinde vergisel ödevlerin mahkemece atanmış kayyım tarafından yerine getirileceği ve muris adına olup kullanılmamış belgelerin kayyım adına yaptırılacak yeni kaşenin vurularak kullanılabilmesi mümkündür.
671 07/03/1997 B.07.0.GEL.0.28/28l0-l3-7l0/09254 Mücbir sebep uygulamasının, ilanihaye (sonsuza kadar) devamlılık gösteren hallerde değil, geçici bir süre için ortaya çıkan hallerde uygulanması söz konusu olmaktadır.
672 07/03/1997 B.07.0.GEL.0.30/3026-354-427/9434 İşyeri kapatma cezasının uygulanmasında, bu cezaya dayanak teşkil eden tutanaklarla yapılan tespitler ve uygulanacak cezalar hakkında.
673 07/03/1997 B.07.0.GEL.0.28/2857-ll5-868/09285 Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur.
674 06/03/1997 B.07.0.GEL.0.30/3014-344-567/9244 1.1.1995 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerinde işlenen kaçakçılık suçları için kesilmesi gereken cezada ve yapılacak uzlaşmada, 4008 S. Kanunla V.U.K.’nun ceza ve uzlaşma hükümlerinde yapılan değişikliklerin dikkate alınıp alınmayacağı hakkında.
675 18/02/1997 B.07.0.GEL.0.29/2930-240-141/5703 Taşıma irsaliyesine taşıma ücretinin yazılması Kanun gereği olduğundan, taşıma işinden önce taşıma ücretinin mutlaka yazılması gerekmektedir.
676 20/01/1997 B.07.0.GEL.0.29/2902-l72-66/2087 Yurt içinde ve yurt dışında inşaat taahüt işi yapan şirketin genel merkez dışında her bir iş için ayrı ayrı defter tutup tutmayacağı hk.
677 16/01/1997 B.07.0.GEL.0.29/2925-617/1872 İkinci sınıf ve daha alt sınıfa giren içkili lokantalar, gece kulübü, diskotek, bar, gazino ve meyhane gibi hizmet işletmelerinin adisyon kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.
678 16/01/1997 B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867 Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 nci madde hükümleri uygulanmakta olup, irsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.
679 25/12/1996 B.07.0.GEL.0.29/2921-229-99/61932 Müşterinin borçlandığı miktar kadar fatura düzenlenmesi gerekmekte olup işin zamanında veya anlaşmaya uygun yapılmaması nedeniyle uygulanan cezalar ve bu cezaların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde bu miktarların düzenlenen bu faturalardan düşülmesi mümkün bulunmamaktadır.
680 20/12/1996 B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2055/61017 507 ve 5590 sayılı Kanunlara göre kurulan odalardan faal olduklarına dair belge getiren mükelleflere vergi dairesince belge basım izni verilmesi gerektiği hakkında.
681 19/12/1996 B.07.0.GEL.0.29/2908-l85-98/60819 İrtibat bürolarında kasa ile ilgili nakit harekatının bulunması halinde günlük kasa defterinin tutulması gerekmektedir.
682 19/12/1996 B.07.0.GEL.0.28/2809-12-44/60823 Mirasın reddedilmesi halinde ölen kişi ile ilgili olarak yapılan tarhiyata ait ihbarnamenin kime tebliğ edileceği hakkında.
683 16/12/1996 B.07.0.GEL.0.29/2908-l83-3427/59913 Kambiyo senetleri defterinin bilgisayarla tutulup tutulmayacağı hakkında.
684 11/12/1996 B.07.0.GEL.0.29/2924-232-1957/59116 Taşıma irsaliyesi ile faturanın birarada “Taşıma irsaliyeli fatura” adı altında tek bir belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı hakkında.
 

MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH FRANÇAİS ESPAÑOL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir