Yeni Ticaret Kanununun uygulaması açısından önem arz eden tarihler « : Nisan 06, 2012, 09:44:49 ÖÖ » Alıntı Yeni Ticaret Kanununun uygulaması açısından ö

6103 sayılı Yasa ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun genel yürürlük
tarihi 01/07/2012 olarak belirlenmiştir.
Ancak Kanunun bazı hükümleri ileriki tarihlerde yürürlüğe girecektir.:
14 Ağustos 2012: Esas sözleşmelerin Yeni Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi

1 Ekim 2012: Sözleşmelerden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkarılması için
1 Mart 2013: Bağımsız denetçi atanması için,
14 Şubat 2014: Asgari sermayelerin Kanunda belirtilen tutarlara yükseltilmesi
için,
1 Temmuz 2015: Ortakların şirkete olan borçlarını kapatmaları için son gündür

Öte yandan, internet sitesi açma ve bazı bilgileri söz konusu sitede
yayımlamayı zorunlu tutan maddesi 01/07/2013,
Gerçek ile tüzel kişi tacirlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına tâbi olmasını
isteyenmaddeleri ise 01/01/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir