1319 Sayılı Emlak vergisi kanunun 4. maddesine göre emlak vergisinden daimi muaf olan binalar nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR KEMAL ÖZMEN

 

   KANUNLAR      GEREKÇELER      B.K.K.      YÖNETMELİKLER      TEBLİĞLER      İÇ GENELGELER      GENEL YAZILAR      ÖZELGELER      SİRKÜLER  
 

Kanun Seçiniz..193   – GELİR VERGİSİ KANUNU5422 – KURUMLAR VERGİSİ KANUNU5520 – KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)3065 – KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU213   – VERGİ USUL KANUNU6183 – AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN4760 – ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU488   – DAMGA VERGİSİ KANUNU492   – HARÇLAR KANUNU197   – MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU2577 – İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU3100 – KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN3568 – SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU7338 – VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU2464 – BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU6802 – GİDER VERGİLERİ KANUNU1319 – EMLAK VERGİSİ KANUNU3074 – AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU2575 – DANIŞTAY KANUNU2576 – BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN210   – DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU192   – 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN199   – 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN251   – 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN 5 İNCİ BENDİ İLE 60 INCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN365   – GELİR VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDE VE FIKRALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN482   – GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER İLAVE EDİLMESİNE DAİR KANUN903   – TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN BİRİNCİ KİTABININ İKİNCİ BABI ÜÇÜNCÜ FASLININ DEĞİŞTİRİLMESİ, BU KANUNA BAZI MADDE VE FIKRALAR EKLENMESİ, BAZI VAKIFLARIN VERGİ MUAFİYETİNDEN FAYDALANDIRILMASI HAKKINDA KANUN980   – GELİR VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN1137 – ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN1318 – FİNANSMAN KANUNU1905 – MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARI VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMATI MUHBİRLERİNE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN2320 – 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 14 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 98 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 25 İNCİ MADDESİNİN 7 İNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE 4/7/1975 TARİHLİ VE 1927 SAYILI KANUNUN 6 INCI MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN2347 – 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN2361 – 31/12/1960 GÜN VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN2362 – 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN2380 – BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN2447 – 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN2454 – 31/12/1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN2573 – 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN2574 – 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN2588 – 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN2686 – 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN2772 – 31/12/1960 GÜN VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 1598 SAYILI MALİ DENGE VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN2773 – 3/6/1949 GÜN VE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN2791 – 4/1/1961 TARİH VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE 21/2/1963 TARİH VE 210 SAYILI DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN2970 – 31/12/1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE 3/6/1949 TARİHLİ VE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN2975 – AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN2978 – VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN2982 – KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN2995 – 31/12/1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE 4/1/1961 TARİHLİ VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3071 – DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN3099 – 25/10/1984 TARİHLİ VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN3174 – 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN BİR BÖLÜMÜNÜN BAŞLIĞI İLE BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN3218 – SERBEST BÖLGELER KANUNU3238 – SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI(1) KURULMASI HAKKINDA KANUN VE 11 TEMMUZ 1939 TARİH VE 3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 25 EKİM 1984 TARİH VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3239 – 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 2978 SAYILI ÜCRETLİ VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU, 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU, 210 SAYILI DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU, 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU, 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU, 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 2380 SAYILI BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN İLE 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİ VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKİ 1 SAYILI CETVELE YENİ KADROLAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN3297 – 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN, 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN, 1606 SAYILI TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ, TÜRK HAVA KURUMU VE TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA DAİR KANUN, 2767 SAYILI SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 1118 SAYILI OYUN KAĞITLARI İNHİSARI HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN3316 – 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3318 – 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3319 – 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3332 – SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE 3182 SAYILI BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3336 – 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN3380 – TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ 193 SAYILI GELİRVERGİSİ KANUNU VE 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3393 – 7338, 3065, 488, 2982 VE 193 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3418 – EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN3473 – MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN3505 – 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUN3558 – 3418 SAYILI KANUN İLE 5422 SAYILI KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3571 – 827 SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 07.11.1984 TARİHLİ VE 3074 SAYILI, 02.03.1984 TARİHLİ VE 2985 SAYILI, 07.11.1985 TARİHLİ VE, 3238 SAYILI VE 29.05.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN3622 – 6.1.1982 TARİH VE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN3689 – 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3762 – 4/1/1961 TARİHLİ VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE 6/12/1984 TARİHLİ VE 3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKKELEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN3787 – BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN3824 – BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE 474 SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HÂSILATI İLE FON PAYI HÂSILATININ DAĞILIMI; 26.1.1967 TARİHLİ VE 827 SAYILI KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 SAYILI KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ 2380 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN3946 – 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU 3505 SAYILI KANUN VE 2978 SAYILI VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN4001 – İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN4008 – 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU 7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU VE 6/12/1984 TARİHLİ VE 3100 SAYILI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN4108 – 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN4179 – 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN4208 – KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4225 – 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN4306 – İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN4325 – 4325 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4358 – VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4369 – VERGİ USUL KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, GİDER VERGİLERİ KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, 3505 SAYILI KANUN, KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU, 1318 VE 4208 SAYILI KANUNLAR İLE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4422 – ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU4444 – GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4481 – 17.08.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4492 – DANIŞTAY KANUNU VE İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4503 – KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4562 – ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU4575 – DANIŞTAY KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4577 – BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4586 – PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN4605 – MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE 4306 VE 4481 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN4684 – BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4691 – TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU4697 – BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4702 – YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN İLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4705 – YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4706 – HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4710 – GELİR VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4731 – 17/8/1999 ve 12/11/1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4736 – KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4737 – ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU (ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)4743 – MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4747 – İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4751 – VERGİ USUL KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN4756 – RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4761 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4783 – GELİR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, 4306 SAYILI KANUN, 4481 SAYILI KANUN VE 4562 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4786 – CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA VE ÂMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN4811 – VERGİ BARIŞI KANUNU4817 – YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN4837 – EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN4842 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4849 – 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4864 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4884 – TÜRK TİCARET KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU, İŞ KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4916 – ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN4928 – ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN4962 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN4969 – BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5020 – BANKALAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN5024 – VERGİ USUL KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5034 – BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5035 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5084 – YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5086 – YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞI HAKKINDA KANUN5101 – ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN5105 – GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5177 – MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN5183 – DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5219 – ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5225 – KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİK KANUNU5226 – KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5228 – BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5234 – BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5255 – İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI (UNIVERSIADE) KANUNU5281 – VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5283 – BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEMESİNE DAİR KANUN5286 – KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5335 – BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5350 – YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5398 – ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5436 – KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5454 – T.C. EMEKLİ SANDIĞI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR\’DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA EK ÖDEME YAPILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BAĞ-KUR\’DAN AYLIK VEYA GELİR ALMAKTA OLANLARA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2006 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5479 – GELİR VERGİSİ KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5493 – ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA VE PETROL PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5527 – GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN5538 – BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5582 – KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5597 – YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5602 – ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN5604 – MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN5615 – GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5667 – BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN5679 – BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5736 – BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN5746 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN5766 – AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5779 – İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN5786 – SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5795 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5804 – 2009 YILINDA İSTANBUL ŞEHRİNDE YAPILACAK BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN5810 – SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5811 – BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN5838 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5904 – GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN5917 – BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN5942 – BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5951 – AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN5953 – ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN6009 – GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN6111 – BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN6274 – 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Son güncelleme:15/02/2012

Kanun No / Kabul Tarihi: 1319 – 29/7/1970 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi :13576 – 11/8/1970

 
     

 
Madde Madde Seçiniz..Tüm Kanunu GösterMadde 1 – MevzuMadde 2 – Bina TabiriMadde 3 – MükellefMadde 4 – Daimi MuaflıklarMadde 5 – Geçici MuaflıklarMadde 6 – Geçici MuaflıklarMadde 7 – MatrahMadde 8 – NispetMukerrer Madde 8 – YetkiMadde 9 – Mükellefiyetin Başlaması ve BitmesiMadde 10 – Beyan EsasıMadde 11 – Verginin Tarh ve TahakkukuMadde 12 – MevzuuMadde 13 – MükellefMadde 14 – Daimi MuaflıklarMadde 15 – Geçici MuaflıklarMadde 16 – Arazi Vergisinde İstisnaMadde 17 – MatrahMadde 18 – NispetMadde 19 – Mükellefiyetin Başlaması ve BitmesiMadde 20 – Beyan EsasıMadde 21 – Verginin Tarh ve TahakkukuMadde 22 – Muaflık ve İstisna Hükümlerinin Bu Kanunda Yer Alması EsasıMadde 23 – Bildirim Verme Süresi(*)Madde 24 – Beyannamelerin Şekli ve MuhtevasıMadde 25 – Köylerde Yapılacak BeyanMadde 26 – Muhtar ve İhtiyar Kurulunun GörevleriMadde 27 – Ek Süreler İçinde Beyanname VerilmesiMadde 28 – İştirak Halinde ve Müşterek Mülkiyette Beyanname VerilmesiMadde 29 – Vergi DeğeriMadde 30 – Ödeme SüresiMadde 31 – Vergi Dairesince Yapılacak İşlemMadde 32 – Bildirim Verilmemesi Halinde Yapılacak İşlem(*)Madde 33 – Vergi Değerini Tadil Eden SebeplerMadde 34 -Madde 35 -Madde 36 – Köy Kıymet Beyanı Defterlerinin Doldurulmasına YardımMadde 37 – Usul HükümleriMadde 38 – Usul HükümleriMukerrer Madde 38 – Payların Dağılımı(*)Madde 39 – Verginin DağılımıMadde 40 – Bina ve Arazi Vergilerinde Zamanaşımı Süresinin BaşlangıcıEk Madde 1 – Bina ve Arazi Vergilerinde Zamanaşımı Süresinin BaşlangıcıEk Madde 2 – (4751 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen ek madde)Madde 41 – Kaldırılan HükümlerGecici Madde 1 -Gecici Madde 2 -Gecici Madde 3 -Gecici Madde 4 -Gecici Madde 5 -Gecici Madde 6 -Gecici Madde 7 -Gecici Madde 8 -Gecici Madde 9 -Gecici Madde 10 -Gecici Madde 11 -Gecici Madde 12 -Gecici Madde 13 -Gecici Madde 14 -Gecici Madde 15 -Gecici Madde 16 -Gecici Madde 17 -Gecici Madde 18 – (4444 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen geçici madde)Gecici Madde 19 -Gecici Madde 20 – (4751 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen geçici madde)Gecici Madde 21 – (4751 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen geçici madde)Gecici Madde 22 – (5538 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen geçici madde)Madde 42 – Yürürlük ve YürütmeMadde 43 – Yürürlük ve Yürütme
İlgili Tebliğ İlgili Tebliğ Seçiniz..83 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ – 02/09/200317 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ – 31/12/198513 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ – 28/12/198212 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ – 05/08/19816 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ – 29/07/1972
İlgili İç Genelge İlgili İç Genelge Seçiniz..EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2009/2
 

MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH FRANÇAİS ESPAÑOL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir