Kooperatiflerde Tasfiye sonunda ticaret odasına verilecek evraklar nelerdir ?

G) TASFİYE SONU 1. Dilekçe 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha) 3. Hazirun cetveli 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı 5. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha – kooperatif kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı) · Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir. · Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir. 6. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir